Hur kan du som har bostadslån gardera dig?

Månadsraten för bostadslånets amortering är den största enskilda utgiftsposten i många hushåll. Därför är det alltid bra att fundera på hur stora räntekostnader din budget klarar så att du har pengar över att spara och använda på sådant du har glädje av också efter att du betalat månadsraten för bostadslånet.   

 1. Ett bra sätt är att spara till en reservkassa för växande utgifter. Då finns det mer svängrum i ekonomin om till exempel lånekostnaderna ökar. Då reservkassan är i skick kan du börja öka din förmögenhet. Läs mer om idén med att spara under lånetiden
 2. Du kan trygga din ekonomi med ränteskydd. Då vet du på förhand hur stor månadsraten för bostadslånet blir som störst. Då stiger inte räntan på ditt lån mer än din ekonomi klarar av.

Hur påverkar ränteförändringarna ditt bostadslån?

Vad händer nu med räntorna – stannade ränteuppgången av och andra frågor om räntor.  

Läs svar på vanliga frågor om räntefluktuationer. 

Förbered dig på kommande utgifter genom att spara och placera

Då du sparar samtidigt som du amorterar på ditt bostadslån kan du samla en ekonomisk buffert. Det lämpligaste sättet är ofta att spara varje månad i fonder.

Du kan boka en tid till ett placeringsmöte där vi tillsammans bygger upp en sparplan som lämpar sig för din ekonomi.

Boka tid till ett avgiftsfritt placeringsmöte

Räntekorridor

Räntekorridor är ett avtal med vilket du försäkrar dig om att den månatliga amorteringen på ditt bostadslån håller sig inom avtalade gränser under skyddets giltighetstid. 

 • Med Räntekorridor får du skydd mot ränteuppgång för 5, 7 eller 10 år.
 • Skyddet är avgiftsfritt.
 • Du kan få det till både nya och befintliga lån. 

Läs mer om Räntekorridoren

Bostadslån med fast ränta

Med hjälp av fast ränta kan du försäkra dig om att räntan inte förändras under lånetiden. Då du på förhand vet hur stor månadsraten är har du lättare att ta kontroll över din ekonomi. 

 • Fast ränta är möjligt att få för lån över 20 000 euro för 3, 5, 10 eller 15 år.
 • Om du vill ändra betalningsplanen för ett bostadslån med fast ränta avtalar du om ändringar med oss – du kan alltså inte göra sådana själv på nätet.
 • Vanligtvis betalar du en ersättning för förtida återbetalning av lånet till banken om räntan på ett motsvarande nytt lån är lägre än räntan på ditt lån. Vi betalar inte heller någon kompensation även om räntan på ett motsvarande nytt lån skulle vara högre än på ditt lån.

Boka en tid till en bolånerådgivare om du är intresserad av bostadslån med fast ränta. Kontakta Nordea Kundtjänst.

Räntetak

Räntetak är ett avtal där vi kommer överens om nivån på referensräntan över vilken räntan på ditt lån inte stiger. Med andra ord, om referensräntan på ditt lån fluktuerar enligt marknaden, stiger räntan på ditt lån inte över nivån vi kommit överens om även om referensräntan skulle göra det. Då referensräntan sjunker, sjunker också räntan på ditt lån.

 • Du kan välja 3, 5, 7 eller 10 år som giltighetstid för Räntetaket.
 • Du kan ändra betalningsplanen flexibelt.
 • Du betalar en avgift för Räntetaket.

Läs mer om Räntetaket

Bli inte ensam med dina bekymmer

Vi finns här för dig. Vi erbjuder lösningar med vilka du kan justera till exempel låneamorteringar och betalningar.

Läs mer om våra lösningar

Borde jag amortera på lånet eller placera?

Finländare har traditionellt återbetalat sitt bostadslån i rask takt men för de flesta är det är inte det bästa alternativet. Varför det?

Läs mer om hur du kan spara under lånetiden

Hur påverkar de stigande räntorna på månadsraterna för ditt lån?

Vår bolånekalkylator hjälper dig att räkna ut de månatliga kostnaderna för bostadslånet.

Testa bolånekalkylatorn