Räntekorridor

Med Räntekorridor säkerställer du att referensräntan på ditt lån inte överstiger den avtalade högsta nivån under skyddets giltighetstid. Du drar nytta av eventuell nedgång i räntenivån ända fram till Räntekorridorens miniminivå. Du kan ansluta Räntekorridor till både nya och befintliga lån.

Dina fördelar med Räntekorridor

 • Du skyddar dig mot ändringar i referensräntan och säkerställer att referensräntan inte överstiger den avtalade nivån. 
 • Lånetiden för bostadslånet kan vara längre än ränteskyddets giltighetstid, eftersom räntornas betydelse är störst i början av lånetiden då lånebeloppet ännu är högt. 
 • Du säkerställer att referensräntan inte överstiger den avtalade högsta nivån under skyddets giltighetstid. Du drar nytta av eventuell nedgång i räntenivån ända fram till Räntekorridorens miniminivå.
 • Du betalar ingen särskild provision för skyddet.
  Korkoputki

Egenskaper

 • Du kan ansluta Räntekorridor till ett nytt eller ett befintligt lån.
 • Du kan ansluta Räntekorridor till bostadslån eller annat lån vars referensräntan är 12 månaders euriborränta.
 • Lånets minsta belopp är 15 000 euro och lånetiden minst 10 år.
 • Räntekorridorens nivåer fastställs slutligen när lånet tas ut. De kan således avvika från det som diskuterats tidigare.
 • Då du vill ansluta Räntekorridor till ditt nuvarande lån, kan du göra det efter att du tagit ut lånet i sin helhet.

Nivåer och avgift för Räntekorridor

 • Du betalar ingen särskild avgift för Räntekorridor.
 • I Nordea Kundtjänst kan du fråga efter nivåer för Räntekorridor den innevarande dagen.

Anslut Räntekorridor till ditt lån

Du kan avtala om Räntekorridor för ett nytt lån i samband med ditt möte om lån.

Kontakta Nordea Kundtjänst för att ansluta Räntekorridor till ditt befintliga lån.

Ansök om bostadslån på webben

Ansök nu