Räntetak

Räntetak garanterar att räntenivån på ditt lån inte överstiger den avtalade gränsen även om räntenivån stiger. Du får ändå vara med på en nedgång om referensräntan faller. Du kan ansluta Räntetak till antingen ett nytt eller befintligt lån.

Dina fördelar med räntetak

  • Du drar nytta av euriborräntas låga nivå och av en eventuell nedgång i referensräntan.
  • Du kan vara säker på att referensräntan inte överstiger den överenskomna nivån.
  • Lånetiden för bostadslånet kan vara längre än ränteskyddets giltighetstid, eftersom räntornas betydelse är störst i början av lånetiden då lånebeloppet ännu är högt.
  • När euriborräntan är under den valda räntetaksnivån följer lånets referensränta euribor. Då gynnas du av en låg nivå på euriborränta och eventuella sänkningar i räntenivån. Om euriborräntan går upp, stiger referensräntan på ditt lån ändå inte över det valda taket.Korkokatto
Exempel på räntetak och effektiv ränta

Genom att ansluta Räntetak till ditt lån försäkrar du dig om att referensräntan på ditt lån inte överstiger den avtalade högsta nivån under skyddets giltighetstid.

Exempel på räntetak och effektiv ränta

Egenskaper

  • Ett lån med räntetak är flexibelt eftersom referensräntan är euribor. Du kan alltså göra ändringar i betalningsplanen och andra ändringar på samma grunder som i andra euriborlån.
  • Du kan välja 3, 5, 7 eller 10 år som giltighetstid för taket. Du kan också välja mellan olika nivåer, dvs. högsta gränser för räntetaket.
  • Du kan teckna räntetak för ett lån med referensräntan 12 månaders euribor.
  • Du kan också lägga avgiften för räntetak till det lånekapital som du amorterar.

Räntor och priser

  • För räntetaket betalar du vid uttaget av lånet en avgift, vars belopp bestäms på basis av lånebeloppet, räntetakets giltighetstid och nivå samt marknadsräntorna. Avgiften för räntetak kan också läggas till lånekapitalet.
  • Avgiften för räntetak varierar dagligen i takt med hur räntorna fluktuerar på marknaden. Ring Nordea Kundtjänst eller besök vårt kontor om du vill veta dagens pris på avgiften.
För närvarande säljs följande räntetak
ReferensräntaLängdTaknivå
12 mån. euribor3 år0,50 % 
12 mån. euribor5 år0,50 %
12 mån. euribor5 år1,00 %
12 mån. euribor7 år1,50 %
12 mån. euribor7 år2,00 %
12 mån. euribor10 år2,00 %
12 mån. euribor10 år3,00 %

Ansök om bostadslån på webben

Ansök nu