Kundundersökningar

Vi vill veta vad du tycker

Vi vill ständigt utvecklas så att Nordea blir en bättre bank och då behöver vi veta hur våra kunder och potentiella kunder uppfattar våra tjänster.

Vi kan därför komma att kontakta dig och fråga om du vill delta i våra kundundersökningar. Om du blir kontaktad hoppas vi att du vill delta, men du behöver förstås inte göra det.

Om du blir tillfrågad om att delta i en enkät kan du vara säker på att:

 • vi aldrig frågar efter konfidentiell information såsom ditt kreditkortsnummer, dina kontonummer eller lösenord.
 • vi aldrig kommer att skicka en länk till ett program som du måste installera på din dator.

Du blir kontaktad via telefon, meddelanden i nätbanken eller e-post.

Om e-post:

 • Det kan vara vi som skickar e-breven: Då står research@nordea.com avsändare.

 • Om du ingår i en av våra kundpaneler är avsändaren panel@nordea.com
 • E-post kan också skickas av externa enkätföretag som vi köper tjänster av: Ofta handlar det om Ennova A/S och då står researchnordea@ennova.vom eller nordeacsi@ennova.com som avsändare.
  Om du är osäker på om enkäten är äkta kan du alltid höra dig för hos research@nordea.com

Om SMS:

Det kan vara vi som skickar SMS: Då står Nordea som avsändare och att undersökningen görs av Ennova. 

Länkar i förfrågningar från Nordea

Följande domäner kan förekomma i länkar som Nordea skickar till dig och som behövs för samarbetet med våra betrodda partners:

 • keysurvey.com
 • surveyportal.dk
 • confirmit.com

Våra riktlinjer kring anonymitet:

Om du har deltagit i en enkät som inte är anonym kan Nordea Bank Finland

 • eventuellt kan vi även kontakta dig (telefon eller skriftligen) för att göra en uppföljning av dina svar
 • använda dina svar i dataanalyser där svaren sammankopplas med andra uppgifter, till exempel hur länge du varit kund hos Nordea. Analysresultaten redovisas aldrig på individnivå, utan endast tillsammans med andra svar och anonymt. Dina svar används aldrig för marknadsföring.

Om du ångrar att du deltagit i en enkät som inte är anonym:

Om du ångrar att du deltagit i en enkät som inte är anonym kan du kontakta Nordea och be oss att göra dina enkätsvar anonyma. Skriv till research@nordea.com

Information om behandling av personuppgifter:

Nordea Bank Abp, organisationsnummer 516406-0120 är ansvarig för alla personuppgifter som behandlas i de enkäter som Nordea har beställt. Ennova A/S eller andra enkätföretag kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, även behandla personuppgifterna på uppdrag av Nordea Bank.

Om du vill veta vilka personuppgifter om dig som behandlas av banken, kan du skriftligen begära detta hos: 

Nordea Bank Abp
2970 Asiakaspalvelun tuki
Henkilötietolain mukainen tarkistuspyyntö
Aleksis Kiven katu 3-5, VC443
00020 Nordea

Personuppgifter som samlas in genom enkäter och som kan kopplas till en viss person sparas i högst tre år. Efter det görs alla enkätsvar anonyma.

Läs mer om Nordeas riktlinjer för behandling av personuppgifter.