Varför Räntekorridor?

Då ditt lån har Räntekorridor behöver du inte oroa dig för att räntorna stiger. Dessutom skyddar du ditt lån mot förändringar i referensräntan. Du gör klokt i att ansluta förmånliga Räntekorridor nu till lånet när räntenivån är låg. På så sätt kan du även i fortsättningen njuta av låga räntor och säkerställa betalningen av lånets månadsrat för flera år framåt.

Referensräntan överstiger inte den avtalade nivån 

Du kan vara säker på att den månatliga amorteringen av bostadslånet hålls inom de avtalade gränserna under skyddets giltighet och att månadsraterna inte förändras oväntat.

Ingen separat avgift  

Då du väljer Räntekorridor betalar du ingen separat säkringsavgift i motsats till övriga skyddsprodukter.

Stabilitet mot förändringar i referensräntan

Lånets månadsrat är typiskt hushållets största enskilda utgift. Genom att skydda lånet mot ränterisken har du kontroll över din månadsrat.

Flexibla låneamorteringar

Då ditt lån har Räntekorridor kan du flexibelt ändra betalningsplanen för lånet. Det innebär att du exempelvis kan ta amorteringsfria månader.

Räntekorridorens egenskaper

  • Du kan ansluta Räntekorridor till ett nytt eller ett befintligt lån.
  • Du kan ansluta Räntekorridor till bostadslån eller annat lån vars referensräntan är 12 månaders euriborränta.
  • Lånets minsta belopp är 15 000 euro och lånetiden minst 10 år.
  • Räntekorridorens nivåer fastställs slutligen när lånet tas ut. De kan således avvika från det som diskuterats tidigare.
  • Då du vill ansluta Räntekorridor till ditt nuvarande lån, kan du göra det efter att du tagit ut lånet i sin helhet.

Nivåer och avgift för Räntekorridor

  • Du betalar ingen särskild avgift för Räntekorridor.
  • I Nordea Kundtjänsten på numret 0200 5000 (mån-fre kl. 8.00-18.00) kan du fråga efter nivåer för Räntekorridor den innevarande dagen.

Anslut Räntekorridor till ditt lån

Du kan avtala om Räntekorridor för ett nytt lån i samband med ditt möte om lån.

Kontakta Nordea Kundtjänsten på numret 0200 5000 (mån-fre kl. 8.00-18.00) för att ansluta Räntekorridor till ditt befintliga lån.

Är du orolig för att räntorna stiger?

Då du garderar ditt lån antigen genom att spara eller med ett separat ränteskydd skyddar du din ekonomi för räntehöjning och ökade kostnader.

Läs mer om hur du kan skydda din ekonomi mot ränteuppgång

Borde jag amortera på lånet eller placera?

Finländare har traditionellt återbetalat sitt bostadslån i rask takt men för de flesta är det är inte det bästa alternativet. Varför det?

Läs mer om hur du kan spara under lånetiden

Hur påverkar de stigande räntorna på månadsraterna för ditt lån?

Vår bolånekalkylator hjälper dig att räkna ut de månatliga kostnaderna för bostadslånet.

Testa bolånekalkylatorn