Nordea Omaposti

Omaposti är din digitala postlåda och tillåter dig att sköta dina bankärenden hos oss enkelt och snabbt, till exempel när du sitter hemma i soffan. I Omaposti kan du ta emot meddelanden och dokument från Nordea, svara på meddelanden och skicka bilagor samt signera avtal.

Nordea Omaposti

I Omaposti kan du sköta dina bankärenden digitalt i en säker miljö

 • ta emot meddelanden, kundinformation, produktbeskrivningar och avtal som Nordea sänt dig via en krypterad förbindelse.
 • signera avtal och dokument digitalt med dina personliga bankkoder hos Nordea eller andra banker.
 • skicka meddelanden och bilagor till Nordea via en krypterad förbindelse.
 • spara avtal på din dator eller skriva ut dem – alla avtal och dokument som du signerar elektroniskt arkiveras behändigt i Omaposti och du behöver inte arkivera dem.
 • kontrollera alla avtal som du har signerat.
 • se tidigare meddelanden och avtal.

Hur kommer jag in på Omaposti?

Du kommer in på Omaposti via Nordeas nätbank eller nordea.fi/omaposti. Du kan också logga in i tjänsten Omaposti genom att klicka på Logga in till höger på denna sida. 

 • Nätbanken är den primära kanalen för de kunder som har Nordeas bankkoder.
 • Via nordea.fi kommer också de kunder som inte har Nordeas bankkoder in i tjänsten.
 • Omaposti kan också användas av andra bankers kunder. För att använda Omaposti måste du ha giltiga nätbankskoder (Tupas-koder) beviljade av Nordea eller någon annan finsk bank. Tupas är en tjänst för stark autentisering som de finländska bankerna erbjuder gemensamt.

Vad behöver jag för att kunna använda Omaposti?

 • För att du ska kunna använda Omaposti krävs att du har giltiga bankkoder beviljade av en finsk bank.
 • Observera att bankkoderna inte behöver vara beviljade av Nordea.
 • Autentisering med hjälp av Tupas möjliggör att även kunder hos andra banker än Nordea kan använda Omaposti förutsatt att det finns en anteckning om kunden i vårt system.
 • Du behöver inte vara kund hos Nordea för närvarande för att dina uppgifter ska hittas.

Var hittar jag de dokument som jag ska signera?

 • Under Avtal för signering hittar du avtal om de tjänster som du och Nordea har kommit överens om och som du nu ska signera.
 • Under samma punkt finns det även villkor för dessa tjänster och andra dokument som bildar en del av avtalet eller som ska skickas dig innan avtalet i fråga kan ingås. 
 • Innan du signerar dokument ska du ta del av alla dokument som du har fått under punkten Avtal för signering. På det här sättet ser vi till att innehållet i dokumenten motsvarar det som vi har avtalat om.
 • Meddela Nordea om innehållet i dokumenten inte motsvarar det som du och Nordea har avtalat om.

Hur signerar jag digitalt?

 • Du kan kontrollera och signera dokument genom att klicka på Signera.
 • Du signerar dokumenten digitalt med dina personliga bankkoder (appen Nordea Koder, kodkalkylator eller kodkort) eller med övriga bankers bankkoder.
 • Genom att signera dokumenten digitalt ger du de bekräftelser som nämns i dokumentet. Bekräftelserna som du ska ge fastställs separat för varje tjänst.
 • Du bekräftar till exempel att du har tagit del av villkoren för tjänsten och fått de dokument som framgår av handlingen.
 • Genom att signera dokumenten digitalt bekräftar du till exempel att ansökan / avtalet / förbindelsen förbinder dig i enlighet med villkoren och att du förbinder dig att betala de avtalade provisionerna och avgifterna för tjänsten. I dokumenten finns även anvisningar om hur du ska agera om du vill nyttja din eventuella ångerrätt.

Var hittar jag de övriga dokumenten och meddelandena?

 • Under Övriga dokument och meddelanden hittar du de dokument som du ska ta del av eller som du fått för kännedom.
 • Här hittar du även de dokument som du har signerat tidigare samt preskriberade dokument och dokument som du har avvisat.
 • De inkomna meddelandena har markerats med rubriken ”Meddelande”.
 • I rullgardinsmenyn vid sökfältet uppe på sidan kan du sortera innehållet på sidan efter meddelanden och avtal.

Om du har frågor om dokumenten eller innehållet i dem ska du kontakta Nordea. 

Viestien ja liitetiedostojen lähetys Omapostilla

Omapostissa voit lähettää suojatusti viestejä ja liitetiedostoja Nordealle.

Liitetiedostoja voit lähettää seuraavissa tiedostomuodoissa: pdf, xml, afp, txt, tiff, gif, jpg, jpeg, jpe, png, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, odt, ods, odp ja rtf. 

Tiedostojen yhteenlaskettu enimmäiskoko per viesti saa olla 10 Mb.

Mikäli lähetys epäonnistuu, voit kopioida kirjoittamasi viestin "lähetetyt viestit" kansiosta uuteen viestiin.

Digital postlåda

Välj din bank i menyn och identifiera dig med dina personliga bankkoder.

Logga in i Omaposti Öppnas i nytt fönster