Kundundersökningar

Vi vill veta vad du tycker

Vi på Nordea arbetar ständigt för att förstärka våra kundrelationer och säkerställa positiva kundupplevelser.

För att göra det behöver vi ha insikt i hur våra kunder och potentiella kunder upplever våra produkter och tjänster. Vi tror att ett av de bästa sätten för att göra detta är att fråga våra kunder om det direkt. 

Därför kan det hända att vi på Nordea kontaktar dig efter att du uträttat ärenden hos oss direkt eller för att bjuda in dig att delta i vår undersökning. Vi hoppas att du svarar på undersökningen men det är naturligtvis inte obligatoriskt. 

Om du får en inbjudan att delta är det bra att du vet detta:

 • Vi ber aldrig om konfidentiella uppgifter såsom kreditkortsnummer, kontonummer eller lösenord och du ska aldrig ge oss sådan information i samband med undersökningar.
 • Vi skickar dig aldrig länkar till program som ska installeras på din dator eller mobila enhet.
 • Vi kontaktar dig vanligtvis per telefon (genom automatisk återuppringning eller per sms), via nätbanken eller per mejl. Vi kan också låta våra anförtrodda partner kontakta dig.
 • Du kan få sms från följande nummer:
  • Danmark: +45 9375 3059
  • Sverige: +46 790646452
  • Finland: +358 45 7397 1097
  • Norge: +47 5944 7035
  • ”Nordea”
 • Du kan få mejl från följande adresser:
  • noreply@nordea.com 
  • researchnordea@ennova.com
  • researchnordea@netigate.se
  • nordeacsi@ennova.com 
  • insight@nordea.com 

Om du tvivlar på att undersökningen är äkta kan du alltid skriva till insight@nordea.com.   

Om anonymitet:

Då du svarar på enkäter eller deltar i undersökningar som Nordea eller Nordeas samarbetspartner genomför, hanteras dina svar oftast inte anonymt. Då svaren inte är anonyma kan vi

 • då vi analyserar dina svar koppla dem till annan information, såsom hur länge du varit kund hos oss
 • bättre förstå våra kunders behov och krav och utifrån de uppgifter vi får utbilda våra rådgivare samt utveckla produkter och tjänster
 • kontakta dig direkt (per telefon eller brev) i ärenden som gäller undersökningen.

Resultaten från analysen rapporteras aldrig på individnivå utan enbart som en helhet och anonymt. Vi använder inte dina svar för marknadsföring. Personuppgifter som vi samlat in genom undersökningarna förvaras högst tre år på så sätt att de inte är anonyma. Efter det anonymiseras alla svar på undersökningarna. 

Om du ångrar att du deltagit i en undersökning där svaren inte hanteras anonymt:

Om du ångrar att du deltagit i en undersökning där svaren inte hanteras anonymt kan du återkalla ditt samtycke. Kontakta Nordea Kundtjänst och berätta att du vill att svaren du gett i undersökningen ska hanteras anonymt. 

Behandling av personuppgifter:

Nordea Bank Abp, registreringsnummer 516406-0120, är personuppgiftsansvarig i fråga om de personuppgifter som behandlas i undersökningar som Nordea låter göra. Ennova A/S eller andra undersökningsföretag kan behandla personuppgifter i Nordea Bank Abp:s (I’m not sure about the Abp abbreviation, can we check if it’s used officially in Finland as well?) ställe i enlighet med gällande sekretessbestämmelser.

Läs mer i Nordeas dataskyddsbeskrivning.

Om du vill ha mer information om hur banken behandlar dina personuppgifter kan du be om uppgifterna skriftligen på adressen:

Nordea Bank Abp 

2970 APS Customer Support 

Aleksis Kiven katu 3-5, VC443 

00020 Nordea

Eventuella länkar i undersökningar som Nordea skickat:

De länkar Nordea skickar kan innehålla följande domännamn eftersom de är nödvändiga för vårt samarbete med de partner vi anlitar:

 • keysurvey.com 
 • surveyportal.dk 
 • confirmit.com
 • netigate.se
 • sawtoothsoftware.com
 • forms.office.com 

Automatisk återuppringning:

Vi använder automatisk återuppringning för att intervjua kunder som kontaktat banken per telefon eller deltagit i ett möte. Det betyder att du kan bli ombedd att delta i en intervju efter att du avslutat ett telefonsamtal eller möte med oss. I sådana fall blir du uppringd av en partner vi anförtrott uppdraget till. Under samtalet får du svara på 3–5 frågor. 

Samtalet kommer från ett finskt telefonnummer och det kostar den normala samtalsavgift som du avtalat i ditt abonnemangsavtal. Det är en robot som ringer upp dig, inte en människa.

 • För att intervjun ska kunna genomföras lämnar vi ditt telefonnummer till vår anförtrodda partner som genomför intervjun i vårt ställe.
 • Vår partner sparar ditt telefonnummer och dina svar i högst tre år eller tills partnerskapet upphör.

Sms:

Vi använder sms för att intervjua kunder som kontaktat banken per telefon eller deltagit i ett möte. Det betyder att du kan bli ombedd att delta i en intervju efter att du avslutat ett telefonsamtal eller möte med oss. I sådana fall blir du per sms kontaktad av en partner vi anförtrott uppdraget till. Du får 3–5 frågor som du kan besvara på samma sätt som du vanligtvis svarar på sms. 

Sms:et kommer från ett finskt telefonnummer och att svara på det kostar den normala avgiften för sms som du avtalat i ditt abonnemangsavtal. Telefonnummer som används för tillfället:

 • För att intervjun ska kunna genomföras lämnar vi ditt telefonnummer till vår anförtrodda partner som genomför intervjun i vårt ställe.
 • Den partner vi anförtrott uppdraget sparar ditt telefonnummer och dina svar i krypterat format. Ingen av partnerns medarbetare kan läsa dessa uppgifter.
 • Vår partner sparar ditt telefonnummer och dina svar i krypterat format i högst tre år eller tills partnerskapet upphör. 
 • Då vi hämtar svaren hos vår partner avkrypterar vi informationen och analyserar svaren samt använder dem i intern utbildning. 
 • Vi sparar dina svar högst tre år eller så länge som det finns en affärsmässigt berättigad anledning till att spara dem.

Kundundersökningar på webben:

För att bättre förstå våra kunders åsikter, krav på service och attityder skickar vi webbenkäter per mejl eller sms. Enkäternas omfattning och hur länge det tar att svara på dem varierar från ett par snabba frågor till enkäter som det tar 15 minuter att svara på.

 • Inbjudan att delta i en enkät eller undersökning skickas från mejladressen cbi@nordea.com eller insight@nordea.com.