Studielånkompensation

Studielånskompensationen är studiestödsförmån för högskolestuderande.
Om du har inlett dina första högskolestudier 1.8.2014 eller därefter får du studielånskompensation om du avlägger examen inom utsatt tid.

FPA betalar studielånskompensationen efter att du avlagt examen om du tagit ut minst 2 500 euro i studielån. Studielånskompensationen är 40 procent av det belopp som överstiger 2 500 euro av det studielån som kompensationen gäller. Om du beviljas studielånskompensation betalar FPA vanligtvis kompensationen direkt till banken som en extra amortering på ditt studielån.

En avsevärd förmån

Studielån är ett enkelt sätt att täcka utgifter under studietiden. Tack vare studielånskompensationen är det lättare att återbetala studielånet efter studietiden. Det är en avsevärd tilläggsförmån om du avlägger examen inom utsatt tid.


Se exempel på hur mycket FPA:s studielånskompensation minskar studielånets kapitel då examen avläggs inom utsatt tid. 

Studielånskompensation
Studielånets beloppStudielånskompensationÅterstående lånebelopp
18 000 €6 200 €11 800 €
12 800 €4 120 €8 680 €
10 800 €3 320 €7 480 € 
7 500 €2 000 €5 500 € 
5 000 €1 000 €4 000 € 

Även omfattningen av den högskoleexamen som avläggs påverkar det högsta beloppet av studielånskompensationen.

Ytterligare information om tidsfristerna för examina som berättigar till studielånskompensation, förlängning av tidsfristen och ansökan om kompensation får du hos Öppnas i nytt fönsterFPAÖppnas i nytt fönster.