Betalningsplan för studielån

Studielånet är ett lån med statsborgen som ska återbetalas när studierna avslutats. När FPA underrättar banken om att du avslutat eller avbrutit dina studier är det dags att lägga upp en betalningsplan för studielånet. Betalningsplanen anpassas alltid efter din livssituation och betalningsförmåga.

Kort kurs i återbetalning av studielån

Under studietiden behöver du inte oroa dig för räntor eller återbetalning av studielånet.

Studielåneräntorna läggs till på lånekapitalet, dvs. kapitaliseras under studietiden. Räntorna kapitaliseras under de terminer du får studiestöd och ännu under en termin efter den sista terminen med studiestöd. Räntorna kapitaliseras två gånger om året: den 15 juni och den 15 december.

Till följd av kapitaliseringen ökar alltså det skuldkapital som du ska återbetala med beloppet av räntan och räntan på räntan. Banken tar hand om kapitaliseringen utan separat begäran.

Återbetalningen av studielånet börjar när du har slutfört dina studier.

Man börjar oftast återbetala studielån 1,5–2 år efter att FPA slutat betala studiestöd. Återbetalningstiden är vanligtvis ungefär dubbelt så lång som studietiden, men den kan anpassas flexibelt efter din livssituation och betalningsförmåga. Du kan även återbetala studielånet på en gång om din ekonomiska situation gör det möjligt.

Vi lägger upp en betalningsplan enligt villkoren för studielånet. Amorteringen av studielånet förfaller till betalning månatligen. Statsborgen för studielånet är i kraft i 30 år efter att du tagit ut den första låneraten.

Om din livssituation ändras kan du flexibelt avtala om ändring av betalningsplanen också efter att vi för första gången har kommit överens om tidtabellen för återbetalning av studielånet.

Läs mer om ämnet: Har du rätt till studielånskompensation eller studielånsavdrag?

Ansök om ändring av ditt studielån

Du kan ansöka om amorteringsfria månader för ditt studielån eller ändra betalningsratens belopp, förfallodag, förvaltningskonto, amorteringssätt och referensränta. Gå till ansökan om ändring av lånetÖppnas i nytt fönster. För ändringar tar vi ut en avgift enligt prislistan i samband med betalningen av lånets följande betalningsrat.

Ofta frågat

Betalningsplan för studielån