Betalningsplan för studielån

Opintolaina on valtion takaama laina, joka pitää maksaa takaisin opintojen päätyttyä. Kun pankki saa Kelalta tiedon opintojesi päättymisestä tai keskeytymisestä, on aika laatia opintolainan takaisinmaksua koskeva suunnitelma. Takaisinmaksusuunnitelma räätälöidään aina kulloisenkin elämäntilanteesi ja maksukykysi mukaan.

Studielånet är ett lån med statsborgen som ska återbetalas när studierna avslutats. När FPA underrättar banken om att du avslutat eller avbrutit dina studier är det dags att lägga upp en betalningsplan för lånet. Betalningsplanen anpassas alltid efter din livssituation och betalningsförmåga.

Under studietiden

Under studietiden betalar du inte ränta separat utan den kapitaliseras, dvs. läggs till på studielånets kapital två gånger om året: 15.6 och 15.12.  

Räntorna kapitaliseras under de terminer du får studiestöd och ännu under en termin efter den sista terminen med studiestöd. Då räntorna inte längre kapitaliseras betalar du hela räntan själv på avtalad betalningsdag.

När du avslutat studierna

Man börjar oftast återbetala studielån 1,5–2 år efter att FPA slutat betala studiestöd. Återbetalningstiden är vanligtvis ungefär dubbelt så lång som studietiden och den kan anpassas efter din livssituation.

Som högskolestuderande kan du få FPA:s studielånskompensation för den del av studielånet som överstiger 2 500 euro om du har inlett dina första högskolestudier 1.8.2014 eller senare och slutför dina studier inom utsatt tid. FPA betalar i regel studielånskompensationen till banken som en extra amortering på ditt studielån efter att du har blivit utexaminerad. Mer information får du på FPA:s webbplats.Öppnas i nytt fönster

Om du har inlett dina första högskolestudier före 1.8.2014 kan du få studielånsavdrag i beskattningen. Mer information får du på FPA:s webbplats.Öppnas i nytt fönster

Vi lägger upp en betalningsplan enligt villkoren för studielånet. Amorteringarna förfaller till betalning månatligen. Statsborgen för studielånet gäller 30 år efter det första uttaget av lånet. 

 

Om din livssituation förändras kan vi anpassa betalningsplanen också efter att planen lagts upp.

Kontakta oss

Efter avslutade studier kan du smidigt lägga upp en betalningsplan på närmaste Nordeakontor eller genom att ringa vår kundtjänst, 0200 5000 (lna/msa) mån–fre kl. 8–18.


Om du identifierar dig med Nordeas bankkoder när du ringer kundtjänsten får du betjäning snabbare och vi kan erbjuda dig banktjänster som täcker alla dina behov.

Usein kysytyt kysymykset

Opintolainan takaisinmaksu