Piirroskuva talosta

Använd FlexAmortering

De flesta av Nordeas bostadslån innehåller en egenskap som du kan använda i nät- och mobilbanken för att minska, öka eller hoppa över amorteringar. Kolla om du redan har FlexAmortering i lånets betalningsplan i mobil- och nätbanken – då kan du ändra amorteringen utan att fråga banken.

FlexAmortering gör lånebetalningarna flexiblare

Kaffekopp och dokument - Small

Du kan själv minska eller höja på amorteringen i nästa betalningsrat eller ta en amorteringsfri månad utan att fråga banken.

Med FlexAmortering kan du enkelt ändra din amortering

Dator och mobiltelefon - Small

Du kan enkelt ändra amorteringen i mobil- och nätbanken varje månad då amorteringen blivit synlig i förfallande betalningar.

Du kan börja använda FlexAmortering när som helst

Öppen instruktionsbok - Small

Du kan ansluta FlexAmortering till både nya och befintliga lån. Om du ännu inte har anslutit FlexAmortering till ditt bostadslån kan du lämna ansökan enkelt på nätet.

Med FlexAmortering får du flexibilitet i båda riktningarna

Legobitar bredvid och på varandra - Small

Om du gör en större amortering än normalt frigörs ett FlexAmorteringsbelopp som du kan använda i framtiden.

Se en video om hur FlexAmortering fungerar

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring

Det lättaste sättet att ta amorteringsfria månader är att använda avgiftsfria FlexAmortering.

 1. Kolla i mobil- eller nätbanken om ditt lån har FlexAmortering. Med hjälp av FlexAmortering kan du ta amorteringsfria månader. Du ser informationen om FlexAmortering i uppgifterna om ditt bostadslån i mobil- och nätbanken.
 2. Om ditt lån inte har FlexAmortering kan du komplettera lånet genom att ansöka om ändring. 
 3. Om alternativen ovan inte är möjliga för dig kan du ansökan om en amorteringsfri period för ditt lån. Lättast ansöker du om amorteringsfrihet i mobil- eller nätbanken. På beviljandet av FlexAmortering och amorteringsfria månader tillämpar vi normala kriterier för beviljande av kredit.

Läs närmare anvisningar om amorteringsfrihet.

Så här använder du FlexAmortering i mobilbanken

 • Du ser beloppet av lånets nästa månadsrat i mobilbanken senast 14 dagar före förfallodagen.
 • Du kan ändra amorteringen genom att i menyn välja Betalningar och sedan Kommande. Gör ändringen före kl. 23.00 senast dagen före den ursprungliga förfallodagen för betalningsraten. Om den ursprungliga förfallodagen för din betalningsrat infaller på ett veckoslut och du vill flytta förfallodagen från lördag till måndag ska du göra det senast kl. 23.00 föregående fredag. Om förfallodagen för din betalningsrat infaller på en söndag (betalningsdagen har flyttats till måndag) ska du flytta förfallodagen senast kl. 23.00 föregående lördag.
 • Välj den amortering som du vill ändra och tryck sedan på ”Ändra”.
 • Ändra beloppet av betalningsraten och välj Fortsätt. Du får ett meddelande om betalningsraten är för liten och du kan ändra den.
 • För att kolla vad minimibetalningsraten är, välj Konton och under Lån det lån vars betalningsrat du vill ändra den här månaden. Under ”Nästa betalning i låneinformationen” ser du minimibeloppet som du ska betala.
 • Bekräfta sedan ändringen. Om du inte bekräftar ändringen betalas inte månadsraten.

Så här använder du FlexAmortering i nätbanken

 • Du ser beloppet av lånets nästa månadsrat i nätbanken senast 14 dagar före förfallodagen.
 • Det tillgängliga FlexAmorteringsbeloppet för lånet i fråga kan du kolla genom att välja Ekonomi > Lån. Det tillgängliga beloppet ser du under Lägsta FlexAmortering under Nästa betalning för lånet i fråga
 • Du kan ändra amorteringsbeloppet genom att välja Översikt i den övre balken och sedan Kommande betalningar under Betalstatus upp till höger. Det är viktigt att du gör ändringen före kl. 23.00 senast dagen före den ursprungliga förfallodagen för betalningsraten. Om den ursprungliga förfallodagen för din betalningsrat infaller på ett veckoslut och du vill flytta förfallodagen från lördag till måndag ska du göra det senast kl. 23.00 föregående fredag.
 • Om förfallodagen för din betalningsrat infaller på en söndag (betalningsdagen har flyttats till måndag) ska du flytta förfallodagen senast kl. 23.00 föregående lördag.
 • Du kan ändra betalningsraten får lånet som syns under Utgående betalningar genom att klicka på Ändra som öppnas bakom de tre punkterna.
 • Ändra beloppet för betalningsraten och bekräfta betalningen. 
 • Klicka på ok efter att du har fått meddelandet om att betalningarna är bekräftade.
 • Om du först har valt Spara måste du ännu bekräfta ändringen separat. Om du inte bekräftar ändringen betalas inte månadsraten.

FlexAmortering gör lånebetalningarna flexiblare

 • Du kan själv minska eller höja på amorteringen i nästa betalningsrat utan att fråga banken.
 • FlexAmortering passar både längre och mer tillfälliga ändringar i månadsraten, t.ex. under föräldraledighet eller sommarsemestrar.
 • Du kan enkelt ändra amorteringen i mobil- och nätbanken varje månad då amorteringen blivit synlig i förfallande betalningar.
 • Det är möjligt att ansluta FlexAmortering till både nya och befintliga lån.
 • Om du ännu inte anslutit FlexAmortering till ditt bostadslån kan du göra ansökan enkelt på nätet. Du kan få FlexAmortering till din konsumentkredit genom att ringa Nordea kundtjänsten.
 • Att lägga till Flexamortering till bostadslån eller till konsumentkredit kräver alltid att låneraterna debiters automatiskt.
 • Du kan se om du redan har FlexAmortering för ditt lån i låneuppgifterna i mobil- och nätbanken.

Vad är FlexAmortering?

 • Beloppet av FlexAmorteringen kan vara 5–10 % av ditt lånebelopp. Exempel: Du har ett bostadslån på 100 000 euro med 10 % FlexAmortering. Om du vill kan du minska eller hoppa över amorteringar för sammanlagt 10 000 euro med hjälp av FlexAmortering.
 • När du använder FlexAmortering så att du helt hoppar över amorteringen, betalar du bara räntan och direktdebiterings- eller avtalsavgiften på lånet. Med FlexAmortering kan du alltså ändra på amorteringsbeloppet.
 • För att kunna ansluta FlexAmortering till ditt lån krävs att du skött dina penningärenden väl.
 • Man kan inte få FlexAmortering till ett lån med statsborgen (t.ex. BSP-lån) eller fast ränta.
 • Om du använt en del av din FlexAmortering och gör en större amortering än normalt frigör den överskjutande delen av amorteringen FlexAmorteringsbeloppet som du kan använda i framtiden.
 • Du kan alltså välja om du betalar bara räntor och månadsavgifter eller räntor och en del av amorteringarna. Du kan också betala en större amortering än vanligt.

FlexAmortering och amorteringsfria månader