Störning i en del betalningar 22.4.

23.4.2024  På grund av ett tekniskt fel vid hantering av betalningar har en del betalningar som gjorts den 22 april misslyckats och pengarna har återbetalats till kundernas konton.  

Om din betalning har återbetalats till ditt konto ber vi att du gör betalningen på nytt.

Vi beklagar det besvär som störningen har orsakat.

Teknisk störning med kontouppgifter i mobil- och nätbanken

16.4.2024  På grund av ett mänskligt fel uppstod en tillfällig störning i vår tjänst på förmiddagen tisdagen den 16 april 2024. Under störningen kunde en liten del av våra kunder se sådana konton i mobil- och nätbanken som de inte borde ha sett. 

De personer som såg ett visst konto har antingen öppnat kontot eller så har de haft rätt att använda kontot, men kontot i fråga borde inte ha synats i deras mobil- och nätbank. Dessa personer kunde inte göra betalningar eller överföringar från kontot. Pengarna på kontot äventyrades inte under störningen.

Vi kunde ända åtgärda felet snabbt. Du kan fortsätta att sköta dina ärenden normalt i nät- och mobilbanken. 

Du behöver inte göra något på grund av det inträffade. Vi kontaktar de kunder som berördes av störningen. Medan utredningen pågår och efter att den slutförts vidtar vi naturligtvis också alla åtgärder som myndigheterna och lagen kräver.

Vi beklagar djupt det inträffade.

Störningar i banktjänster

Vi utvecklar ständigt våra tjänster så att du ska kunna använda dem smidigt och tryggt. För att utveckla tjänsterna måste vi ibland planera in serviceavbrott i våra tjänster. Vi stävar alltid efter att minimera olägenheten för våra kunder och informera om störningen.

På den här sidan hittar du information om planerade serviceavbrott och andra störningar.

Hur informerar vi om störningar?

Planerade underhållsåtgärder: Vi planerar regelbundna underhållsarbeten i våra banktjänster alltid omsorgsfullt på förhand och informerar om kommande avbrott på den här sidan. Beroende på hur omfattande underhållsåtgärder vi vidtar informerar vi om kommande serviceavbrott också på andra sätt.

Oväntade störningar i banktjänster: Vi informerar om oväntade störningar i första hand i den tjänst som störningen gäller, till exempel på inloggningssidan till mobil- och nätbanken. Vi meddelar om störningar och hur vi åtgärdar dem också i våra kanaler för sociala medier: X (tidigare Twitter)Öppnas i nytt fönster och FacebookÖppnas i nytt fönster.  

Vad ska du göra om du upptäcker störningar i våra banktjänster?

Om du upptäcker en störning i Nordeas banktjänster, följ meddelanden på den här sidan, på sidan Aktuellt och i Nordeas kanaler för sociala medier. Vi informerar om störningen också i den tjänst som drabbas av störningen.

Observera att det kan uppstå köer i vår kundtjänst under störningen. Följ alltså upp läget i första hand i våra digitala kanaler.