Räntan på bostadslånet utgörs av referensräntan och marginalen

Marginalen på bostadslånet ändras inte under lånetiden medan referensräntan kan variera då marknaden fluktuerar. Räntan på lånet kan alltså stiga eller sjunka under lånetiden. 

Den vanligaste referensräntan på bostadslån i Finland är 12 månaders euriborränta. Det är en rörlig ränta vilket innebär att räntan på ditt lån ändras med 12 månaders mellanrum då euriborräntan stiger eller sjunker. 

Andra referensräntor är till exempel 6 månaders euriborränta och bankens egen referensränta Nordea Prime.

Flexibilitet till bostadslån

Du kan ansöka om amorteringsfria månader för ditt lån eller exempelvis ändring av räntan eller amorteringssättet. Med hjälp av FlexAmortering kan du enkelt ansöka om ändring av din låneamortering i mobil- eller nätbanken.

Läs mer om alternativen

Vad påverkar marginalen på bostadslånet?

Marginalen på bostadslånet är kundspecifik. På den inverkar till exempel din betalningsförmåga och dina säkerheter för lånet. Ur bankens synvinkel täcker marginalen bankens kostnader och den risk som uppstår då lånet beviljas.

Marginalen avtalas alltid kund- och lånespecifikt och antecknas i låneavtalet. Du kan kolla referensräntan och marginalen på ditt bostadslån enkelt i nät- eller mobilbanken i uppgifterna om ditt lån.

Den effektiva räntan beaktar även andra lånekostnader

I den effektiva räntan på bostadslånet ingår även andra kostnader för lånet.

Därför är det bra att kontrollera just den effektiva räntan då du jämför exempelvis bostadslån.

Vi gör alltid stresstest på bolåneräntan

Vid låneförhandlingarna gör vi ett stresstest på dina lånekostnader. Vi beräknar hur mycket de totala kostnaderna för ditt lån skulle ändras om räntan steg till 6 procent. På det sättet säkerställer vi att du har pengar kvar till dina andra utgifter efter lånekostnaderna.

Dessutom gör du klokt i att spara ihop en reservfond för ränteuppgång eller andra överraskande utgifter så att din ekonomi inte sackar.

Du kan dra av räntan på bostadslånet i beskattningen och på det sättet minska dina lånekostnader. 

Frågor och svar om lån

Är du orolig för att räntorna stiger?

Då du garderar ditt lån antigen genom att spara eller med ett separat ränteskydd skyddar du din ekonomi för räntehöjning och ökade kostnader.

Läs mer om hur du kan skydda din ekonomi mot ränteuppgång

Vad borde du veta om euriborräntorna?

Här hittar du Nordeas chefsanalytiker Jan von Gerichs och Nordea Hypoteksbanks vd Jussi Pajalas svar på de viktigaste frågorna om euriborräntorna.

Läs vad experterna har att säga om euriborräntorna

Referensräntor på lån

Euribor är den vanligaste referensräntan i Finland. Andra alternativ är till exempel fast ränta och Nordea Prime.

Läs mer om andra referensräntor