Räntekorridor

Med Räntekorridor säkerställer du att referensräntan på ditt lån inte överstiger den avtalade högsta nivån under skyddets giltighetstid. Du drar nytta av eventuell nedgång i räntenivån ända fram till Räntekorridorens miniminivå. Du kan ansluta Räntekorridor till både nya och befintliga lån.

Dina fördelar med ränteskydd

 • Du skyddar dig mot ändringar i referensräntan och säkerställer att referensräntan inte överstiger den avtalade nivån. Du kan också ändra lånets betalningsplan flexibelt.
 • Lånetiden för bostadslånet kan vara längre än ränteskyddets giltighetstid, eftersom räntornas betydelse är störst i början av lånetiden då lånebeloppet ännu är högt. 
 • Du säkerställer att referensräntan inte överstiger den avtalade högsta nivån under skyddets giltighetstid. Du drar nytta av eventuell nedgång i räntenivån ända fram till Räntekorridorens miniminivå. På så sätt hålls räntekostnaderna för ditt lån inom ett specifikt variationsintervall.
 •  Du betalar ingen separat avgift för ränteskyddet.
  Korkoputki
Exempel på räntekorridor och effektiv ränta

Genom att ansluta Räntekorridor till ditt lån försäkrar du dig om att referensräntan på ditt lån inte överstiger den avtalade högsta nivån under skyddets giltighetstid.

Exempel på räntekorridor och effektiv ränta

Räntekorridorens egenskaper

 • Du kan ansluta Räntekorridor till ett nytt eller ett befintligt lån.
 • Du kan ansluta Räntekorridor till bostadslån eller annat lån vars referensräntan är 12 månaders euriborränta.
 • Lånets minsta belopp är 15 000 euro och lånetiden minst 10 år.
 • Räntekorridorens nivåer fastställs slutligen när lånet tas ut. De kan således avvika från det som diskuterats tidigare.
 • Då du vill ansluta Räntekorridor till ditt nuvarande lån, kan du göra det efter att du tagit ut lånet i sin helhet.

Nivåer och avgift för Räntekorridor

 • Du betalar ingen särskild avgift för Räntekorridor.
 • I Nordea Kundtjänst kan du fråga efter nivåer för Räntekorridor den innevarande dagen.

Anslut Räntekorridor till ditt lån

Du kan avtala om Räntekorridor för ett nytt lån i samband med ditt möte om lån.

Kontakta Nordea Kundtjänst för att ansluta Räntekorridor till ditt befintliga lån.