Återbetalning av studielånet

Betalningsplanen anpassas alltid efter din livssituation och betalningsförmåga.

Återbetalningen av studielånet börjar efter att studiestödet har upphört

  • Man börjar oftast återbetala studielån 1,5–2 år efter att FPA har slutat betala ut studiestöd. 
  • Du behöver inte meddela oss om att du har slutfört dina studier eftersom vi får information om det från FPA.
  • Vi skickar dig ett meddelande till nät- och mobilbanken med ett förslag till betalningsplan som du kan godkänna som sådant eller så kan du föreslå ändringar i längden på återbetalningsplanen. 
Visste du att?

Dina förmåner som studerande gäller tills du fyller 31 år

Efter att du har blivit kund gäller dina förmåner som studerande tills du fyller 31 år även om du skulle avlägga din examen tidigare. Därefter får du förmåner och betalar avgifter för de banktjänster du använder.

Ta del av våra kundförmåner för studerande.

Så här framskrider återbetalningen av studielånet

  1. FPA beviljar dig studielånskompensation om du är berättigad till den. Kompensationen syns i nätbanken som en betald amortering på ditt studielån.
  2. Du får ett förslag till betalningsplanen för studielånet i nätbanken 1,5–2 år efter att studiestödet har upphört. Du kan godkänna planen som sådan eller be om ändring i exempelvis längden på betalningsplanen. Vi föreslår dig automatiskt en betalningsplan med en återbetalningstid på 15 år.
  3. Efter att du har godkänt betalningsplanen amorterar du på studielånet månatligen. Betalningsraten består av amortering, ränta och marginal på studielånet. Marginalen på studielånet är 0,50 %.

Vill du ändra ditt studielån?

Om din livssituation ändras kan du flexibelt avtala om ändring av betalningsplanen också efter att vi för första gången har kommit överens om tidtabellen för återbetalning av studielånet. 

Statsborgen för studielånet är i kraft i 30 år efter det första uttaget av lånet. Det innebär att lånet måste vara återbetalt inom denna tidsfrist.

Du kan ansöka om amorteringsfria månader för ditt studielån eller ändra betalningsratens belopp, förfallodag, förvaltningskonto och amorteringssätt. För ändringar tar vi ut en avgift enligt prislistan i samband med betalningen av lånets följande betalningsrat.

Gå till ändringsansökan för studielånÖppnas i nytt fönster

Betalningsplan för studielån