Gardera din ekonomi mot ränteförändringar

Använd också ditt låns flexibla egenskaper

Ingen separat avgift

Varför räntekorridor?

Med hjälp av räntekorridoren skyddar du ditt lån mot förändringar i referensräntan för flera år framåt. Du kan ändra lånets betalningsplan även om det har räntekorridor. Du kan alltså exempelvis ansöka om amorteringsfrihet eller dra nytta av FlexAmortering.

 • Lånets månadsrat är typiskt hushållets största enskilda utgift. Genom att skydda lånet mot ränterisken ser du till att din ekonomi är i balans även i ett instabilt läge.
 • Du kan ändra lånets betalningsplan flexibelt.
 • Då du väljer räntekorridor betalar du ingen separat säkringsavgift i motsats till övriga skyddsprodukter.

Hur fungerar räntekorridoren i praktiken?

Med räntekorridoren som ansluts till lånet fastställer du en undre och en övre gräns för lånets månadrat medan räntekorridoren är i kraft. Tack vare räntekorridoren överstiger lånets månadsrat inte den fastställda övre gränsen trots att referensräntan skulle överstiga nivån för räntekorridoren. Räntekorridorens golvnivå fastställer referensräntans minsta belopp. Månadsraten omfattar amorteringen av lånet, referensräntan och lånemarginalen.

Räntekorridor - övre och undre gräns - large

Egenskaper
Räntekorridor för ett nytt lån eller ditt befintliga lån
Nivåer och priser
Exempel

Räntekorridorens egenskaper

 • Ränteskyddet är i kraft 3, 4, 5, 7 eller 10 år.
 • Du kan välja 3, 6 eller 12 månaders euriborränta till referensränta på lånet. Du kan alltså göra ändringar i betalningsplanen och andra ändringar på samma grunder som i andra euriborlån.
 • Du kan ansluta en räntekorridor också till en konsumentkredit med säkerhet.

Lånets minsta belopp är 15 000 euro och lånetiden minst lika lång som räntekorridoren. Du kan ansluta räntekorridoren till ett lån som tas ut i flera rater först då hela lånet har tagits ut.

Du kan ansluta en räntekorridor också till ditt befintliga lån

 • Du kan avtala om räntekorridor för ett nytt bostadslån i samband med ditt lånemöte.
 • Kontakta Nordea Kundtjänst för att ansluta en räntekorridor till ditt befintliga lån.
 • Vi kan erbjuda skydd för hela eller exempelvis halva lånebeloppet.

Nivåer och avgifter för räntekorridor

 • Du betalar ingen särskild avgift för räntekorridor.
 • Räntekorridorens nivåer fastställs slutligen först när du tar ut ditt lån. De kan avvika från det som diskuterats tidigare.
 • Be Nordea Kundtjänst om en offert på ränteskydd.

Exempel på räntekorridor och effektiv ränta

Exempel: Du tar ett bostadslån på 150 000 euro för en lånetid på 24 år. Lånets referensränta är 12 månaders euriborränta och marginal 0,53 % (04/2024). Du ansluter en räntekorridor på 5 år till ditt lån, vilket innebär att referensräntans lägsta nivå är 2,99 % och högsta nivå 3,89 % (nivåerna enligt läget 04/2024). Den effektiva räntan är 4,4 % och omfattar en uppläggningsavgift på 600 euro och en avgift för automatisk debitering av lånets betalningsrat på 2,50 euro/månad. Antalet betalningsrater är 288. Det sammanlagda beloppet av krediten och kreditkostnaderna är 240 585 euro. Månadsraten (annuitet) är 830 euro vid uttagstidpunkten.

Beloppet av lånet och räntan är ett beräkningsmässigt representativt exempel på bostadslån som Nordea erbjuder. Det handlar dock om ett riktgivande exempel som har beräknats utifrån antaganden. Exemplet motsvarar inte nödvändigtvis den effektiva räntan på det lån som beviljas.

I samband med bostadsköpet ska du också betala avgifter för registrering av ägande och pantsättning av bostaden. Du ska också se till att försäkringarna för bostaden är i skick. Om det är fråga om en fastighet förutsätter vi att du har åtminstone en brandförsäkring. I vissa situationer behöver vi anlita en fastighetsmäklare för att fastställa värdet på bostaden. Då tar vi ut en avgift för det av dig.

Är du orolig för att räntorna stiger?

Då du garderar ditt lån antigen genom att spara eller med ett separat ränteskydd skyddar du din ekonomi för räntehöjning och ökade kostnader.

Läs mer om hur du kan skydda din ekonomi mot ränteuppgång

Borde jag amortera på lånet eller placera?

Finländare har traditionellt återbetalat sitt bostadslån i rask takt men för de flesta är det är inte det bästa alternativet. Varför det?

Läs mer om hur du kan spara under lånetiden

Hur påverkar de stigande räntorna på månadsraterna för ditt lån?

Vår bolånekalkylator hjälper dig att räkna ut de månatliga kostnaderna för bostadslånet.

Testa bolånekalkylatorn