Betalningsplan för studielån

Studielånet är ett lån med statsborgen som ska återbetalas när studierna avslutats. När FPA underrättar banken om att du avslutat eller avbrutit dina studier är det dags att lägga upp en betalningsplan för lånet. Betalningsplanen anpassas alltid efter din livssituation och betalningsförmåga.

Under studietiden

Under studietiden betalar du inte ränta separat utan den kapitaliseras, dvs. läggs till på studielånets kapital två gånger om året: 15.6 och 15.12.  

Räntorna kapitaliseras under de terminer du får studiestöd och ännu under en termin efter den sista terminen med studiestöd. Då räntorna inte längre kapitaliseras betalar du hela räntan själv på avtalad betalningsdag.

När du avslutat studierna

Återbetalningen av studielånet börjar oftast 1,5–2 år efter att studierna har avslutats. Återbetalningstiden är vanligtvis cirka två gånger så lång som studietiden, och den kan anpassas efter din livssituation.

Som högskolestuderande får du FPA:s studielånskompensation för den del av studielånet som överstiger 2 500 euro om du har inlett dina första högskolestudier 1.8.2014 eller därefter och slutför dina studier inom utsatt tid.

Du kan avtala om månatliga amorteringar. Statsborgen för studielånet gäller 30 år efter det första uttaget av lånet.

När en kund som lyft studielån avslutat studierna och FPA underrättar oss om detta kontaktar vi kunden för att lägga upp en betalningsplan. Om kunden inte är anträffbar lägger vi upp en betalningsplan enligt lånevillkoren för studielånet. Om din livssituation förändras kan vi anpassa betalningsplanen också efter att planen lagts upp.

Kontakta oss

Efter avslutade studier kan du smidigt lägga upp en betalningsplan på närmaste Nordeakontor eller genom att ringa vår kundtjänst, 0200 5000 (lna/msa) mån–fre kl. 8–20.


Om du identifierar dig med Nordeas bankkoder när du ringer kundtjänsten får du betjäning snabbare och vi kan erbjuda dig banktjänster som täcker alla dina behov.