Sköt bankärenden hemma i soffan

Utöver nät- och mobiltjänster handleder chattroboten Nova dig i många ärenden. Du behöver bara klicka på chattikonen och börja snacka med Nova. Om Nova inte kan ge dig råd kopplas du till en rådgivare.

 

Dagliga banktjänster
Lån och krediter
Sparande
Försäkringar

Dagliga banktjänster

 Kort
I mobilbankenI nätbanken
Beställning av nytt kort
xx
Tillfällig eller permanent spärrning av kort
xx
Ändring av kortets säkerhetsgränsxx
Ändring av kortets internetanvändningxx
Ändring av kortets användningsområdexx
Kontroll av kortets pinkodxx
Byte av kort och pinkodx
Anslutning av bild till kortx
Ändring av kreditkortets förfallodag, amorteringsprocent och betalningsfria månader
xx
Kreditkortstransaktioner och saldoxx
Anslutning av kort för mobila betalningarx
Betalning av kreditskuld delvis eller heltx
Egen överföring från kredit till kontoxx
Konton
I mobilbankenI nätbanken
Öppning av kontoxx
Kontots saldo och transaktionerxx
Ändring av kontots namnxx
Utskrivning och kontroll av kontoutdragx
Gireringar mellan egna kontonxx
Betalningar
I mobilbankenI nätbanken
Betalning av räkningarxx
Betalning av fakturor med streckkodxx
Återkommande betalningxx
Ändringar i återkommande betalningarxx
E-fakturabeställningx
Ändringar i e-fakturorx
Bekräftelse av e-fakturorxx
Tilläggsbekräftelse av betalningxx
Kategorisering av inkomster och utgifter x

  

Lån och krediter

Flexkredit

I mobilbankenI nätbankenpå nordea.fi
Ansökan om ny kredit
xxx
Höjning av kredit
xx
Ändring av kreditvillkor


Ändring av förfallodag
x
Ändring av skötselkonto


Ändring av månadsratenx
Val och byte av amorteringsfria månader
x

Kontroll och betalning av återstående kreditbelopp
x

Konsumentkredit med säkerhet  
I mobilbankenI nätbankenpå nordea.fi
Nytt konsumentkredit med säkerhetxxx
Ändring av återbetalning av konsumentkredit med säkerhetxxx
Ansökan om amorteringsfria månader (1–24 mån.)xxx
Ändring av amorteringssättxxx
Ändring av amorteringsratxxx
Ändring av förfallodagxxx
Ändring av månadsratxxx
Ändring av skötselkontoxxx
Byte av referensränta
(12 mån. euriborränta eller Nordea Prime)
xxx
Användningen av Flexamorteringxx
Konsumentkredits saldo och andra uppgifterxx

Sparande


I mobilbankenI nätbankenI Nordea Investor
Att börja fondsparaxx
Uppföljning av värden på fond- och aktieplaceringar

x

xx
Uppföljning av placeringsuppdrag och transaktionerxxx
Utskrifter över sparmedel och avräkningsnotor
xx
Köp och försäljning av fonder

xx
Köp och försäljning av aktier
xx
Ändringar i sparavtal

x

Teckning av obligationer

xx

Försäkringar

Försäkringssparande

Vill du se sparbeloppet i din försäkring eller ändra dina sparobjekt? 

Logga in i tjänsten FörsäkringarÖppnas i nytt fönster


I mobilbankenI nätbankenI tjänsten Försäkringar
Utveckling av försäkringskapitalxxx
Uppföljning av uppdrag och transaktioner

x
Ändring av placeringsplan och fördelning av sparkapital

x
Ändring av betalningsplan

x
Tilläggsplacering genom gireringxx
Uttag av sparkapital

x
Inledning av pensionsutbetalning

x
Personförsäkringar

Vill du teckna en ny MyLife-personförsäkring eller se ditt befintliga avtal? Logga in i tjänsten FörsäkringarÖppnas i nytt fönster


I mobilbankenI nätbankenI tjänsten Försäkringar
Teckning av en ny MyLife-personförsäkring
x

Grunduppgifter om MyLife och Personskydd samt uppgifter per skyddsslag

x
Aktivitetsnivå och eventuell höjning av försäkringsskydd
x
Grunduppgifter om Låneskydd och uppgifter per skyddsslag
x
Ansökan om ersättning
x