Gardera din ekonomi mot ränteförändringar

Dra också nytta av räntenedgång

Använd också ditt låns flexibla egenskaper

Fördelarna med räntetak

 • Lånets månadsrat är typiskt hushållets största enskilda utgift. Genom att skydda lånet mot ränterisken ser du till att din ekonomi är i balans även i ett instabilt läge.
 • Referensräntan på ditt lån följer euriborräntan och begränsar att räntan bara kan stiga till en viss nivå. Du drar ändå nytta av eventuell nedgång i euriborräntan ända ner till nollnivån.
 • Då ditt lån har räntetak kan du flexibelt ändra betalningsplanen för lånet. 

Så här fungerar räntetaket

Med räntetaket som ansluts till lånet säkerställer du den övre gränsen för lånets referensränta under räntetakets giltighetstid. Tack vare räntetaket överstiger lånets månadsrat inte den fastställda övre gränsen trots att referensräntan skulle överstiga nivån för räntetaket. Månadsraten omfattar amorteringen av lånet, referensräntan och lånemarginalen.

Räntetak - övre gräns - large

Egenskaper
Räntetak för ett nytt lån eller ditt befintliga lån
Nivå och pris
Exempel

Räntetakets egenskaper

 • Du kan ansluta räntetak till ett nytt eller ett befintligt bostadslån.
 • Du kan få räntetak till lån som har 12 månaders euriborränta som referensränta. Du kan alltså göra ändringar i betalningsplanen och andra ändringar på samma grunder som i andra euriborlån.
 • Du kan välja 3, 5, 7 eller 10 år som giltighetstid för taket. 

Du kan ansluta räntetak också till ditt befintliga lån

 • Du kan avtala om räntetak för ett nytt bostadslån i samband med ditt lånemöte.
 • Du kan ansluta räntetak till ditt befintliga lån genom att kontakta vår kundtjänst.
 • Vi kan erbjuda skydd för hela eller exempelvis halva lånebeloppet.

Räntetakets nivå och pris

 • Räntetakets nivå och pris fastställs slutligen först när du tar ut ditt lån. De kan avvika från det som diskuterats tidigare.
 • Du betalar en separat skyddsavgift för räntetaket.
 • Be Nordea Kundtjänst om en offert på ränteskydd.

Exempel på räntetak och effektiv ränta

Genom att ansluta räntetak till ditt lån ser du till att referensräntan på ditt lån inte överstiger den avtalade högsta nivån under skyddets giltighetstid.

Exempel: Du tar ett lån på 150 000 euro för en lånetid på 24 år. Lånets referensränta är 12 månaders euriborränta och marginal 0,53 % (04/2024). Du ansluter ett räntetak på 3,75 % för 10 år till ditt lån. Den totala räntan på ditt lån kan alltså stiga till högst 4,28 % under räntetakets giltighetstid. Den effektiva räntan är 4,4 % och omfattar en uppläggningsavgift på 600 euro och en avgift för automatisk debitering av lånets betalningsrat på 2,50 euro/månad. Den effektiva räntan har beräknats utan att beakta avgiften för räntetaket.  Antalet betalningsrater är 288. Det sammanlagda beloppet av krediten och kreditkostnaderna är 240 585 euro. Månadsraten (annuitet) är 830 euro och den omfattar inte avgiften för räntetak som ska betalas separat.

Lånetiden samt beloppet av lånet och räntan är ett representativt exempel på Nordeas bostadslån. Exemplet är riktgivande och det har beräknats utifrån antaganden. Exemplet motsvarar inte nödvändigtvis den effektiva räntan på det lån som beviljas.

I samband med bostadsköpet ska du också betala avgifter för registrering av ägande och pantsättning av bostaden. Du ska också se till att försäkringarna för bostaden är i skick. Om det är fråga om en fastighet förutsätter vi att du har åtminstone en brandförsäkring. I vissa situationer behöver vi anlita en fastighetsmäklare för att fastställa värdet på bostaden. Då tar vi ut en avgift för det av dig.

Är du orolig för att räntorna stiger?

Då du garderar ditt lån antigen genom att spara eller med ett separat ränteskydd skyddar du din ekonomi för räntehöjning och ökade kostnader.

Läs mer om hur du kan skydda din ekonomi mot ränteuppgång

Borde jag amortera på lånet eller placera?

Finländare har traditionellt återbetalat sitt bostadslån i rask takt men för de flesta är det är inte det bästa alternativet. Varför det?

Läs mer om hur du kan spara under lånetiden

Hur påverkar de stigande räntorna på månadsraterna för ditt lån?

Vår bolånekalkylator hjälper dig att räkna ut de månatliga kostnaderna för bostadslånet.

Testa bolånekalkylatorn