Nordea Omaposti

Omaposti är din digitala postlåda och tillåter dig att sköta dina bankärenden hos oss enkelt och snabbt, till exempel när du sitter hemma i soffan. I Omaposti kan du ta emot meddelanden och dokument från Nordea, svara på meddelanden och skicka bilagor samt signera avtal.

Nordea Omaposti

Sköt dina bankärenden digitalt i en säker miljö

Vi svarar på ditt meddelande inom tre bankdagar. Du behöver inte skicka ett nytt meddelande om samma ärende, vi svarar på ditt första meddelande.

I Nordea Omaposti kan du:

 • Ta emot meddelanden, kundinformation, produktbeskrivningar och avtal som Nordea sänt dig via en krypterad förbindelse.
 • Signera avtal och dokument digitalt med dina personliga bankkoder hos Nordea eller andra banker.
 • Skicka meddelanden och bilagor till Nordea via en krypterad förbindelse. Kolla begränsningarna för att skicka bilagor under ”Så här skickar du meddelanden och bilagor via Omaposti”.
 • Spara avtal på din dator eller skriva ut dem. Alla avtal och dokument som du signerar digitalt arkiveras behändigt i Omaposti och du behöver inte själv arkivera dem.
 • Kontrollera alla avtal som du har signerat.
 • Se tidigare meddelanden och avtal.

Vänligen skicka inte placeringsuppdrag via Omaposti om vi inte uttryckligen har bett dig göra så. 

Hur kommer jag in på Omaposti?

Du kommer in på Omaposti via Nordeas nätbank eller nordea.fi/omaposti. Du kan också logga in i tjänsten Omaposti genom att klicka på Logga in till höger på denna sida. 

 • Nätbanken är den primära kanalen för de kunder som har Nordeas bankkoder.
 • Via nordea.fi kommer också de kunder som inte har Nordeas bankkoder in i tjänsten.
 • Omaposti kan också användas av andra bankers kunder. För att använda Omaposti måste du ha giltiga nätbankskoder (Tupas-koder) beviljade av Nordea eller någon annan finsk bank. Tupas är en tjänst för stark autentisering som de finländska bankerna erbjuder gemensamt.

Vad behöver jag för att kunna använda Omaposti?

 • För att du ska kunna använda Omaposti krävs att du har giltiga bankkoder beviljade av en finsk bank.
 • Observera att bankkoderna inte behöver vara beviljade av Nordea.
 • Autentisering med hjälp av Tupas möjliggör att även kunder hos andra banker än Nordea kan använda Omaposti förutsatt att det finns en anteckning om kunden i vårt system.
 • Du behöver inte vara kund hos Nordea för närvarande för att dina uppgifter ska hittas.

Var hittar jag de dokument som jag ska signera?

 • Under Avtal för signering hittar du avtal om de tjänster som du och Nordea har kommit överens om och som du nu ska signera.
 • Under samma punkt finns det även villkor för dessa tjänster och andra dokument som bildar en del av avtalet eller som ska skickas dig innan avtalet i fråga kan ingås. 
 • Innan du signerar dokument ska du ta del av alla dokument som du har fått under punkten Avtal för signering. På det här sättet ser vi till att innehållet i dokumenten motsvarar det som vi har avtalat om.
 • Meddela Nordea om innehållet i dokumenten inte motsvarar det som du och Nordea har avtalat om.

Hur signerar jag digitalt?

 • Du kan kontrollera och signera dokument genom att klicka på Signera.
 • Du signerar dokumenten digitalt med dina personliga bankkoder (appen Nordea Koder, kodkalkylator eller kodkort) eller med övriga bankers bankkoder.
 • Genom att signera dokumenten digitalt ger du de bekräftelser som nämns i dokumentet. Bekräftelserna som du ska ge fastställs separat för varje tjänst.
 • Du bekräftar till exempel att du har tagit del av villkoren för tjänsten och fått de dokument som framgår av handlingen.
 • Genom att signera dokumenten digitalt bekräftar du till exempel att ansökan / avtalet / förbindelsen förbinder dig i enlighet med villkoren och att du förbinder dig att betala de avtalade provisionerna och avgifterna för tjänsten. I dokumenten finns även anvisningar om hur du ska agera om du vill nyttja din eventuella ångerrätt.

Var hittar jag de övriga dokumenten och meddelandena?

 • Under Övriga dokument och meddelanden hittar du de dokument som du ska ta del av eller som du fått för kännedom.
 • Här hittar du även de dokument som du har signerat tidigare samt preskriberade dokument och dokument som du har avvisat.
 • De inkomna meddelandena har markerats med rubriken ”Meddelande”.
 • I rullgardinsmenyn vid sökfältet uppe på sidan kan du sortera innehållet på sidan efter meddelanden och avtal.

Om du har frågor om dokumenten eller innehållet i dem ska du kontakta Nordea. 

Så här skickar du meddelanden och bilagor via Omaposti

I Omaposti kan du skicka meddelanden och bilagor till Nordea via en krypterad förbindelse.

Du kan skicka bilagor i följande filformat: pdf, xml, afp, txt, tiff, gif, jpg, jpeg, jpe, png, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, odt, ods, odp och rtf. 

Du kan lägga till högst 5 bilagor och filstorleken per bilaga kan vara högst 5 Mb.

Om sändningen misslyckas kan du kopiera meddelandet från mappen ”skickat” till ett nytt meddelande.

Digital postlåda

Välj din bank i menyn och identifiera dig med dina personliga bankkoder.

Logga in i Omaposti Öppnas i nytt fönster