Aktiesparkonto – Börja placera i aktier

Inom aktiesparkontot handlar du med såväl finska som utländska börsnoterade aktier utan direkta skattekonsekvenser. Öppna ett aktiesparkonto och börja placera i aktier redan idag.

Vad är aktiesparkonto?

Ett aktiesparkonto (ASK) är ett konto för aktiesparande. Inom aktiesparkontot kan du handla med såväl finska som utländska börsnoterade aktier samt exempelvis aktier på marknadsplatsen First North utan omedelbara skattekonsekvenser. 

Utdelningar och räntor är skattefria inom aktiesparkontot, och de kan omplaceras utan att du behöver betala skatt däremellan. På så sätt kan du dra nytta av ränta-på-ränta-effekten vid aktiesparandet då försäljningsvinster och utdelningar betalas in på kontot utan omedelbara skattekonsekvenser. 

 • En aktiesparare kan ha bara ett aktiesparkonto åt gången, vilket i praktiken innebär att det går att öppna ett aktiesparkonto i bara en bank.
 • Aktiesparkontot omfattar både ett penningkonto och ett förvaringskonto för aktier. Till penningkontot kan du överföra högst 50 000 euro på en gång eller i rater.
 • Aktiesparkontot är endast avsett för aktier. Därför kan du inte handla med till exempel börsnoterade fonder (ETF) eller placeringsfonder inom kontot. Du kan inte heller överföra befintliga aktieinnehav till aktiesparkontot.

Aktiesparkontot lämpar sig för långsiktiga placerare

Aktiesparkontot är en enkel lösning för alla som är intresserade av att placera i aktier. Det lämpar sig särskilt väl för långsiktiga placerare som från tid till tid vill uppdatera placeringarna i sin portfölj och omplacera eventuella avkastningar och utdelningar. När man omplacerar avkastningen och lägger tillbaka den till det placerade kapitalet kan man dra nytta av ränta-på-ränta-effekten. 

I förhållande till ett traditionellt värdeandelskonto gör aktiesparkontot det möjligt att utnyttja ränta-på-ränta-effekten på ett effektivare sätt och bidrar därmed till att påskynda dess utveckling. Till en början kan nyttan verka mycket liten, men den ökar i en allt snabbare takt för varje år.

Det lönar sig att öppna ett aktiesparkonto i Nordea

 • Förmånliga förmedlingsavgifter utan oro för tidsbegränsade priskampanjer
 • Månatlig Aktiespardag
 • Nordeas placeringsstrategiers veckorapport
 • Nordea Markets-morgonrapport avgiftsfritt för Premium- och Private Banking-kunder
 • Kauppalehtis nyheter 
 • Handelsplattformen Nordea Investor
 • Över 20 marknadsplatser i Europa och Nordamerika
 • Realtidskurser på börserna i Helsingfors, Stockholm, Köpenhamn och Oslo, ett offertdjup med snapshot-uppdatering
 • Du kan separat aktivera fem orderdjup från börserna i Helsingfors, Stockholm och Köpenhamn med snapshot-uppdatering
 • Du kan också beställa tilläggstjänster, bland annat  realtidskurserna i USA och Nordea Markets bolagsanalyser
Osakesäästötilin ominaisuudet - small - SE
Arvo-osuustilin ominaisuudet - small - SE

Så här öppnar du ett aktiesparkonto

Befintlig kund

 • Med hjälp av dina bankkoder kan du enkelt öppna ett aktiesparkonto i Investor.
 • Efter att du har bekräftat öppnandet av aktiesparkontot med dina bankkoder blir kontot inom kort tillgängligt för dig och redo för handel. 
 • För ett barn kan du öppna kontot i Nordea Kundtjänst. Vänligen observera att vi behöver båda vårdnadshavarnas samtycke till att sköta barnets bankärenden.
Ny kund
Överföring av ett aktiesparkonto till Nordea

Aktiespardagen

Osakesäästöpäivä - small

På Aktiespardagen kan du en gång i månaden handla med en förmedlingsprovision på högst 1 euro på en utvald målbörs. Prisförmånen gäller alla uppdrag du gör på aktiesparkontot och värdeandelskontot via självbetjäningskanalerna. 

Se datum och målbörser för Aktiespardagarna

Öppna Aktiesparkonto

Du kan öppna ett aktiesparkonto enkelt på nätet med dina nätbankskoder.

Logga in på Nordea Investor Öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor om Aktiesparkontot

Om Aktiesparkontot

Information om aktiesparkonton och aktiesparande

 • En aktiesparare kan ha bara ett aktiesparkonto åt gången, vilket i praktiken innebär att det går att öppna ett aktiesparkonto i bara en bank. 
 • Aktiesparkontot är endast avsett för aktier. Därför kan du inte handla med till exempel börsnoterade fonder (ETF) inom kontot. Du kan inte heller överföra befintliga aktieinnehav till aktiesparkontot.
 • Du kan överföra just det belopp, i den takt du vill till aktiesparkontot. Du kan sätta in högst 50 000 euro. Tack vare aktiesparandet kan värdet på dina innehav på kontot dock överstiga detta belopp eftersom värdeuppgången och utdelningarna inte beaktas i gränsen på 50 000 euro. 
 • Du kan sätta in pengar i Nordea Investor: Välj ditt aktiesparkonto i den gröna knappen uppe till höger på fliken Mina placeringar.
 • Skatt på avkastningen betalar du först då du tar ut medel från aktiesparkontot. Då du tar ut medel från aktiesparkontot betalar du kapitalinkomstskatt på den andel som motsvarar den eventuella avkastningenKapitalinkomstskatten är för närvarande 30 %. Detta gäller också utdelningar. Utdelningar utanför aktiesparkontot är skattepliktiga endast till 85 %. 
 • Eventuell förlust kan endast dras av i beskattningen om kontot stängs, dvs. alla innehav säljs och medlen tas ut från kontot.
Priser

Information om aktiesparkonton och aktiesparande

 • En aktiesparare kan ha bara ett aktiesparkonto åt gången, vilket i praktiken innebär att det går att öppna ett aktiesparkonto i bara en bank. 
 • Aktiesparkontot är endast avsett för aktier. Därför kan du inte handla med till exempel börsnoterade fonder (ETF) inom kontot. Du kan inte heller överföra befintliga aktieinnehav till aktiesparkontot.
 • Du kan överföra just det belopp, i den takt du vill till aktiesparkontot. Du kan sätta in högst 50 000 euro. Tack vare aktiesparandet kan värdet på dina innehav på kontot dock överstiga detta belopp eftersom värdeuppgången och utdelningarna inte beaktas i gränsen på 50 000 euro. 
 • Du kan sätta in pengar i Nordea Investor: Välj ditt aktiesparkonto i den gröna knappen uppe till höger på fliken Mina placeringar.
 • Skatt på avkastningen betalar du först då du tar ut medel från aktiesparkontot. Då du tar ut medel från aktiesparkontot betalar du kapitalinkomstskatt på den andel som motsvarar den eventuella avkastningenKapitalinkomstskatten är för närvarande 30 %. Detta gäller också utdelningar. Utdelningar utanför aktiesparkontot är skattepliktiga endast till 85 %. 
 • Eventuell förlust kan endast dras av i beskattningen om kontot stängs, dvs. alla innehav säljs och medlen tas ut från kontot.

Öppna Aktiesparkonto

Du kan öppna ett aktiesparkonto enkelt på nätet med dina nätbankskoder.

Logga in på Nordea Investor Öppnas i nytt fönster