Studielånkompensation

Studielånskompensationen är FPA:s skattefria studiestödsförmån för dig som har inlett dina första examensstudier vid en högskola 1.8.2014 eller senare. Studielånsavdraget är ett skatteavdrag som gäller de högskolestuderande som har inlett sina första högskolestudier före 1.8.2014.

Studielånskompensation är en studiestödsförmån som FPA erbjuder dem som tagit studielån

Studielån är ett enkelt sätt att täcka utgifter under studietiden. Räntan på lånet är i genomsnitt låg, och återbetalningsplanen kan göras upp flexibelt utifrån låntagarens livssituation och återbetalningsförmåga efter att studierna är klara. För att få studielån behöver studeranden inga säkerheter eller borgenärer eftersom staten borgar för studielånet under 30 års tid.

Hur mycket är studielånskompensationen?

  • Studielånskompensationen kan uppgå till tusentals euro. Hur mycket studielånskompensationen är beror på hur mycket studielån du har. I bästa fall är det fråga om en betydande tilläggsförmån eftersom kompensationen kan göra det mycket lättare att betala tillbaka lånet efter studierna.
  • Studielånskompensationen är 40% av den del av studielånet som överstiger 2 500 euro. Om du beviljas studielånskompensation betalar FPA vanligtvis kompensationen direkt till banken som en extra amortering på ditt studielån.

Vem har rätt till studielånskompensation?

Du kan få studielånskompensation då:

  • Du har inlett dina första examensstudier vid en högskola 1.8.2014 eller senare.
  • Du avlägger din examen inom utsatt tid.
  • Du har ett studielån på mer än 2 500 euro med statsborgen.

Examina som ger rätt till studielånskompensation är högre och lägre högskoleexamen vid universitet eller yrkeshögskola. Du som har studielån kan få kompensation endast för den första examen du avlägger.

Hur länge du har på dig att bli klar med examen beror på vilken examen det är frågan om och vilken omfattning den har. Oftast beräknas tidsfristen genom att lägga till ett år till den tid det är tänkt att examen ska avläggas inom. Om det inte är möjligt att avlägga examen inom tidsfristen kan den förlängas förutsatt att studierna har fördröjts av en godtagbar orsak (värnplikt, familjetillökning, sjukdom osv.).

Det finns också en övre gräns för studielånskompensationen som fastställs utifrån hur omfattande högskoleexamen du avlagt är. Om du har avlagt din högskoleexamen utomlands är det högsta lånebeloppet som beaktas i kompensationen större.

Det är enkelt att ansöka om studielånskompensation – oftast behöver du inte ens ansöka om den utan FPA fattar automatiskt beslut om den efter att examen är klar. Mer information om undantag och hur du i sådana fall ansöker om studielånskompensation får du av FPAÖppnas i nytt fönster.

På FPA:s webbplats finns dessutom många praktiska exempel och en räknare som du kan använda för att få en uppskattning av studielånskompensationens belopp. Om du inte hittar svar på det du undrar över kan du höra av dig till FPA.

Vad är studielånsavdrag?

Ibland hör man talas också om studielånsavdrag. Studielånsavdraget är ett skatteavdrag som gäller bara de högskolestuderande som har inlett sina första högskolestudier före 1.8.2014. Då du amorterar ditt studielån till banken kan du i din beskattning dra av skatter till ett belopp som motsvarar studielånsavdraget.

Läs mer om studielånsavdrag på FPA:s sidor.Öppnas i nytt fönster

Läs mer om studielån

Studielån är ett lån med statsborgen som studerande kan ansöka om för att stödja sin ekonomi under studietiden. Om FPA har beviljat dig låneborgen kan du välja i vilken bank du ansöker om lån. Studielånet återbetalas under utsatt tid enligt den överenskomna betalningsplanen, som träder i kraft ungefär 1,5–2 år efter avlagd examen.

Så här ansöker du om studielån

Förmåner för högskolestuderande

Vi erbjuder studerande mångsidiga tjänster och förmåner. Då du studerar och blir kund hos oss får du de bästa förmånerna och priserna.

Läs mer om att bli kund som högskolestuderande

Varför lönar det sig att spara?

Om dina pengar räcker till bra och du har extra pengar kvar i slutet av månaden lönar det sig att börja spara.

Läs varför lönar det sig att spara