Kello ja leikepöytä

Räntetak

Räntetaket fastställer den högsta räntenivån för ditt bostadslån. Trots att räntorna skulle stiga rejält stannar räntan på ditt lån alltid vid den avtalade högsta gränsen. Med hjälp av räntetaket kan du också dra nytta av den rådande låga räntenivån. Du kan ansluta räntetak till ett nytt eller ett befintligt bostadslån.

Varför är det klokt att skydda bostadslånet med ett räntetak?

Då du skyddar ditt bostadslån med räntetak överstiger referensräntan på ditt lån inte den avtalade gränsen trots att räntorna skulle stiga. Du får ändå vara med på en nedgång om referensräntan faller.

Dra nytta av den låga referensräntan

Referensräntan på ditt lån följer euribor. Då gynnas du av att euriborräntan är låg och referensräntan på ditt lån sjunker då räntenivån går ner.

Referensräntan överstiger inte avtalad nivå 

Du kan vara säker på att referensräntan på ditt lån inte överstiger den avtalade nivån trots att räntorna skulle stiga.

Stabilitet mot förändringar i referensräntan

Lånets månadsrat är typiskt hushållets största enskilda utgift. Med hjälp av räntetaket har du alltså kontroll över din månadsrat.

Flexibla låneamorteringar

Då ditt lån har räntetak kan du flexibelt ändra betalningsplanen för lånet. Det innebär att du exempelvis kan ta amorteringsfria månader. 

Räntetakets egenskaper

  • Du kan ansluta räntetak till ett nytt eller ett befintligt bostadslån.
  • Du kan få räntetak till lån som har 12 månaders euriborränta som referensränta. Du kan alltså göra ändringar i betalningsplanen och andra ändringar på samma grunder som i andra euriborlån.
  • Du kan välja 7 eller 10 år som giltighetstid för taket. Det finns också flera alternativ för ränteskyddets nivå, alltså för den maximala räntan.

Exempel på räntetak och effektiv ränta

Genom att ansluta räntetak till ditt lån ser du till att referensräntan på ditt lån inte överstiger den avtalade högsta nivån under skyddets giltighetstid.

Se exempel på räntetakÖppnas i nytt fönster