Dra nytta av den låga referensräntan

Referensräntan på ditt lån följer euribor. Det betyder att du gynnas av en eventuell nedgång i euriborräntan fullt ut.

Referensräntan överstiger inte avtalad nivå 

Du kan vara säker på att referensräntan på ditt lån inte överstiger den avtalade nivån trots att räntorna skulle stiga.

Stabilitet mot förändringar i referensräntan

Lånets månadsrat är typiskt hushållets största enskilda utgift. Med hjälp av räntetaket har du kontroll över din månadsrat.

Flexibla låneamorteringar

Då ditt lån har räntetak kan du flexibelt ändra betalningsplanen för lånet. Det innebär att du exempelvis kan ta amorteringsfria månader. 

Räntetakets egenskaper

  • Du kan ansluta räntetak till ett nytt eller ett befintligt bostadslån.
  • Du kan få räntetak till lån som har 12 månaders euriborränta som referensränta. Du kan alltså göra ändringar i betalningsplanen och andra ändringar på samma grunder som i andra euriborlån.
  • Du kan välja 3, 5, 7 eller 10 år som giltighetstid för taket. 

Exempel på räntetak och effektiv ränta

Genom att ansluta räntetak till ditt lån ser du till att referensräntan på ditt lån inte överstiger den avtalade högsta nivån under skyddets giltighetstid.

Exempel (10/2023): Du tar ett lån på 165 000 euro för en lånetid på 25 år. Lånets referensränta är 12 månaders euriborränta och marginal 0,64 %. Du ansluter ett räntetak på 4,50 % för 10 år till ditt lån. Den totala räntan på ditt lån kan alltså stiga till högst 5,14 % under räntetakets giltighetstid. Den effektiva räntan är 5,0 % och omfattar en uppläggningsavgift på 660 euro och en avgift för automatisk debitering av lånets betalningsrat på 2,50 euro/månad. Den effektiva räntan har beräknats utan att beakta avgiften för räntetaket.  Antalet betalningsrater är 301. Det sammanlagda beloppet av krediten och kreditkostnaderna är 286 626 euro. Månadsraten (annuitet) är 953 euro och den omfattar inte avgiften för Räntetak som ska betalas separat.

Lånetiden samt beloppet av lånet och räntan är ett representativt exempel på Nordeas bostadslån. Exemplet är riktgivande och det har beräknats utifrån antaganden. Exemplet motsvarar inte nödvändigtvis den effektiva räntan på det lån som beviljas.

I samband med bostadsköpet ska du också betala avgifter för registrering av ägande och pantsättning av bostaden. Du ska också se till att försäkringarna för bostaden är i skick. Om det är fråga om en fastighet förutsätter vi att du har åtminstone en brandförsäkring. I vissa situationer behöver vi anlita en fastighetsmäklare för att fastställa värdet på bostaden. Då ta vi ut en avgift för det av dig.

Är du orolig för att räntorna stiger?

Då du garderar ditt lån antigen genom att spara eller med ett separat ränteskydd skyddar du din ekonomi för räntehöjning och ökade kostnader.

Läs mer om hur du kan skydda din ekonomi mot ränteuppgång

Borde jag amortera på lånet eller placera?

Finländare har traditionellt återbetalat sitt bostadslån i rask takt men för de flesta är det är inte det bästa alternativet. Varför det?

Läs mer om hur du kan spara under lånetiden

Hur påverkar de stigande räntorna på månadsraterna för ditt lån?

Vår bolånekalkylator hjälper dig att räkna ut de månatliga kostnaderna för bostadslånet.

Testa bolånekalkylatorn