Priser för handel och förvaringstjänster

Priser - Handel

Priser för handel

Se kommande förändringar i prislistan från och med 1.10.2021 (pdf, 94 KB)Öppnas i nytt fönster

Förmedlingsavgifter för börsuppdrag i nätbanken
Courtage *
< 150 e
> 150 e
> 500 e
> 1 000 e
> 2 500 e
Vid affärer över 800 euro 
0,20 % minst 8 e

Vid affärer över 800 euro 

0,18 % minst 8 e  

Vid affärer över 500 euro 

0,15 % minst 5 e

Vid affärer över 500 euro  
0,10 % minst 5 e 
Vid affärer över 300 euro  
0,06 % minst 3 e 
Vid affärer under 800 e 
1 %
Vid affärer under 800 e
1 %
Vid affärer under 500 e
1 %
Vid affärer under 500 e
1 %
Vid affärer under 300 e 
1 %

 Färmedlingsavgifterna är samma för alla marknadsplatser.

Förmedlingsavgift, Kundtjänst
0,5 %, minimi 40 euro (alla marknader)
Förmedlingsavgift, kontorspris
1 %, minimi 60 euro (alla marknader)

 

Förvarsavgifter, e/mån, inkl. moms. 24 %

Förmedlingsavgifter under förgående kvartalInga förmedlingsavgifter under förgående kvartal
Private Banking -kund    
00
Privatkund
01,95
Företagskund02,95

 

Marknadsspecifika undantag

Valutahandelsavgiften för aktier som noterats i annan valuta än euro är 0,3 %. Dessutom

  • debiterar Londonbörsen 0,5 % av köpeskillingen som stämpelskatt i samband med köp
  • debiteras transaktionsskatt på 0,3 % vid köp av aktier i de största franska börsbolagen. Skatten uppbärs inte på förmedlingsavgifter eller försäljning av aktier.
  • debiteras transaktionsskatt på 0,2 % vid köp av aktier i de största spanska börsbolagen. Skatten uppbärs inte på förmedlingsavgifter eller försäljning av aktier.
  • debiteras transaktionsskatt på 0,1 % vid handel med italienska aktier. Skatten uppbärs inte på förmedlingsavgifter.

Förmedlingsavgiften är 2 %, minst 168,19 euro för uppdrag som inte kan förmedlas automatiskt. Den totala provision som tas ut av säljaren, och i handeln med teckningsrätter också av köparen, är högst hälften av köpesumman.

I samband med uppdrag som är i kraft fler än ett dygn tas förmedlingsavgiften ut utifrån på vilken dag uppdraget utförs.

Handel

Direkthandel med teckningsrätter
Typ av handelsuppdrag%
På köp- eller säljuppdragets köpesumma i samband med teckning4,00
Vid handel med teckningsrätter uppbärs i överlåtelseskatt av både säljare och köpare0,80 
Bokning av annan affärstransaktion än de som förmedlats av Nordea Markets.
Ingen moms tas ut på priset.
10,00

Övervakning/affärstransaktion för värdepappersportföljen som finns som säkerhet.
Dessutom uppbärs avgift för bokning av handeln.

33,91

Derivathandel; Nordeas handelsprovision och lösenavgifter - Avgiften består av Nordeas handelsprovision och de avgifter som debiteras av marknadsplatsen (MP)
Aktie- och indexoptioner (OMX och Eurex)
Typ av handelsuppdragPris
handel3 % av premien *

aktieleverans, finska aktier som grund (exercise/assignment)

0,5 % av leveransens värde **

leverans av kontanta medel

3 % av premien ***

* min. 50 € + MP:s avgifter
** + MP:s avgifter
*** min. 50 € + MP:s avgifter

Indexfuturer och -terminer (OMX och Eurex)
Typ av handelsuppdragPris
handel 0,5% av futuravtalets värde *

nettovärdesredovisning (vid förfall av futur-/terminavtal)

0,5% av futuravtalets värde *

* (inkl. MP:s alla avgifter), min 50 € 

Osaketermiinit (OMX)
Typ av handelsuppdragPris
handel 0,5% av terminavtalets värde *

* + MP:s avgifter

Ingen minsta avgift debiteras för affärer (före förfall) som stänger aktieoptionerna. 

Priser - Tjänster för förmögenhetsförvaltning
Priser - Värdeandelskonton och förvarsavgifter
Priser - Aktiesparkonto

Priser för handel

Se kommande förändringar i prislistan från och med 1.10.2021 (pdf, 94 KB)Öppnas i nytt fönster

Förmedlingsavgifter för börsuppdrag i nätbanken
Courtage *
< 150 e
> 150 e
> 500 e
> 1 000 e
> 2 500 e
Vid affärer över 800 euro 
0,20 % minst 8 e

Vid affärer över 800 euro 

0,18 % minst 8 e  

Vid affärer över 500 euro 

0,15 % minst 5 e

Vid affärer över 500 euro  
0,10 % minst 5 e 
Vid affärer över 300 euro  
0,06 % minst 3 e 
Vid affärer under 800 e 
1 %
Vid affärer under 800 e
1 %
Vid affärer under 500 e
1 %
Vid affärer under 500 e
1 %
Vid affärer under 300 e 
1 %

 Färmedlingsavgifterna är samma för alla marknadsplatser.

Förmedlingsavgift, Kundtjänst
0,5 %, minimi 40 euro (alla marknader)
Förmedlingsavgift, kontorspris
1 %, minimi 60 euro (alla marknader)

 

Förvarsavgifter, e/mån, inkl. moms. 24 %

Förmedlingsavgifter under förgående kvartalInga förmedlingsavgifter under förgående kvartal
Private Banking -kund    
00
Privatkund
01,95
Företagskund02,95

 

Marknadsspecifika undantag

Valutahandelsavgiften för aktier som noterats i annan valuta än euro är 0,3 %. Dessutom

  • debiterar Londonbörsen 0,5 % av köpeskillingen som stämpelskatt i samband med köp
  • debiteras transaktionsskatt på 0,3 % vid köp av aktier i de största franska börsbolagen. Skatten uppbärs inte på förmedlingsavgifter eller försäljning av aktier.
  • debiteras transaktionsskatt på 0,2 % vid köp av aktier i de största spanska börsbolagen. Skatten uppbärs inte på förmedlingsavgifter eller försäljning av aktier.
  • debiteras transaktionsskatt på 0,1 % vid handel med italienska aktier. Skatten uppbärs inte på förmedlingsavgifter.

Förmedlingsavgiften är 2 %, minst 168,19 euro för uppdrag som inte kan förmedlas automatiskt. Den totala provision som tas ut av säljaren, och i handeln med teckningsrätter också av köparen, är högst hälften av köpesumman.

I samband med uppdrag som är i kraft fler än ett dygn tas förmedlingsavgiften ut utifrån på vilken dag uppdraget utförs.

Priser för användning av aktiesparkonto

Det kostar ingenting att öppna ett aktiesparkonto. För handel inom aktiesparkontot debiteras normala förmedlings- och förvaringsavgifter enligt Nordeas prislista. Bekanta dig mer prislistan här

Priser för användning av aktiesparkontot
Typ av avgiftPris
Skötselavgift för aktiesparkonto0 €
Förvaringsavgift0-1,95 € / mån 
Förvaringen är avgiftsfri om du har gjort minst en affär under föregående kvartal 
Förmedlingsavgift för nya placerare 0,2 % vid affärer som överstiger 800 €, dock minst 8 €, 1 % vid affärer som understiger 800 €
Se priserna på andra orderdjup i prislistan för handel.
Kontoöppning0 €
Uttag/insättningar0 €
Avslutande av konto (inkl. överföring av saldouppgifter, finska aktier och penningmedel)
0 €
Överföring av konto till en annan tjänsteleverantör
40 €
Överföring av utländska värdepapper 
68 € / slag
Avslutande av aktiesparkonto vid dödsfall0 €
Därtill eventuella överföringskostnader för aktier enligt prislistan
Finska aktier 4,03 €/aktieslag, utländska aktier 14 €/aktieslag

Handelstjänster

Med handelstjänster kan du sköta alla dina besparingar och placeringar samt handla på alla viktiga marknader.

Läs mer on handelstjänster