Hur kan du som har lån gardera dig?

Månadsraten för bostadslånets amortering är den största enskilda utgiftsposten i många hushåll. Därför är det alltid bra att fundera på hur stora räntekostnader din budget klarar så att du har pengar över att spara och använda på sådant du har glädje av också efter att du har betalat månadsraten för bostadslånet.  

 • Genom att skydda lånet mot ränterisken helt eller delvis kan du enklare planera och hantera din ekonomi.
 • Då du skyddar ett placeringslån kan du se till att placeringsobjektet är lönsamt trots förändringar i räntenivån.
 • Med hjälp av ränteskyddet kan du enklare hålla fast vid din sparplan och du behöver inte lösa in ditt sparkapital eller dina placeringar för att täcka ökade räntekostnader.

Räntekorridor

Med en räntekorridor som ansluts till lånet säkerställer du en undre och en övre gräns för lånets månadsrat medan räntekorridoren är i kraft. 

 • Med räntekorridor får du skydd mot ränteuppgång för 3, 4, 5, 7 eller 10 år.
 • Du kan dra nytta av Flexamortering och ändra betalningsplanen flexibelt trots att lånet har räntekorridor.
 • Du kan få räntekorridor till både nya och befintliga lån. 
 • Räntekorridoren kan också anslutas till konsumentkrediter med säkerhet.

Läs mer om räntekorridoren

Så här fungerar räntekorridoren i praktiken

Ränteskydd - Räntekorridor - small

Referensräntan håller sig inom fastställda ramar för räntekorridoren.

Räntetak

Med ett räntetak som ansluts till lånet säkerställer du en övre gräns för lånets månadsrat medan räntetaket är i kraft.

 • Du kan välja 3, 5, 7 eller 10 år som giltighetstid för taket. 
 • Då ditt lån har räntetak drar du nytta av eventuell räntenedgång ända ner till nollnivån.
 • Du kan dra nytta av Flexamortering och ändra betalningsplanen flexibelt trots att lånet har räntetak.

Läs mer om räntetaket

Så här fungerar räntetaket i praktiken

Räntetak - övre gräns - small

Referensräntan överstiger inte den avtalade övre gränsen.

Bostadslån med fast ränta

Med hjälp av fast ränta kan du försäkra dig om att räntan inte förändras under lånetiden. Då du vet månadsraten på förhand är det lättare att ta kontroll över din ekonomi. 

 • Du kan få fast ränta för lån på över 20 000 euro för 3, 5, 10 eller 15 år.
 • Om du vill ändra betalningsplanen för ett bostadslån med fast ränta avtalar du om ändringar med oss – du kan alltså inte göra sådana själv på nätet.
 • Om du återbetalar ditt lån med fast ränta i förtid tar vi i regel ut en avgift för det först då räntan på ett motsvarande nytt lån är lägre än räntan på ditt befintliga lån. Vi betalar inte heller någon kompensation även om räntan på ett motsvarande nytt lån skulle vara högre än på ditt lån.

Boka en tid till en bolånerådgivare om du är intresserad av bostadslån med fast ränta. Kontakta Nordea Kundtjänst.

Så här fungerar fast ränta

Ränteskydd - Fast ränta - small

Fast ränta förändras inte under lånetiden.

Förbered dig på kommande utgifter genom att spara och placera

Då du sparar samtidigt som du amorterar på ditt bostadslån kan du samla en ekonomisk buffert. Det lämpligaste sättet är ofta att spara varje månad i fonder.

Du kan boka en tid till ett placeringsmöte där vi tillsammans bygger upp en sparplan som lämpar sig för din ekonomi.

Boka tid till ett avgiftsfritt placeringsmöteÖppnas i nytt fönster

Hjälp med att hitta en lämplig lösning

Vår chattbot Nova hjälper dig gärna med dina frågor om ränteskydd. Vid behov styr Nova dig till vår rådgivare.

Hjälp med betalningssvårigheter

Om du hamnar i betalningssvårigheter och inte kan sköta dina lån, bli inte ensam med dina bekymmer utan kontakta oss.

Läs vad du kan göra om du får betalningssvårigheter.

Borde jag amortera på lånet eller placera?

Finländare har traditionellt återbetalat sitt bostadslån i rask takt men för de flesta är det är inte det bästa alternativet. Varför det?

Läs mer om hur du kan spara under lånetiden

Hur påverkar de stigande räntorna på månadsraterna för ditt lån?

Vår bolånekalkylator hjälper dig att räkna ut de månatliga kostnaderna för bostadslånet.

Testa bolånekalkylatorn