FlexAmortering

Med FlexAmortering kan du minska, förstora eller nollställa dina bostadslåneamorteringar utan att behöva kontakta oss. Du betalar alltid minst räntan.

Dina fördelar

 • Du kan själv ändra betalningsraten för ditt lån i nätbanken inom de gränser som vi på förhand har avtalat.
 • Du kan minska beloppet av din följande låneamortering i nätbanken utan att fråga banken om lov. Du kan också öka beloppet av din följande låneamortering när det ser ut att bli pengar över.

Egenskaper

 • Du kan ansluta FlexAmortering till både nya och gamla lån
 • Lånetiden förlängs eller förkortas enligt de ändringar du gör. Du kan ändra bara amorteringens andel. Räntan på lånet ska betalas varje månad.
 • Beloppet av FlexAmortering högst 10 % av ditt lånebelopp.
 • För FlexAmorteringen behöver du automatisk debitering av betalningsraterna för ditt lån som är en avgiftsbelagd tjänst i enlighet med prislistan.
 • För att FlexAmortering ska kunna beviljas dig, måste du ha skött alla dina penningärenden klanderfritt.
 • Om ditt lån har statsborgen, fast ränta eller räntestöd (t.ex. BSP-lån), kan du inte ansluta FlexAmortering till lånet.
 • Då du amorterar mer än normalt ökar det tillgängliga beloppet av FlexAmortering för dina framtida behov. Nedan finns anvisningar om hur du använder FlexAmortering i nätbanken.

Gör så här i nätbanken

 • Du ser beloppet av lånets följande betalningsrat i nätbanken senast 14 dagar före förfallodagen.
 • Du kan ändra beloppet på sidan Betalningar som förfaller genom att klicka på Ändra. 
 • Nätbanken ber dig bekräfta ändringen innan du loggar ut.
 • Obekräftade ändringar syns i nätbanken fram till förfallodagen. 
 • Om du går till betalningen via länken Ändra men inte vill ändra den, gå tillbaka med Avbryt. 
 • Om du klickar på OK, ska du också ange bekräftelsekod – vare sig du gör en ändring eller inte. Annars betalas inte betalningen alls. 
 • Mer information finns i produktbladet om FlexAmortering.
Normalpriser
De vanligaste avgifterna för bostadslån och konsumentkredit med säkerhet
SpecifikationPris
Uppläggningsavgift *)0,4 % dock minst 300 €
Uppläggningsavgift, Check-in kund *)200 €
Uppläggningsavgift av beviljat lånebelopp som Garanti-Stiftelsen gått i borgen för2,00 %
Höjning av uppläggningsavgiften när tredje man ställer säkerhet eller borgen av lånet. Höjningen gäller inte BSP-räntestödslån.
100,00 €
Deluttag30,00 €
Automatisk debitering av lånets betalningsrat, per debitering2,30 €
FlexAmortering till ett lån. Att lägga till FlexAmortering till ett befintligt bostadslån kräver alltid att låneraterna debiteras automatiskt. För automatisk debitering tar vi ut en avgift enligt prislistan0,00 €
Förhandsavi om debitering på papper eller i nätbanken0,00 €
Kreditbetalning, faktura på papper6,00 €
Betalningspåminnelse för gäldenär, borgensman eller givare av främmande pant (pris/st.)5,00 €
Ändring av lånets betalningsplan200,00 € 
Ändring av förfallodag eller låneskötselkonto (Mindre ändring av betalningsplanen)40,00 €
Då gäldenären byts eller om endera gäldenären ensam åtar sig ansvaret för lånet.**200,00 €
Byte av ränta eller ändring av marginalen200,00 €
Inhämtande av borgensmannens eller panthavarens samtycke till ändring av lånevillkoren, till exempel betalningsplanen eller räntan35,00 €
Överföring av lån till en annan bank. Om ett lån på kundens begäran överförs till en annan bank, uppbärs av den andra banken. Gäller inte lån som förmedlats ur statens medel.120,00 €
Övergång till utskrift på papper (ändring i tidigare avtal om bruk av nätbanken för leverans av förhandsmeddelande, betalningsspecifikation eller faktura)25,00 €
Sändning av kredithandling. När ett kreditdokument sänds till en annan bank för att få garanti eller någon annan underskrift uppbärs av gäldenären för varje sändning (inkl. moms 24 %). Gäller ej lån som förmedlats ur statens medel.30,00 €
Intyg över skuldbelopp och ränta på beloppet på kundens begäran10,00 €
*) Avgiften debiteras i samband med det fösrta uttaget, en höjning eller förnyelse av ett lån. 
**) Gäller inte lån som förmedlats ur statens medel 
Priser - Check-in

Ansök om bostadslån på webben

Ansök nu Öppnas i nytt fönster