A computer and two graphs

Ränteskydd tryggar ditt bostadslån

Då du tar bostadslån förse lånet även med ränteskydd. Ränteskyddet gör att den månatliga amorteringen av bostadslånet hålls inom de avtalade gränserna under skyddets giltighet och att månadsraterna inte förändras oväntat. Läs mer om olika alternativ och välj det ränteskydd som passar dig bäst.

Varför är det klokt att skydda bostadslånet mot räntehöjningar?

Då ditt lån har ränteskydd behöver du inte oroa dig för att räntorna stiger. Dessutom skyddar du ditt lån mot förändringar i referensräntan. Den månatliga amorteringen av bostadslånet är ofta hushållets största enskilda utgift och därför är det bra att skydda bostadslånet mot ränteuppgång.

Du gör klokt i att teckna det förmånliga ränteskyddet nu när räntenivån är låg. På så sätt kan du även i fortsättningen njuta av låga räntor och säkerställa betalningen av lånets månadsrat för flera år framåt.

Räntetaket passar dig om

  • du vill dra nytta av låga referensräntor
  • du vill att referensräntan på ditt lån minskar då räntenivån sjunker
  • du vill ha kontroll över räntekostnaderna för ditt lån oberoende av marknadsläget
  • du uppskattar att du flexibelt kan ändra betalningsplanen för lånet
  • du är beredd att betala en avgift för ränteskyddet.

Läs mer om Räntetaket

Fast ränta passar dig om

  • du på förhand vill veta den exakta månadsraten för ditt lån
  • du vill binda ditt lån till fast ränta för 3, 5, 7 eller 15 år
  • du har ett lånebelopp på minst 20 000 euro
  • du är beredd att betala eventuella avsägelseavgifter för förtida återbetalning av lånet.

Observera att du inte fritt kan ändra betalningsplanen för ett lån med fast ränta.

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring