Piirroskuva talosta

Använd FlexAmortering

De flesta av Nordeas bostadslån innehåller en egenskap som du kan använda i nät- och mobilbanken för att minska, öka eller hoppa över amorteringar. Kolla om du redan har FlexAmortering i lånets betalningsplan i mobil- och nätbanken – då kan du ändra amorteringen utan att fråga banken.

FlexAmortering gör lånebetalningarna flexiblare

Kaffekopp och dokument - Small

Du kan själv minska eller höja på amorteringen i nästa betalningsrat eller ta en amorteringsfri månad utan att fråga banken.

Med FlexAmortering kan du enkelt ändra din amortering

Dator och mobiltelefon - Small

Du kan enkelt ändra amorteringen i mobil- och nätbanken varje månad då amorteringen blivit synlig i förfallande betalningar.

Du kan börja använda FlexAmortering när som helst

Öppen instruktionsbok - Small

Du kan ansluta FlexAmortering till både nya och befintliga lån. Om du ännu inte har anslutit FlexAmortering till ditt bostadslån kan du lämna ansökan enkelt på nätet.

Med FlexAmortering får du flexibilitet i båda riktningarna

Legobitar bredvid och på varandra - Small

Om du gör en större amortering än normalt frigörs ett FlexAmorteringsbelopp som du kan använda i framtiden.

Se en video om hur FlexAmortering fungerar

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring

Det lättaste sättet att ta amorteringsfria månader är att använda avgiftsfria FlexAmortering.

 1. Kolla i mobil- eller nätbanken om ditt lån har FlexAmortering. Med hjälp av FlexAmortering kan du ta amorteringsfria månader. Du ser informationen om FlexAmortering i uppgifterna om ditt bostadslån i mobil- och nätbanken.
 2. Om ditt lån inte har FlexAmortering kan du komplettera lånet genom att ansöka om ändring. 
 3. Om alternativen ovan inte är möjliga för dig kan du ansökan om en amorteringsfri period för ditt lån. Lättast ansöker du om amorteringsfrihet i mobil- eller nätbanken. På beviljandet av FlexAmortering och amorteringsfria månader tillämpar vi normala kriterier för beviljande av kredit.

Läs närmare anvisningar om amorteringsfrihet.

Så här använder du FlexAmortering i mobilbanken

 • Du ser beloppet av lånets följande månadsrat i mobilbanken senast 14 dagar före förfallodagen.
 • Du kan ändra amorteringen genom att välja ”Betalningar” och sedan ”Kommande”. Gör ändringen före kl. 23.00 senast dagen före den ursprungliga förfallodagen för betalningsraten. Om den ursprungliga förfallodagen för din betalningsrat infaller på ett veckoslut och du vill flytta förfallodagen från lördag till måndag ska du göra det senast kl. 23.00 föregående fredag. Om förfallodagen för din betalningsrat infaller på en söndag (betalningsdagen har flyttats till måndag) ska du flytta förfallodagen senast kl. 23.00 föregående lördag.
 • Välj den amortering som du vill ändra och tryck sedan på ”Ändra”.
 • Ändra beloppet av betalningsraten och välj ”Fortsätt”. Du får ett meddelande om betalningsraten är för liten och du kan redigera den.
 • Om du vill veta vad minimibetalningsraten är kan du kolla det genom att välja ”Konton” och under ”Lån” det lån vars betalningsrat du vill ändra den här månaden. Under ”Lägsta FlexAmortering” i låneuppgifterna anges minimibeloppet som du ska betala.
 • Bekräfta sedan ändringen.Om du inte bekräftar ändringen betalas inte månadsraten.

Så här använder du FlexAmortering i nätbanken

 • Du ser beloppet av lånets följande månadsrat i nätbanken senast 14 dagar före förfallodagen.
 • Du kan ändra amorteringen genom att välja ”Övriga betalningsärenden” och sedan ”Betalningar som förfaller”. Gör ändringen före kl. 23.00 dagen före förfallodagen.
 • Välj den amortering som du vill ändra och klicka sedan på ”Ändra”.
 • Obekräftade ändringar syns i nätbanken fram till förfallodagen.
 • Om du gick till betalningen via länken ”Ändra” men ändå inte vill ändra den, ska du gå tillbaka med knappen ”Avbryt”.
 • Om du klickar på OK, ska du också ange bekräftelsekod – vare sig du gör en ändring eller inte. Annars betalas inte betalningen alls.

Så här använder du FlexAmortering i den nya nätbanken

 • Du ser beloppet av lånets nästa månadsrat i nätbanken senast 14 dagar före förfallodagen.
 • Det tillgängliga FlexAmorteringsbeloppet för lånet i fråga kan du kolla genom att välja Ekonomi > Lån. Det tillgängliga beloppet ser du under Lägsta FlexAmortering under Nästa betalning för lånet i fråga
 • Du kan ändra amorteringsbeloppet genom att välja Översikt i den övre balken och sedan Kommande betalningar under Betalstatus upp till höger. Det är viktigt att du gör ändringen före kl. 23.00 senast dagen före den ursprungliga förfallodagen för betalningsraten. Om den ursprungliga förfallodagen för din betalningsrat infaller på ett veckoslut och du vill flytta förfallodagen från lördag till måndag ska du göra det senast kl. 23.00 föregående fredag.
 • Om förfallodagen för din betalningsrat infaller på en söndag (betalningsdagen har flyttats till måndag) ska du flytta förfallodagen senast kl. 23.00 föregående lördag.
 • Du kan ändra betalningsraten får lånet som syns under Utgående betalningar genom att klicka på Ändra som öppnas bakom de tre punkterna.
 • Ändra beloppet för betalningsraten och bekräfta betalningen. 
 • Klicka på ok efter att du har fått meddelandet om att betalningarna är bekräftade.
 • Om du först har valt Spara måste du ännu bekräfta ändringen separat. Om du inte bekräftar ändringen betalas inte månadsraten.

FlexAmortering gör lånebetalningarna flexiblare

 • Du kan själv minska eller höja på amorteringen i nästa betalningsrat utan att fråga banken.
 • FlexAmortering passar både längre och mer tillfälliga ändringar i månadsraten, t.ex. under föräldraledighet eller sommarsemestrar.
 • Du kan enkelt ändra amorteringen i mobil- och nätbanken varje månad då amorteringen blivit synlig i förfallande betalningar.
 • Det är möjligt att ansluta FlexAmortering till både nya och befintliga lån.
 • Om du ännu inte anslutit FlexAmortering till ditt bostadslån kan du göra ansökan enkelt på nätet. Du kan få FlexAmortering till din konsumentkredit genom att ringa Nordea kundtjänsten.
 • Att lägga till Flexamortering till bostadslån eller till konsumentkredit kräver alltid att låneraterna debiters automatiskt.
 • Du kan se om du redan har FlexAmortering för ditt lån i låneuppgifterna i mobil- och nätbanken.

Vad är FlexAmortering?

 • Beloppet av FlexAmorteringen kan vara 5–10 % av ditt lånebelopp. Exempel: Du har ett bostadslån på 100 000 euro med 10 % FlexAmortering. Om du vill kan du minska eller hoppa över amorteringar för sammanlagt 10 000 euro med hjälp av FlexAmortering.
 • När du använder FlexAmortering så att du helt hoppar över amorteringen, betalar du bara räntan och direktdebiterings- eller avtalsavgiften på lånet. Med FlexAmortering kan du alltså ändra på amorteringsbeloppet.
 • För att kunna ansluta FlexAmortering till ditt lån krävs att du skött dina penningärenden väl.
 • Man kan inte få FlexAmortering till ett lån med statsborgen (t.ex. BSP-lån) eller fast ränta.
 • Om du använt en del av din FlexAmortering och gör en större amortering än normalt frigör den överskjutande delen av amorteringen FlexAmorteringsbeloppet som du kan använda i framtiden.
 • Du kan alltså välja om du betalar bara räntor och månadsavgifter eller räntor och en del av amorteringarna. Du kan också betala en större amortering än vanligt.

Frågor och svar om FlexAmortering och amorteringsfria månader

Vad är skillnaden mellan FlexAmortering och amorteringsfria månader?

FlexAmortering är en avgiftsfri egenskap i Nordeas lån, och med hjälp av den kan du minska beloppet av låneamorteringen eller låta bli att betala den. Du kan exempelvis betala hälften av amorteringen vilket betyder att du fortsätter att amortera lånet eller så kan du betala endast räntorna och kostnaderna. 

FlexAmortering flexar mer än amorteringsfria månader som är en ändring av engångsnatur i lånets betalningsplan som avtalats på förhand. Vid amorteringsfria månader avtalar du på förhand hur länge den amorteringsfria perioden pågår och för den tiden betalar du endast ränta och kostnader. Under den amorteringsfria perioden minskar inte lånebeloppet.

I båda fallen ska du senare betala de amorteringar som du nu hoppar över, och vanligtvis sker det genom att lånetiden förlängs.

Jag ansöker om FlexAmortering med min make. Hur kan en medsökande bekräfta ansökan?

Den andra intressenten får ett sms om att ansökan om ändring av betalningsplanen väntar på bekräftelse. Medsökanden bekräftar ansökan via samma sökkanal för FlexAmortering, dvs. på sidan www.nordea.fi/bostadslån. Den andra intressenten väljer Ansök om ändring av bostadslån och loggar in i tjänsten med kodappen, kodkalkylatorn eller med en annan banks koder. Det går att bekräfta ansökan också via länken Ansök om ändring i den gamla nätbanken. Efter att ansökan har bekräftats övergår den till Nordea för handläggning. 

Jag använder redan FlexAmortering. Kan jag höja beloppet av den?

I vissa fall kan du höja beloppet av FlexAmortering. Om det inte går att göra det är det ofta möjligt att ta en amorteringsfri period på sex månader genom att ändra betalningsplanen.

Jag använder redan FlexAmortering. Kan jag dessutom få amorteringsfria månader?

Om FlexAmortering ingår i lånet är den det primära och lättaste sättet att flexa med låneamorteringarna. Om du även vill ha amorteringsfria månader (t.ex. om du har utnyttjat det disponibla beloppet av FlexAmortering) är det möjligt utifrån en separat bedömning. 

Hur många amorteringsfria månader kan jag få med FlexAmortering?

FlexAmortering gäller hela lånetiden. Det disponibla beloppet av FlexAmortering minskar dock i den takt som du låter bli att betala amorteringar. Du kan kolla ditt disponibla belopp av FlexAmortering i dina låneuppgifter i mobil- och i den gamla nätbanken. Med hjälp av FlexAmortering kan du låta bli att betala amorteringen eller så kan du betala bara en del av den. I allmänhet är FlexAmortering 5–10 % av lånebeloppet, och i antalet amorteringsfria månader är det ungefär 1–2 år. 

När börjar amorteringsfria månader som jag ansökt om?

Både amorteringsfria månader och FlexAmortering börjar från och med följande betalningsrat. Det är ändå viktigt att du gör ändringen i god tid så att kundtjänsten hinner handlägga din ansökan om ändring före nästa förfallodag. 

I fråga om befintlig FlexAmortering ber vi dig notera att du ska göra ändringen av lånets månadsrat före kl. 23.00 senast dagen före den ursprungliga förfallodagen för betalningsraten. Om den ursprungliga förfallodagen för din betalningsrat infaller på ett veckoslut och du vill flytta förfallodagen från lördag till måndag ska du göra det senast kl. 23.00 föregående fredag. Om förfallodagen för din betalningsrat infaller på en söndag och betalningsdagen har flyttats till måndag ska du flytta förfallodagen senast kl. 23.00 föregående lördag.

Vad gör jag om det dagen före förfallodagen ser ut att mitt konto kommer att debiteras med min låneamortering trots att jag ansökt om ändringen innan månadsraten syntes i betalningar som förfaller?

Om det ser ut att ditt konto kommer att debiteras med amorteringen av din månadsrat på lånets förfallodag och du absolut vill att ändringen gäller redan innevarande månad ring Nordea Kundtjänst på numret 0200 5000 (lna/msa) så handlägger vi din ansökan med detsamma. 

Vi hoppas att du ansöker om ändring i god tid i förväg så att du inte överbelastar vår kundtjänst.

Hinner amorteringsfrihet träda i kraft före förfallodagen för följande låneamortering?

Om din följande låneamortering ännu inte syns i betalningar som förfaller, träder ändringarna i kraft från följande månadsrat. Om din följande amortering redan syntes i betalningar som förfaller när du lämnade ansökan, träder ändringen i kraft från därpå följande månadsrat. 

På grund av den stora efterfrågan kan handläggningen av ansökningarna dröja, och då kan det hända att den amortering som följer efter ansökan syns i betalningar som förfaller på samma sätt som den syntes före ändringen. Då vi handlägger din ansökan tar vi ändå bort andelen av amorteringen för raten i fråga. 

Amorteringsfria månader skjuter upp betalningen av raterna in i framtiden.