FlexAmortering också för stuglån

Du kan ändra månadsraten i mobil- och nätbanken.

Upp till 30 års återbetalningstid

Vi gör tillsammans upp en lämplig betalningsplan för din ekonomi.

Möjlighet även till lån utan säkerhet

Flexkredit lämpar sig t.ex. för att renovera en stuga.

Marknadens flexiblaste stuglån

Hos oss är stuglånet som ett bostadslån. Du ansöker om det på bolåneansökan i mobil- eller nätbanken och förhandlar med oss om lånet digitalt eller på kontoret om du hellre vill göra så.

Stugköpet går till på samma sätt som ett bostadsköp: Du meddelar oss då du hittat ett lämpligt objekt och vi ringer dig senast följande bankdag.

Det som är flexibelt i Nordeas stuglån är bl.a. den unika egenskapen FlexAmortering som också finns i våra bostadslån. Med den kan du sänka eller höja låneamorteringen för varje månad avgiftsfritt och utan att du separat behöver be om lov för det. Du kan också utnyttja flexibilitet t.ex. i början av lånetiden, och det avtalar du om vid låneförhandlingarna.  

Från lån till affär – så här går det till

Stuglånets självfinansieringsandel och säkerheter

Fritidsbostaden fungerar som säkerhet för lånet. Du behöver ändå lite eget sparkapital eller annan säkerhet i tillägg till det.

Stugans belåningsvärde är i allmänhet 75 % av marknadsvärdet och självfinansieringsandelen 25 %. Så mycket behöver du alltså eget sparkapital eller annan säkerhet. Marknadsvärde betyder det köpepris som stugan säljs för.

Till skillnad från bostadslån kan man inte använda EgenGaranti eller statsborgen som säkerhet för stuglån.

Läs mer om säkerheter

Behöver du ett stuglån utan säkerhet?

För ett mindre stugköp eller exempelvis för att renovera en stuga kan det hända att vår Flexkredit utan säkerhet är det bästa alternativet. Du kan ansöka om lån utan säkerhet för större enskilda anskaffningar eller för flera mindre utgifter.

Du kan få Flexkredit från 2 000 till 50 000 euro med en återbetalningstid på 1–8 år.

Ta del av Flexkredit

Ansök om Flexkredit på webben

Ansök nu Öppnas i nytt fönster
Ränta och marginal
Lånekostnader

Ränta och marginal på stuglån

Räntan på ett stuglån består av marginalen och referensräntan som kan vara t.ex. 12 månaders eller 3 månaders euriborränta.

Lånemarginalen är alltid individuell. Du får veta din marginal vid låneförhandlingarna. I bostadslånet ingår även andra mindre kostnader som har att göra med uttaget eller amorteringen av lånet. Summan av dessa kostnader utgör den effektiva räntan på bostadslånet. 

Läs mer om euriborräntor och andra referensräntor

Exempel på lån och effektiv ränta

Exempel på lånekalkyl: Du tar ett lån på 150 000 euro. Lånetiden är 24 år och räntan på lånet 4,20 % (04/2024). Den effektiva räntan är 4,4 % och omfattar en uppläggningsavgift på 600 euro och en avgift för automatisk debitering av lånets betalningsrat på 2,50 euro/månad. Antalet betalningsrater är 288. Det sammanlagda beloppet av krediten och kreditkostnaderna är 240 582 euro. Månadsraten (annuitet) är 830 euro. 

Lånetiden samt beloppet av lånet och räntan är ett kalkylmässigt representativt exempel på Nordeas lån. Observera att kalkylen på lånet ovan är ett riktgivande exempel som inte nödvändigtvis motsvarar den effektiva räntan på det lån som beviljas. I prislistan nedan kan du kolla avgifterna och priserna för våra bostadslån. 

Kostnaderna för stuglån är desamma som för bostadslån

Vanliga avgifter i anslutning till bostadslån

SpecifikationPris

Uppläggningsavgift*

0,4 % dock minst 300 €
Höjning av uppläggningsavgiften när tredje man ställer säkerhet eller borgen för lånet
Höjningen gäller inte BSP-räntestödslån
100,00 €
Deluttag30,00 €
Automatisk debitering av betalningsrat för lån som tagits ut före 1.2.20212,30 €
Automatisk debitering av betalningsrat för lån som tagits ut efter 31.1.2021
2,50 €

Anslutning av FlexAmortering till bostadslån via nät- eller mobilbanken
(För att kunna ansluta FlexAmortering till ett befintligt bostadslån ska låneraterna alltid debiteras automatiskt. För automatisk debitering tar vi ut en avgift enligt prislistan.)

0,00 €

Anslutning av FlexAmortering till ett nytt bostadslån på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst

0,00 €
Anslutning av FlexAmortering till ett befintligt bostadslån på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst
För att kunna ansluta FlexAmortering till ett befintligt bostadslån ska låneraterna alltid debiteras automatiskt. För automatisk debitering tar vi ut en avgift enligt prislistan.)
250,00 €
Förhandsmeddelande om debitering av lånet på papper eller i nätbanken0,00 €
Betalning av krediten, faktura på papper4,10 €
Betalningspåminnelse till gäldenären, borgensmannen eller den som ställt tredjemanspant (pris/st.)5,00 €
Ändring av betalningsplanen i nät- eller mobilbanken150,00 € 
Ändring av betalningsplanen på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst250,00 €
Ändring av förfallodagen eller låneskötselkontot i nät- eller mobilbanken (mindre ändring av betalningsplanen)
0,00 €
Ändring av förfallodagen eller låneskötselkontot på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst (mindre ändring av betalningsplanen)
50,00 €
Då gäldenären byts eller i en situation då endera gäldenären ensam åtar sig ansvaret för lånet **200,00 €
Ändring av räntan i nät- eller mobilbanken250,00 €
Ändring av räntan på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst300,00 €
Ändring av marginalen på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst250,00 €
Inhämtande av borgensmannens eller pantägarens samtycke till ändring av lånevillkoren, såsom ändrad betalningsplan eller ränteändring35,00 €
Överföring av lånet till en annan bank på kundens begäran Tas ut av den andra banken. **150,00 €
Sändning av kredithandling och säkerhet till en annan bank. Gäller inte lån som förmedlats ur statens medel.50,00 €
Intyg över skuldbelopp och ränta på beloppet på kundens begäran10,00 €
Sändning av aktiebrev till kunden på hens begäran då aktiebrevet digitaliseras50,00 €
Handläggningsavgift för bostadsaffär utan att lån tas i Nordea eller då affären görs i säljarens bank250,00 €

Avgifterna för bostadslån utan säkerhet som tagits ut efter 1.9.2019

SpecifikationPris
Betalningspåminnelse till gäldenären, borgensmannen eller den som ställt tredjemanspant (pris/st.)5,00 €
Överföring av lånet till en annan bank på kundens begäran Tas ut av den andra banken. **150,00 €
Intyg över skuldbelopp och ränta på beloppet på kundens begäran10,00 €
*) Uppläggningsavgift tas ut vid det första uttaget samt vid höjning eller omläggning av ett lån. 
*) Gäller inte lån som förmedlats ur statens medel.

FlexAmortering

Ändra månadsraten för ditt lån flexibelt med FlexAmortering. Med hjälp av FlexAmortering kan du minska eller öka månadsraten för ditt lån när du vill.

Läs mer om FlexAmortering

Vad borde du veta om euriborräntorna?

Här hittar du Nordeas chefsanalytiker Jan von Gerichs och Nordea Hypoteksbanks vd Jussi Pajalas svar på de viktigaste frågorna om euriborräntorna.

Läs vad experterna har att säga om euriborräntorna

Flexkredit

En Flexkredit är en konsumentkredit utan säkerhet som du kan ansöka om från 2 000 upp till 50 000 euro.

Läs mer om Flexkredit