Arvskifte

Efter bouppteckningen är det dags för de närstående att fundera på det praktiska kring arvskiftet och arvsskatten. Delägarna bestämmer tillsammans hur egendomen används och skiftas. Skiftet av egendomen i Nordea kan börja då det står klart vilka dödsboets delägare är.

Arvskifte

Arvskifte

Uppdelningen av egendomen i Nordea kan börja när vi har konstaterat dödsbodelägarna utifrån bouppteckningsinstrumentet. Vi meddelar boförvaltaren per sms, via Omaposti eller per brev när den så kallade utredningen av delägarna har blivit klar. Den person dödsboet befullmäktigat ska separat kontakta Nordea för att genomföra uppdragen.

Om den som avlidit var gift och makarna inte hade något äktenskapsförord som fullständigt utesluter giftorätten ska den egendom som omfattas av giftorätten avvittras före arvskiftet. I avvittringen utreder man vilken del av egendomen som hör till den efterlevande maken och vilken del som hör till arvingarna för att kunna påbörja arvskiftet.

Delägarna bestämmer tillsammans hur egendomen används och skiftas. De kan befullmäktiga en person att förrätta arvskiftet och sköta dödsboets andra bankärenden, såsom att avsluta tjänster. Det sker med en specificerad fullmakt Fullmakt att sköta dödsboets bankärenden (pdf, 154 KB)Öppnas i nytt fönster. Skicka oss blanketten elektroniskt via Omaposti på nordea.fi/omaposti. Välj Dödsbohandlingar som ämne för meddelandet.

Efter bouppteckningen och med specificerade fullmakter av alla dödsbodelägare är det möjligt att

  • dela dödsboets penningtillgångar mellan delägarna 
  • sälja aktier och fonder
  • avsluta konton 
  • tömma bankfack.  
Så här säljer eller överför du aktier och fonder
Så här avslutar du den avlidnes konto
Beskattning av arv