Priser för handel och förvaringstjänster

Priser - Handel

Priser för handel

Se förändringar i prislistan från och med 1.10.2021 (pdf, 94 KB)Öppnas i nytt fönster

Förmedlingsavgifter för börsuppdrag i nätbanken
Courtage *
< 150 e
> 150 e
> 500 e
> 1 000 e
> 2 500 e
Vid affärer över 800 euro 
0,20 % minst 8 e

Vid affärer över 800 euro 

0,18 % minst 8 e  

Vid affärer över 500 euro 

0,15 % minst 5 e

Vid affärer över 500 euro  
0,10 % minst 5 e 
Vid affärer över 300 euro  
0,06 % minst 3 e 
Vid affärer under 800 e 
1 %**
Vid affärer under 800 e
1 %**
Vid affärer under 500 e
1 %**
Vid affärer under 500 e
1 %**
Vid affärer under 300 e 
1 %**

* Då du köper och säljer aktier får du betala en transaktionsavgift som kallas courtage. Avgifterna räknas kvartalvis.

** De nordiska börserna (Helsingfors, Stockholm, Oslo och Köpenhamn) och ETF-produkter (Exchange Traded Fund) har ett pristak på en procent. Från och med 1.10.2021 slopades maximiavgiften (s.k. pristak)* på 1 % för affärer utanför de nordiska börserna.

Förmedlingsavgift, Kundtjänst
0,5 %, minimi 40 euro (alla marknader)
Förmedlingsavgift, kontorspris
1 %, minimi 60 euro (alla marknader)

 

Förvarsavgifter, e/mån, inkl. moms. 24 %

Förmedlingsavgifter under förgående kvartalInga förmedlingsavgifter under förgående kvartal
Private Banking -kund    
00
Privatkund
02,45
Företagskund02,95

 

Marknadsspecifika undantag

Valutahandelsavgiften för aktier (och fonder) som noterats i annan valuta än euro är 0,3 %. Dessutom:

 • debiterar Londonbörsen 0,5 % av köpeskillingen som stämpelskatt i samband med köp
 • debiteras transaktionsskatt på 0,3 % vid köp av aktier i de största franska börsbolagen. Skatten uppbärs inte på förmedlingsavgifter eller försäljning av aktier.
 • debiteras transaktionsskatt på 0,2 % vid köp av aktier i de största spanska börsbolagen. Skatten uppbärs inte på förmedlingsavgifter eller försäljning av aktier.
 • debiteras transaktionsskatt på 0,1 % vid handel med italienska aktier. Skatten uppbärs inte på förmedlingsavgifter.

Förmedlingsavgiften är 2 %, minst 168,19 euro för uppdrag som inte kan förmedlas automatiskt. Den totala provision som tas ut av säljaren, och i handeln med teckningsrätter också av köparen, är högst hälften av köpesumman.

I samband med uppdrag som är i kraft fler än ett dygn tas förmedlingsavgiften ut utifrån på vilken dag uppdraget utförs.

Handel

Direkthandel med teckningsrätter
Typ av handelsuppdrag%
På köp- eller säljuppdragets köpesumma i samband med teckning4,00
Vid handel med teckningsrätter uppbärs i överlåtelseskatt av både säljare och köpare0,80 
Bokning av annan affärstransaktion än de som förmedlats av Nordea Markets.
Ingen moms tas ut på priset.
10,00

Övervakning/affärstransaktion för värdepappersportföljen som finns som säkerhet.
Dessutom uppbärs avgift för bokning av handeln.

33,91

Derivathandel; Nordeas handelsprovision och lösenavgifter - Avgiften består av Nordeas handelsprovision och de avgifter som debiteras av marknadsplatsen (MP)
Aktie- och indexoptioner (OMX och Eurex)
Typ av handelsuppdragPris
handel3 % av premien *

aktieleverans, finska aktier som grund (exercise/assignment)

0,5 % av leveransens värde **

leverans av kontanta medel

3 % av premien ***

* min. 50 € + MP:s avgifter
** + MP:s avgifter
*** min. 50 € + MP:s avgifter

Indexfuturer och -terminer (OMX och Eurex)
Typ av handelsuppdragPris
handel 0,5% av futuravtalets värde *

nettovärdesredovisning (vid förfall av futur-/terminavtal)

0,5% av futuravtalets värde *

* (inkl. MP:s alla avgifter), min 50 € 

Osaketermiinit (OMX)
Typ av handelsuppdragPris
handel 0,5% av terminavtalets värde *

* + MP:s avgifter

Ingen minsta avgift debiteras för affärer (före förfall) som stänger aktieoptionerna. 

Priser - Tjänster för förmögenhetsförvaltning
Priser - Värdeandelskonton och förvarsavgifter
Priser - Aktiesparkonto

Priser för handel

Se förändringar i prislistan från och med 1.10.2021 (pdf, 94 KB)Öppnas i nytt fönster

Förmedlingsavgifter för börsuppdrag i nätbanken
Courtage *
< 150 e
> 150 e
> 500 e
> 1 000 e
> 2 500 e
Vid affärer över 800 euro 
0,20 % minst 8 e

Vid affärer över 800 euro 

0,18 % minst 8 e  

Vid affärer över 500 euro 

0,15 % minst 5 e

Vid affärer över 500 euro  
0,10 % minst 5 e 
Vid affärer över 300 euro  
0,06 % minst 3 e 
Vid affärer under 800 e 
1 %**
Vid affärer under 800 e
1 %**
Vid affärer under 500 e
1 %**
Vid affärer under 500 e
1 %**
Vid affärer under 300 e 
1 %**

* Då du köper och säljer aktier får du betala en transaktionsavgift som kallas courtage. Avgifterna räknas kvartalvis.

** De nordiska börserna (Helsingfors, Stockholm, Oslo och Köpenhamn) och ETF-produkter (Exchange Traded Fund) har ett pristak på en procent. Från och med 1.10.2021 slopades maximiavgiften (s.k. pristak)* på 1 % för affärer utanför de nordiska börserna.

Förmedlingsavgift, Kundtjänst
0,5 %, minimi 40 euro (alla marknader)
Förmedlingsavgift, kontorspris
1 %, minimi 60 euro (alla marknader)

 

Förvarsavgifter, e/mån, inkl. moms. 24 %

Förmedlingsavgifter under förgående kvartalInga förmedlingsavgifter under förgående kvartal
Private Banking -kund    
00
Privatkund
02,45
Företagskund02,95

 

Marknadsspecifika undantag

Valutahandelsavgiften för aktier (och fonder) som noterats i annan valuta än euro är 0,3 %. Dessutom:

 • debiterar Londonbörsen 0,5 % av köpeskillingen som stämpelskatt i samband med köp
 • debiteras transaktionsskatt på 0,3 % vid köp av aktier i de största franska börsbolagen. Skatten uppbärs inte på förmedlingsavgifter eller försäljning av aktier.
 • debiteras transaktionsskatt på 0,2 % vid köp av aktier i de största spanska börsbolagen. Skatten uppbärs inte på förmedlingsavgifter eller försäljning av aktier.
 • debiteras transaktionsskatt på 0,1 % vid handel med italienska aktier. Skatten uppbärs inte på förmedlingsavgifter.

Förmedlingsavgiften är 2 %, minst 168,19 euro för uppdrag som inte kan förmedlas automatiskt. Den totala provision som tas ut av säljaren, och i handeln med teckningsrätter också av köparen, är högst hälften av köpesumman.

I samband med uppdrag som är i kraft fler än ett dygn tas förmedlingsavgiften ut utifrån på vilken dag uppdraget utförs.

Handel

Direkthandel med teckningsrätter
Typ av handelsuppdrag%
På köp- eller säljuppdragets köpesumma i samband med teckning4,00
Vid handel med teckningsrätter uppbärs i överlåtelseskatt av både säljare och köpare0,80 
Bokning av annan affärstransaktion än de som förmedlats av Nordea Markets.
Ingen moms tas ut på priset.
10,00

Övervakning/affärstransaktion för värdepappersportföljen som finns som säkerhet.
Dessutom uppbärs avgift för bokning av handeln.

33,91

Derivathandel; Nordeas handelsprovision och lösenavgifter - Avgiften består av Nordeas handelsprovision och de avgifter som debiteras av marknadsplatsen (MP)
Aktie- och indexoptioner (OMX och Eurex)
Typ av handelsuppdragPris
handel3 % av premien *

aktieleverans, finska aktier som grund (exercise/assignment)

0,5 % av leveransens värde **

leverans av kontanta medel

3 % av premien ***

* min. 50 € + MP:s avgifter
** + MP:s avgifter
*** min. 50 € + MP:s avgifter

Indexfuturer och -terminer (OMX och Eurex)
Typ av handelsuppdragPris
handel 0,5% av futuravtalets värde *

nettovärdesredovisning (vid förfall av futur-/terminavtal)

0,5% av futuravtalets värde *

* (inkl. MP:s alla avgifter), min 50 € 

Osaketermiinit (OMX)
Typ av handelsuppdragPris
handel 0,5% av terminavtalets värde *

* + MP:s avgifter

Ingen minsta avgift debiteras för affärer (före förfall) som stänger aktieoptionerna. 

Priser och tjänster för förmögenhetsförvaltning

Priser för förvaringstjänsten för värdeandelsoch aktiesparkonton
Priser för förvaringstjänsten för värdeandelsoch aktiesparkontonPrisPris
Förvaringsavgifter för värdeandels- och aktiesparkonton då inga börsaffärer med förmedlingsavgift har genomförts under föregående kvartal.2,45 €

Tjänster för förmögenhetsförvaltning, inhemska värdepapper

Tjänster för förmögenhetsförvaltning, inhemska värdepapper
Överföring av värdeandelar / slagPris inkl. moms 24 %
Från annan bank till Nordea

avgiftsfritt

Inom Nordea från ett konto till ett annat4,00

Från Nordea till ett annat kontoförande institut

26,00
Överföring av värdepapper i samband med köpslut, då köpslutet verkställs med förmedling av någon annan än Nordea.

10,00
Ingen moms tas ut på priset.

Värdepapper eller dokument inlämnas till/uttas ur förvaretPris inkl. moms 24 %

Uttag av värdepapper eller dokument ur förvar/slag

14,00

Överföring av värdepapper i samband med köpslut, då köpslutet verkställs med förmedling av någon annan än Nordea

10,00 
Ingen moms tas ut på priset.
Överföring av inhemskt värdepapper till förvar i annan bank eller mottagning till förvar från annan bank. Värdepapper i form av värdeandelar.50,00
Ingen moms tas ut på priset.
Bokning som baserar sig på dokumentPris inkl. moms 24 %

Pantsättning där pantinnehavaren är Nordea Bank Abp

avgiftsfritt

Rätt till överföring, rätt till avkastning, överlåtelsebegränsning eller behörighet för bokning, tillägg, ändring eller avlägsning

34,27

Pantsättning för annans än Nordea Bank Abp tillägg, ändring eller avlägsning

34,27
Bokning av annan affärstransaktion än de som förmedlats av Nordea.10,00
Ingen moms tas ut på priset.

Konvertering av slag för aktieserie

43,35
Rapporter, intyg och nybeställningarPris inkl. moms 24 %
Saldointyg
Utdrag över tillgångar på värdeandelskonto och i värdepappersförvar10,00
Utdrag över tillgångar i fondportfölj10,00
Nybeställningar

Årsskiftets förvarsutskrifter10,08
Fondtransaktionsförteckning10,08
Värdepappersutdrag avseende värdeandelskonto och värdepappersförvar26,21
Utskrifter som fås på beställning
Värdepappershandel26,21
Avkastning från värdepappershandel26,21
Nota över värdepappershandel26,21
Källskattedeklaration för begränsat skattskyldig9,08
Övrigt
För upprättande av annat intyg, annan utskrift eller uträkning debiteras enligt den tid upprättandet tagit i anspråk.55,45 / h
Dokumentförvaring - Priser
KundPris för in- och utlämning av dokument

Private Banking -kunder

0
Premiumkunder

20/besök

3/st./mån*

Normal pris

50/besök

3/st./mån*

* Testamente, Äktenskapsförord, Gåvobrev, Bostadsaktiebrev, Pantbrev och andra dokument

Åtgärder i anknytning till aktier
AktieemissionPris inkl. moms 24 %
Uppgörande, sändning av teckningskalkyl och verkställande av uppdrag 6,78
Utbyte av aktiebrev / slag6,78
Registrering av aktier   
per aktiebrev *1,70
minst *16,95

* därutöver de kostnader som bolaget uppbär

Utländska värdepapper

Överföring av värdepapper/slag

Pris inkl. moms 24 %

Överföring av utländskt värdepapper från ett konto till ett annat i Nordea

14,00

Ingen moms tas ut på priset.

Överföring av utländskt värdepapper till förvar i annan bank eller mottagning till förvar från annan bank. Värdepapper i form av värdeandelar.

68,00

Ingen moms tas ut på priset.

Överföring av utländskt värdepapper till förvar i annan bank eller mottagning till förvar från annan bank. konvertering av fysiska värdepapper till värdeandelar. Avgift tas ut separat för varje fysiskt värdepapper, även om värdepappren till exempel är aktiebrev i samma bolag, om förvaringsinstitutet kräver separat begäran om överföring för varje aktiebrev.

68,00

Ingen moms tas ut på priset.

Kostnader för undersökning av fysiska värdepapper. plus alla kostnader vilka banken har befalt till den tredje partner.

70,00 / h
Återkrav av källskatt på dividend som innehållits utomlandsPris inkl. moms 24 %
Ansökan om skattefrihet i ett annat nordisk land, pris per land.
Det är inte möjligt att ansöka om skattefrihet i övriga länder.
201,62
Att ansöka om återbetalning av källskatt

Belgien,  Spanien*, Österrike, Frankrike**, Sverige, Tyskland***, Schweiz och Danmark

Priset är 100 euro/avkastning. Beloppet av den ansökta skatten ska vara minst 200 euro/avkastning

100,81
Nordea Bank Abp50,41
Tax voucher, Schweiz (när kunden själv ansöker omåterbäring av skatt), pris per voucher20,16
Förmedling, Frankrike** (när kunden själv ansöker om återbäring av skatt), pris per avkastning20,16
Kvitto på betald dividend, pris per avkastning20,16
* Vid ansökan om återbetalning av källskatt från Spanien debiterar banken förutom sina egna kostnader även de kostnader som debiterats av det franska förvaringsinstitutet. Kostnaden (160 e) debiteras separat för varje aktieslag och dras av från beloppet av den skatt som återbetalas.

** Vid ansökan om återbetalning av källskatt från Frankrike debiterar banken förutom sina egna kostnader även de kostnader som debiterats av det franska förvaringsinstitutet. Kostnaden (30 e) debiteras separat för varje aktieslag och dras av från beloppet av den skatt som återbetalas.

***Vid ansökan om återbetalning av källskatt från Tyskland debiterar banken förutom sina egna kostnader även de kostnader som debiterats av det tyska förvaringsinstitutet. Kostnaden (15 e) debiteras separat för varje aktieslag och dras av från beloppet av den skatt som återbetalas.

För återkrav av för stor källskatt som innehållits för depåbevis, fastställs separat för varje slag av depåbevis. 

KonverteringPris inkl. moms 24 %
Konvertering av värdepapper som är föremål för offentlig handel till en annan marknad på så sätt att de blir föremål för offentlig handel.120,00
Serviceavgiften debiteras också om kunden gör ändringar i uppdraget eller annullerar uppdraget.

Avgifterna fastställs och publiceras separat för varje värdepappersslag. 

Förutom bankens serviceavgifter betalar kunden de avgifter och provisioner Euroclear Finland Ab, förvaringsinstitut och andra parter eventuellt debiterar banken.

 
För förvaring av till exempel depåbevis (ADR och GDR) debiteras utöver bankens avgift förvaltningskostnad. Förvaltningskostnaderna beror på program och är inte kända på förhand. Vi rekommenderar uppföljning av ADR/GDR-programmen direkt på emittentens webbplats eller via bolagets investerarrelationer. 

Priser för värdeandelskonton och förvarsavgifter

 • Kostnader för handel hittar du i prislistan för handelskostnader.
 • Förvaringen blir avgiftsfri för följande kvartal om kunden gör minst en värdepappersaffär under ett kvartal. De upplupna avgifterna avser det totala beloppet av förmedlingsavgifter under ett kvartal. Dessutom är förvaringen avgiftsfri i det fall att värdeandelskontot är tomt. 
 • Om du inte alls handlar under ett kvartal, debiteras förvaringsavgiften enligt prislistan för handelskostnader. 
Förvaringsvgifter för värdeandelskonton 
AvgifterTilläggsuppgifter
Förvaringsavgifter
 • Förvaringsavfift 2,45 € / mån. Förvaringen blir avgiftsfri för följande kvartal om kunden gör minst en värdepappersaffär under ett kvartal. 
 • Förvaringsavgift debiteras inte ifall du utfört minst en värdepappersaffär med förmedlingsavgift under ett kvartal, eller ifal värdeandelskontot är tomt.
 • Avgiften debiteras månatligen, men räknas kvartalvis.
Debiteringsdag
 • Förvaringsafgiften debiteras under denna kvartal, ifall du inte gjort värdepappersaffärer under föregående kvartal.
Förvaringsavgifter debiteras kundvis

Ifall du har både ett eller flera värdeandelskonton och/eller ett aktirsparkonto, räcker det att du utfört en värdepappersaffär för ett av dina konton för att förvaringsavgiften inte skall debiteras.

Obs. Ifall du har andändningsrätt till en annan persons värdeandelskonto (t.ex. ditt barns), bör en affär också utföras för detta konto för att ingen förvsrsavgift skall debiteras.

Övriga avgifter

Förutom bankens serviceavgifter betalar kunden de avgifter och provisioner Euroclear Finland Ab, förvaringsinstitut och andra parter eventuellt debiterar banken.

För förvaring av till exempel depåbevis (ADR och GDR) debiteras utöver bankens avgift förvaltningskostnad. Förvaltningskostnaderna beror på program och är inte kända på förhand. Vi rekommenderar uppföljning av ADR/GDR-programmen direkt på emittentens webbplats eller via bolagets investerarrelationer.

Priser för användning av aktiesparkonto

Det kostar ingenting att öppna ett aktiesparkonto. För handel inom aktiesparkontot debiteras normala förmedlings- och förvaringsavgifter enligt Nordeas prislista. Bekanta dig mer prislistan här

Priser för användning av aktiesparkontot
Typ av avgiftPris
Skötselavgift för aktiesparkonto0 €
Förvaringsavgift0-2,45 € / mån 
Förvaringen är avgiftsfri om du har gjort minst en affär under föregående kvartal.
Förmedlingsavgift för nya placerare 0,2 % vid affärer som överstiger 800 €, dock minst 8 €, 1 % vid affärer som understiger 800 €. Obs. Gäller endast för de nordiska börserna (Helsingfors, Stockholm, Oslo och Köpenhamn) och ETF-produkter (Exchange Traded Fund).
Se alla priser i prislistan för handel.
Kontoöppning0 €
Uttag/insättningar0 €
Avslutande av konto (inkl. överföring av saldouppgifter, finska aktier och penningmedel)
0 €
Överföring av konto till en annan tjänsteleverantör
40 €
Överföring av utländska värdepapper 
68 € / slag
Avslutande av aktiesparkonto vid dödsfall0 €
Därtill eventuella överföringskostnader för aktier enligt prislistan
Finska aktier 4,03 €/aktieslag, utländska aktier 14 €/aktieslag

Handelstjänster

Med handelstjänster kan du sköta alla dina besparingar och placeringar samt handla på alla viktiga marknader.

Läs mer on handelstjänster