Dödsboets fullmakt för bankärenden

Dödsbodelägarna beslutar tillsammans om hur boets bank- och försäkringsärenden ska skötas fram till bodelningen. Dödsbodelägarna befullmäktigar vanligtvis en dödsbodelägare att sköta ärendena.

Att skicka fullmakter till Nordea

Att skicka fullmakter till Nordea

Efter bouppteckningen är det lättast att sköta dödsboets bankärenden med en fullmakt som dödsbodelägarna gett en person.

Fullmakten som dödsbodelägarna har gett träder i kraft då

 • bouppteckningsinstrumentet med bilagor har levererats till Nordea 
 • utredningen av delägarna har blivit klar och den person som sköter dödsboets ärenden har fått ett meddelande om det 
 • alla delägare har gett en specificerad fullmakt.

Observera att fullmaktsinnehavaren separat ska kontakta Nordea för att ansluta kontot till nätbanken och genomföra uppdragen.

Skicka fullmakten till Nordea elektroniskt via Omaposti på www.nordea.fi/omaposti. Välj Dödsbohandlingar som ämne.

Fullmaktsformulär

Att skicka fullmakter till Nordea

Efter bouppteckningen är det lättast att sköta dödsboets bankärenden med en fullmakt som dödsbodelägarna gett en person.

Fullmakten som dödsbodelägarna har gett träder i kraft då

 • bouppteckningsinstrumentet med bilagor har levererats till Nordea 
 • utredningen av delägarna har blivit klar och den person som sköter dödsboets ärenden har fått ett meddelande om det 
 • alla delägare har gett en specificerad fullmakt.

Observera att fullmaktsinnehavaren separat ska kontakta Nordea för att ansluta kontot till nätbanken och genomföra uppdragen.

Skicka fullmakten till Nordea elektroniskt via Omaposti på www.nordea.fi/omaposti. Välj Dödsbohandlingar som ämne.

Fullmakt

Med en specificerad fullmakt befullmäktigar fullmaktsgivaren en viss person att utföra de överenskomna åtgärderna för hens räkning. Dödsboets ärenden kan inte uträttas med stöd av en öppen fullmakt. Vi rekommenderar Nordeas fullmaktsformulär för dödsboets ärenden – då är det smidigt att uträtta ärenden och de nödvändiga uppgifterna hittas säkert. 

Varje dödsbodelägare ska ge sitt bemyndigande med samma innehåll för att fullmakten ska vara giltig.  Skicka fullmakten till Nordea elektroniskt via Omaposti på nordea.fi/omaposti. Välj Dödsbohandlingar som ämne.

Med en specificerad fullmakt befullmäktigar fullmaktsgivaren en viss person att utföra de överenskomna åtgärderna för hens räkning. Dödsboets ärenden kan inte uträttas med stöd av en öppen fullmakt. Vi rekommenderar Nordeas fullmaktsformulär för dödsboets ärenden – då är det smidigt att uträtta ärenden och de nödvändiga uppgifterna hittas säkert.  Nordeas fullmaktsformulär: Fullmakt att sköta dödsboets bankärenden (pdf, 154 KB)Öppnas i nytt fönster.

En person som dödsbodelägarna har befullmäktigat kan börja uträtta dödsboets bankärenden i Nordea när hen har fått ett meddelande om att utredningen av delägarna har blivit klar och alla delägare har gett en specificerad fullmakt. 

Fullmakt från alla delägare krävs bland annat för att  

 • dela dödsboets penningtillgångar mellan delägarna 
 • ansluta konton till delägarens konto i Nordea 
 • sälja värde- och fondandelar 
 • tömma bankfack 
 • ta emot bostadsaktiebrev som förvaras på säkerhetskonto  
 • betala annan personlig skuld från dödsboets konto samt 
 • avsluta kontoavtal och andra tjänster

Skicka fullmakten till Nordea elektroniskt via Omaposti på www.nordea.fi/omaposti. Välj Dödsbohandlingar som ämne.