Återbetalningen av studielånet börjar efter att studiestödet har upphört

I regel börjar man återbetala studielånet ungefär ett år efter att utbetalningen av studiestödet har upphört. Det innebär alltså att du kan börja återbetala lånet redan innan du slutför dina studier och utexamineras. Du börjar med att betala bara räntan på lånet halvårsvis den 15 december och den 15 juni. Du behöver inte meddela oss då ditt studiestöd upphör eller du utexamineras – vi får uppgiften från FPA.

I regel börjar den faktiska amorteringen av studielånet ungefär 1,5–2 år efter att studiestödet har upphört. Amorteringen omfattar amortering av lånets kapital samt räntan och kostnaderna.

Vi ger dig ett förslag till betalningsplan med en återbetalningstid på 15 år. Om betalningsplanen passar dig behöver du inte göra någonting – amorteringarna börjar automatiskt enligt betalningsplanen. Om du vill ändra planen kan du ansöka om ändring på nätet. Under de första sex månaderna kan du ändra betalningsplanen avgiftsfritt. Om du vill ändra betalningsplanen senare tar vi ut en avgift enligt prislistan.

Aktuellt

Räntedebiteringen i juni

  • Räntan på studiestödet debiteras nästa gång 15.6.
  • Räntedebiteringen gäller studeranden som inte längre lyfter studiestöd.
  • Beloppet av räntan som förfaller till betalning 15.6. ser du i nät- och mobilbanken under kommande betalningar ungefär två veckor före förfallodagen. Debiteringen innehåller räntan på studielånet för sex månader.
  • Vid behov kan du ansöka om ränteunderstöd hos FPA.

Så här framskrider återbetalningen av studielånet

  1. FPA beviljar dig studielånskompensation om du är berättigad till den. Kompensationen syns i mobil- och nätbanken som en betald amortering på ditt studielån.
  2. Efter att utbetalningen av studiestödet har upphört kapitaliseras räntorna på studielånet ännu en gång i juni eller december. Ett halvt år därefter börjar du återbetala studielånet. Till en början betalar du bara räntan på studielånet som faktureras halvårsvis den 15 december och den 15 juni. Räntan som debiteras framgår av kommande betalningar i nät- och mobilbanken cirka ett par veckor före förfallodagen.
  3. I regel börjar man amortera på studielånet ungefär 1,5–2 år efter att studiestödet har upphört. Vi skickar dig ett förslag till betalningsplan för lånet till nät- och mobilbanken med en återbetalningstid på 15 år. Om betalningsplanen passar dig behöver du inte kontakta oss, utan amorteringarna börjar automatiskt enligt betalningsplanen. Om du vill ändra betalningsplanen och exempelvis anpassa beloppet av månadsraten, kan du skicka oss en ansökan om ändringÖppnas i nytt fönster. Under de första sex månaderna kan du göra ändringar i betalningsplanen avgiftsfritt. Efter det tar vi ut en avgift enligt prislistan för ändringar.
  4. Du amorterar på lånet månatligen enligt betalningsplanen. Amorteringsraten omfattar amortering av kapitalet samt räntan och kostnaderna. Marginalen på studielånet är 0,50 %.
Visste du att?

Dina förmåner som studerande gäller tills du fyller 31 år

Efter att du har blivit kund gäller dina förmåner som studerande tills du fyller 31 år även om du skulle avlägga din examen tidigare. Därefter får du förmåner och betalar avgifter för de banktjänster du använder.

Ta del av våra kundförmåner för studerande.

Vill du ändra ditt studielån?

Om din livssituation ändras kan du flexibelt avtala om att ändra betalningsplanen också efter att vi för första gången har kommit överens om tidtabellen för återbetalning av studielånet.

Du kan ansöka om amorteringsfria månader för ditt studielån eller ändra betalningsratens belopp, förfallodag, förvaltningskonto och amorteringssätt. För ändringar tar vi ut en avgift enligt prislistan i samband med betalningen av lånets följande betalningsrat.

Bra att veta: Statsborgen för studielånet är i kraft i 30 år efter att du tagit ut den första låneraten. Det innebär att du måste återbetala lånet i sin helhet inom denna tidsfrist.

Gå till ändringsansökan för studielånÖppnas i nytt fönster

FPA:s ränteunderstöd för studerande med låga inkomster

Studerande med låga inkomster kan ansöka om ränteunderstöd från FPA. Om FPA beviljar dig ränteunderstöd får du halvårsvis stöd för att betala räntorna på studielånet. Ränteunderstödet kan betalas antingen direkt till banken eller till dig. Om ränteunderstödet betalas till banken, behöver du inte själv betala räntekostnaderna i förskott. Om ränteunderstödet betalas till dig, betalar du först själv räntan och ränteunderstödet betalas in på ditt konto i efterhand.

Bra att veta: Då du får ränteunderstöd som betalas direkt till Nordea syns räntan som debiteras i nät- och mobilbanken fram till förfallodagen (den 15 juni eller den 15 december). Debiteringen av räntan tas bort automatiskt från kommande betalningar efter att FPA har överfört ränteunderstödet till Nordea, och du behöver alltså inte ta bort betalningen själv.

Ta del av ränteunderstödet på FPA:s webbplatsÖppnas i nytt fönster.

Betalningsplan för studielån