Återbetalningen av studielånet börjar efter att studiestödet har upphört

I regel börjar man återbetala studielånet ungefär två år efter att utbetalningen av studiestödet har upphört. Det innebär alltså att du kan börja återbetala lånet redan innan du slutför dina studier och utexamineras. Först betalar du bara räntorna på lånet som debiteras halvårsvis. Du behöver inte meddela oss då ditt studiestöd upphör eller du utexamineras – vi får uppgiften från FPA.

Så här framskrider återbetalningen av studielånet

1. Studiestödet upphör – räntorna ska betalas

Stack of coins Remove - 640x360

Efter att utbetalningen av studiestödet har upphört kapitaliseras räntorna på studielånet ännu en gång i juni eller december. 

Till en början betalar du bara räntan på studielånet som faktureras halvårsvis den 15 december och den 15 juni. 

Räntan som debiteras framgår av kommande betalningar i nät- och mobilbanken cirka ett par veckor före förfallodagen. Debiteringen innehåller räntan på studielånet för sex månader.

Läs mer om beloppet av och räntan på studielånet

2. Återbetalningen av studielånet börjar

Invoice agreement money - 640x360

Återbetalningen av studielånet börjar 1,5–2 år efter att du har slutfört dina studier. Vi skickar dig ett förslag till betalningsplan för lånet till nät- och mobilbanken med en återbetalningstid på 15 år. 

Om betalningsplanen passar dig behöver du inte kontakta oss, utan amorteringarna börjar automatiskt enligt betalningsplanen. 

Den månatliga låneraten omfattar amortering av kapitalet samt räntan och kostnaderna.

3. Amorteringsfrihet och annan flexibilitet

Sign document icon - 640x360

Om du vill ändra betalningsplanen och exempelvis anpassa beloppet av månadsraten, kan du skicka oss en ansökan om ändring. 

Under de första sex månaderna kan du göra ändringar i betalningsplanen avgiftsfritt. Efter det tar vi ut en avgift enligt prislistan för ändringar.

Läs mer om ändringar i betalningsplanen nedan.

Ansök om ändring av ditt studielån
Ändringarna i mobilbanken
Så här gör du ändringar i nätbanken

Vill du ändra ditt studielån?

Om din livssituation förändras kan du flexibelt avtala om att ändra betalningsplanen också efter att vi för första gången har kommit överens om tidtabellen för återbetalning av studielånet.

Du kan ansöka om amorteringsfria månader för ditt studielån eller ändra betalningsratens belopp, förfallodag, förvaltningskonto och amorteringssätt. För ändringar tar vi ut en avgift enligt prislistan i samband med betalningen av lånets följande betalningsrat.

Bra att veta: Statsborgen för studielånet är i kraft i 30 år efter att du tagit ut den första låneraten. Det innebär att du måste återbetala lånet i sin helhet inom denna tidsfrist.

Så här gör du ändringar i mobilbanken

I mobilbanken kan du ändra förfallodagen och debiteringskontot. 

  1. Öppna mobilbanken och välj Lån och krediter. 
  2. Välj studielånet och tryck på Ansök om ändring. Nu kan du ändra kontot där amorteringarna på ditt studielån debiteras eller ändra betalningsdagen för månadsraten. 
  3. Tryck på Bekräfta efter att du har gjort dina ändringar. Bekräfta ändringen med appen Nordea ID. 

Du kan ändra betalningsplanen, de amorteringsfria månaderna eller amorteringsbeloppet i nätbanken.

Så här gör du ändringar i nätbanken

  1. Öppna nätbanken och välj Ekonomi och sedan Lån. 
  2. Välj det studielån vars inställningar du vill ändra. 
  3. Välj lånet och klicka sedan på Ansök om ändringar. 
  4. Fyll i alla nödvändiga uppgifter i ansökan. Tryck på Nästa och sedan Skicka efter att du har gjort dina ändringar. Bekräfta ändringarna med appen Nordea ID eller Nordea ID-dosan.

Vi behandlar dina ändringar inom 1–3 dagar och kontaktar dig vid behov.

Studielånskompensation är en skattefri studiestödsförmån

FPA kan bevilja dig studielånskompensation om

  • du har inlett dina högskolestudier efter 1.8.2014 
  • du avlägger din examen inom utsatt tid och 
  • beloppet av ditt studielån överstiger 2 500 euro. 

Det är enkelt att ansöka om studielånskompensation – oftast behöver du inte ens ansöka om den utan FPA fattar automatiskt beslut om den efter att examen är klar. Kompensationen syns i mobil- och nätbanken som en betald amortering på ditt studielån.

Läs mer om studielånskompensationen

FPA:s ränteunderstöd för studerande med låga inkomster

Studerande med låga inkomster kan ansöka om ränteunderstöd från FPA. Om FPA beviljar dig ränteunderstöd får du halvårsvis stöd för att betala räntorna på studielånet. Ränteunderstödet kan betalas antingen direkt till banken eller till dig. Om ränteunderstödet betalas till banken, behöver du inte själv betala räntekostnaderna i förskott. Om ränteunderstödet betalas till dig, betalar du först själv räntan och ränteunderstödet betalas in på ditt konto i efterhand.

Bra att veta: Då du får ränteunderstöd som betalas direkt till Nordea syns räntan som debiteras i nät- och mobilbanken fram till förfallodagen (den 15 juni eller den 15 december). Debiteringen av räntan tas bort automatiskt från kommande betalningar efter att FPA har överfört ränteunderstödet till Nordea, och du behöver alltså inte ta bort betalningen själv.

Ta del av ränteunderstödet på FPA:s webbplatsÖppnas i nytt fönster.

Betalningsplan för studielån

Visste du att?

Dina förmåner som studerande gäller tills du fyller 31 år

Efter att du har blivit kund gäller dina förmåner som studerande tills du fyller 31 år även om du skulle avlägga din examen tidigare. Därefter får du förmåner och betalar avgifter för de banktjänster du använder.

Ta del av våra kundförmåner för studerande.