Kvinne hjemme med laptop i sofa

Köa inte i onödan – du kan sköta många bankärenden själv

Du kan sköta många bankärenden smidigt till exempel i mobil- eller nätbanken när det passar dig bäst. På denna sida ser du våra populäraste digitala tjänster.

Sköt bankärenden hemma i soffan

Utöver nät- och mobiltjänster handleder chattroboten Nova dig i många ärenden. Du behöver bara klicka på chattikonen och börja snacka med Nova. Om Nova inte kan ge dig råd kopplas du till en rådgivare.

 

Dagliga banktjänster

Dagliga banktjänster

 Kort
I mobilbankenI nätbanken
Beställning av nytt kort
xx
Tillfällig eller permanent spärrning av kort
xx
Ändring av kortets säkerhetsgränsxx
Ändring av kortets internetanvändningxx
Ändring av kortets användningsområdexx
Kontroll av kortets pinkodxx
Byte av kort och pinkodx
Anslutning av bild till kortx
Ändring av kreditkortets förfallodag, amorteringsprocent och betalningsfria månader
xx
Kreditkortstransaktioner och saldoxx
Anslutning av kort för mobila betalningarx
Betalning av kreditskuld delvis eller heltx
Egen överföring från kredit till kontoxx
Konton
I mobilbankenI nätbanken
Öppning av kontox
Kontots saldo och transaktionerxx
Ändring av kontots namnx
Utskrivning och kontroll av kontoutdragx
Gireringar mellan egna kontonxx
Betalningar
I mobilbankenI nätbanken
Betalning av räkningarxx
Betalning av fakturor med streckkodxx
Återkommande betalningxx
Ändringar i återkommande betalningarxx
E-fakturabeställningx
Ändringar i e-fakturorx
Bekräftelse av e-fakturorxx
Tilläggsbekräftelse av betalningxx
Kategorisering av inkomster och utgifter x

  

Lån och krediter
Sparande
Försäkringar

Dagliga banktjänster

 Kort
I mobilbankenI nätbanken
Beställning av nytt kort
xx
Tillfällig eller permanent spärrning av kort
xx
Ändring av kortets säkerhetsgränsxx
Ändring av kortets internetanvändningxx
Ändring av kortets användningsområdexx
Kontroll av kortets pinkodxx
Byte av kort och pinkodx
Anslutning av bild till kortx
Ändring av kreditkortets förfallodag, amorteringsprocent och betalningsfria månader
xx
Kreditkortstransaktioner och saldoxx
Anslutning av kort för mobila betalningarx
Betalning av kreditskuld delvis eller heltx
Egen överföring från kredit till kontoxx
Konton
I mobilbankenI nätbanken
Öppning av kontox
Kontots saldo och transaktionerxx
Ändring av kontots namnx
Utskrivning och kontroll av kontoutdragx
Gireringar mellan egna kontonxx
Betalningar
I mobilbankenI nätbanken
Betalning av räkningarxx
Betalning av fakturor med streckkodxx
Återkommande betalningxx
Ändringar i återkommande betalningarxx
E-fakturabeställningx
Ändringar i e-fakturorx
Bekräftelse av e-fakturorxx
Tilläggsbekräftelse av betalningxx
Kategorisering av inkomster och utgifter x

  

Lån och krediter

Flexkredit

I mobilbankenI nätbankenpå nordea.fi
Ansökan om ny kredit
xxx
Höjning av kredit
xx
Ändring av kreditvillkor


Ändring av förfallodag
x
Ändring av skötselkonto


Ändring av månadsratenx
Val och byte av amorteringsfria månader
x

Kontroll och betalning av återstående kreditbelopp
x

Bostadslån 
I mobilbankenI nätbankenpå nordea.fi
Nytt bostadslånxxx
Ändring av återbetalning av bostadslånxxx
Ansökan om amorteringsfria månader (1–24 mån.)xxx
Ändring av amorteringssätt (annuitet,
jämn amortering, jämna rater)
xxx
Ändring av amorteringsratxxx
Ändring av förfallodagxxx
Ändring av månadsratxxx
Ändring av skötselkontoxxx
Byte av referensränta (12 mån. euriborränta, prime,
fast ränta eller annat ränteskydd)
xxx
Användningen av Flexamorteringxx
Bostadslånets saldo och andra uppgifterxx

Sparande


I mobilbankenI nätbankenI Nordea Investor
Att börja fondsparax
Uppföljning av värden på fond- och aktieplaceringar

x

xx
Uppföljning av placeringsuppdrag och transaktionerxxx
Utskrifter över sparmedel och avräkningsnotor
xx
Köp och försäljning av fonder

xx
Köp och försäljning av aktier
xx
Ändringar i sparavtal

x

Teckning av obligationer

xx

Försäkringar

Försäkringssparande

Vill du se sparbeloppet i din försäkring eller ändra dina sparobjekt? 

Logga in i tjänsten Försäkringar
Öppnas i nytt fönster


I mobilbankenI nätbankenI tjänster Försäkringar
Utveckling av försäkringskapital
xxx
Uppföljning av uppdrag och transaktioner

x
Ändring av placeringsplanen och fördelningen av sparkapitalet

x
Ändring av betalningsplan

x
Tilläggsplacering genom gireringxx
Uttag av sparkapital

x
Inledning av pensionsutbetalning

x
Personförsäkringar

Vill du teckna en ny MyLife-personförsäkring eller se ditt befintliga avtal? 

Logga in i tjänsten FörsäkringarÖppnas i nytt fönster


I mobilbankenI nätbanken I tjänsten Färsäkringar
Teckning av en ny MyLife-personförsäkring
x

Grunduppgifter om MyLife och Personskydd samt uppgifter per skyddsslag

x
Aktivitetsnivå och eventuell höjning av försäkringsskyddet
x
Grunduppgifter om Låneskydd och uppgifter per skyddsslag
x
Ansökan om ersättning
x