Nordea Omaposti

I Nordea Omaposti kan du ta emot och underteckna avtal samt skicka dokument. Du hittar Omaposti i mobil- och nätbanken under Hjälp.

Mina E-avtal

I Nordea Omaposti kan du:

 • Ta emot meddelanden, kundinformation, produktbeskrivningar och avtal som Nordea sänt dig via en krypterad förbindelse.
 • Signera avtal och dokument digitalt med dina personliga bankkoder hos Nordea eller andra banker.
 • Skicka meddelanden och dokument till Nordea via en krypterad förbindelse. Kolla anvisningarna för att skicka dokument under ”Så här skickar du meddelanden och bilagor via Omaposti”.
 • Kontrollera alla avtal som du har signerat.
 • Se tidigare meddelanden och avtal.

Spara avtal på din dator eller skriva ut dem. Alla avtal och dokument som du signerar digitalt arkiveras behändigt i Omaposti och du behöver inte själv arkivera dem.

Vänligen skicka inte placeringsuppdrag via Omaposti om vi inte uttryckligen har bett dig göra så. 

Logga in i Omaposti med dina bankkoder

 • För att kunna använda Omaposti måste du ha giltiga nätbankskoder beviljade av Nordea eller någon annan finsk bank.
 • Om du är kund hos Nordea loggar du in i Omaposti behändigt via nät- eller mobilbanken.
 • Om du är kund hos en annan bank kan du logga in i Omaposti på adressen nordea.fi/omaposti. Du kan också logga in i tjänsten Omaposti genom att klicka på Logga in till höger på denna sida.
 • Via nordea.fi kommer också de kunder som inte har Nordeas bankkoder in i tjänsten.
 • Då du loggar in i Omaposti sparas uppgiften om att du identifierat dig i vårt system. 

Var hittar jag de dokument som jag ska signera?

 • Under Avtal för signering hittar du avtal om de tjänster som du och Nordea har kommit överens om och som du nu ska signera.
 • Under samma punkt finns det även villkor för dessa tjänster och andra dokument som bildar en del av avtalet eller som ska skickas dig innan avtalet i fråga kan ingås. 
 • Innan du signerar dokument ska du ta del av alla dokument som du har fått under punkten Avtal för signering. På det här sättet ser vi till att innehållet i dokumenten motsvarar det som vi har avtalat om.
 • Meddela Nordea om innehållet i dokumenten inte motsvarar det som du och Nordea har avtalat om.

Hur signerar jag digitalt?

 • Du kan kontrollera och signera dokument genom att klicka på Signera.
 • Du signerar dokumenten digitalt med dina personliga bankkoder (appen Nordea Koder, kodkalkylator eller kodkort) eller med övriga bankers bankkoder.
 • Genom att signera dokumenten digitalt ger du de bekräftelser som nämns i dokumentet. Bekräftelserna som du ska ge fastställs separat för varje tjänst.
 • Du bekräftar till exempel att du har tagit del av villkoren för tjänsten och fått de dokument som framgår av handlingen.
 • Genom att signera dokumenten digitalt bekräftar du till exempel att ansökan / avtalet / förbindelsen förbinder dig i enlighet med villkoren och att du förbinder dig att betala de avtalade provisionerna och avgifterna för tjänsten. I dokumenten finns även anvisningar om hur du ska agera om du vill nyttja din eventuella ångerrätt.

Var hittar jag de övriga dokumenten och meddelandena?

 • Under Övriga dokument och meddelanden hittar du de dokument som du ska ta del av eller som du fått för kännedom.
 • Här hittar du även de dokument som du har signerat tidigare samt preskriberade dokument och dokument som du har avvisat.
 • De inkomna meddelandena har markerats med rubriken ”Meddelande”.
 • I rullgardinsmenyn vid sökfältet uppe på sidan kan du sortera innehållet på sidan efter meddelanden och avtal.

Om du har frågor om dokumenten eller innehållet i dem ska du kontakta Nordea. 

Så här skickar du meddelanden och bilagor via Omaposti

I Omaposti kan du skicka meddelanden och bilagor till Nordea via en krypterad förbindelse.

Du kan lägga till högst 5 bilagor och filstorleken per bilaga kan vara högst 5 Mb. Observera att vi inte kan öppna lösenordsskyddade filer eller ZIP-filer.

Om du har fler än 5 bilagor skicka dem med ett nytt meddelande. Ange i början av varje meddelande hur många bilagor du totalt tänker skicka. På så sätt ser vi till att alla meddelanden med bilagor handläggs på samma gång.

Om sändningen misslyckas kan du kopiera meddelandet från mappen ”skickat” till ett nytt meddelande.

Digital postlåda

Välj din bank i menyn och identifiera dig med dina personliga bankkoder.

Logga in i Omaposti Öppnas i nytt fönster