Så här konkurrensutsätter du ditt lån i Nordea

 1. Fyll i en låneansökan på nätet. I ansökan ska du ange bl.a. dina månadsinkomster, besparingar, lån och säkerheter samt uppgifterna om bostaden. 
 2. Skicka låneansökan till oss. Vi kontaktar dig inom 1–2 dagar. 
 3. Vid behov bokar vi tid till låneförhandlingar med dig på ett onlinemöte eller per telefon.
 4. Efter låneförhandlingarna kan du få ett lånelöfte, dvs. en låneoffert som ger dig ett försprång om det är många som lägger anbud på samma bostad.

Varför borde jag överväga att överföra mitt bostadslån till en annan bank?

Som bolånekund hos Nordea får du många förmåner

Läs mer om bostadslån

Observera detta när du konkurrensutsätter bostadslån

Du gör klokt i att jämföra även andra tjänster än bara bankernas marginaler.

Marginal
Flexibilitet i lån
Bankens tjänstehelhet

Marginalen för bostadslånet avtalas alltid individuellt

Då man tänker ansöka om ett bostadslån frågar man ofta sina bekanta om hurdana marginaler bankerna erbjuder.

En låneoffert är dock alltid personlig då många individuella faktorer och de risker som banken bedömer påverkar marginalen. Det kan också hända att olika banker har mycket olika kriterier.

Därför är det klokt att alltid själv konkurrensutsätta ett bostadslån och inte lita på uppfattningar eller andrahandsinformation om vilken bank som beviljar det förmånligaste lånet.

Först efter att du har ansökt om en låneoffert med dina egna uppgifter i olika banker kan du jämföra marginalerna på bostadslån. Det lönar sig ändå inte att välja bank bara utifrån marginalen.

Entydig marginal

Nordeas marginal är entydig: vi ger dig en enda klar siffra. Din återbetalningsförmåga har den största effekten på marginalen. Återbetalningsförmågan baserar sig på dina inkomster, utgifter och besparingar. Dessutom har den helhet av banktjänster som du väljer och de säkerheter som du ställer för lånet en effekt på marginalen.

Utöver priset är det bra att jämföra hur flexibla de olika bankerna är

När du jämför låneofferter är det bra att notera att marginalen på bostadslånet bara är en del av kostnaderna för lånet. Kostnaderna kan öka till exempel på grund av referensräntorna som stigit på sistone.

Även om det är motiverat att jämföra marginalerna ska du inte fatta beslut enbart utifrån dem.

Hur flexibelt du kan sköta ditt lån kan vara minst lika viktigt.

FlexAmortering en unik förmån som ger ditt bostadslån flexibilitet. Vid behov kan du minska månadsraten för ditt lån – till och med så mycket att du betalar bara räntor och avgifter. Då din livssituation stabiliseras igen kan du öka månadsraten.

Ändra dina månadsrater smidigt i mobil- och nätbanken

 • Med hjälp av FlexAmortering kan du avgiftsfritt minska eller öka månadsraten för ditt bostadslån med rörlig ränta.

 • I mobilbanken kan du ändra ditt bostadslån med hjälp av våra omfattande självbetjäningsfunktioner.

 • I mobil- och nätbanken hjälper vi dig i alla skeden i bolåneprocessen.

Ta hänsyn till även andra banktjänster då du konkurrensutsätter ditt lån

När du väljer din bolånebank gör du klokt i att överföra även dina andra bankärenden till en och samma bank. Då kan du smidigt kan sköta alla ärenden på ett och samma ställe.

Därför är det bra att beakta bankens tjänstehelhet och exempelvis utbudet av digitala tjänster då du konkurrensutsätter ditt lån.

Exempel på Nordeas förmåner för bolånekunder

Vi skräddarsyr din tjänstehelhet alltid efter dina ekonomiska behov. Redan när du ansöker om ett lånelöfte får vi information om din ekonomi. Vi ställer dig frågor om bl.a. dina månatliga inkomster och utgifter, besparingar och säkerheter. 

Vid sidan om låneamorteringarna rekommenderar vi att du sparar regelbundet för att förbereda dig för exempelvis stigande räntor. 

Låneskyddsförsäkringen hjälper dig om din betalningsförmåga försvagas exempelvis på grund av arbetslöshet eller sjukdom. Som bolånekund får du 15 % rabatt på en ny MyLife-försäkring.

Se alla förmåner för bolånekunder

Konkurrensutsätt ditt bostadslån på nätet

Fyll i bolåneansökan på nätet Öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor om konkurrensutsättning av lån

Villkor och priser för bostadslån

Kostnader och priser för bostadslån
Är du kund hos en annan bank?

Ränta på bostadslån och andra kostnader

De största kostnaderna för bostadslånet är den avtalade marginalen på lånet samt den valda referensräntan, såsom 12 månaders euriborränta. I bostadslånet ingår även andra mindre kostnader som har att göra med exempelvis uppläggningen eller betalningen av bostadslånet. Summan av dessa kostnader utgör den effektiva räntan på bostadslånet. 

Exempel på bostadslån och effektiv ränta

Exempel på lånekalkyl: Du tar ett lån på 150 000 euro. Lånetiden är 24 år och räntan på lånet 4,20 % (04/2024). Den effektiva räntan är 4,4 % och omfattar en uppläggningsavgift på 600 euro och en avgift för automatisk debitering av lånets betalningsrat på 2,50 euro/månad. Antalet betalningsrater är 288. Det sammanlagda beloppet av krediten och kreditkostnaderna är 240 582 euro. Månadsraten (annuitet) är 830 euro.

Lånetiden samt beloppet av lånet och räntan är ett kalkylmässigt representativt exempel på lån som Nordea erbjuder. Observera att kalkylen på bostadslånet ovan är ett riktgivande exempel som inte nödvändigtvis motsvarar den effektiva räntan på det lån som beviljas. I prislistan nedan kan du kolla avgifterna och priserna för våra bostadslån.

Läs mer om räntan på bostadslånet

Vanliga avgifter i anslutning till bostadslån

SpecifikationPris

Uppläggningsavgift*

0,4 % dock minst 300 €
Höjning av uppläggningsavgiften när tredje man ställer säkerhet eller borgen för lånet
Höjningen gäller inte BSP-räntestödslån
100,00 €
Deluttag30,00 €
Automatisk debitering av betalningsrat för lån som tagits ut före 1.2.20212,30 €
Automatisk debitering av betalningsrat för lån som tagits ut efter 31.1.2021
2,50 €

Anslutning av FlexAmortering till bostadslån via nät- eller mobilbanken
(För att kunna ansluta FlexAmortering till ett befintligt bostadslån ska låneraterna alltid debiteras automatiskt. För automatisk debitering tar vi ut en avgift enligt prislistan.)

0,00 €

Anslutning av FlexAmortering till ett nytt bostadslån på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst

0,00 €
Anslutning av FlexAmortering till ett befintligt bostadslån på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst
För att kunna ansluta FlexAmortering till ett befintligt bostadslån ska låneraterna alltid debiteras automatiskt. För automatisk debitering tar vi ut en avgift enligt prislistan.)
250,00 €
Förhandsmeddelande om debitering av lånet på papper eller i nätbanken0,00 €
Betalning av krediten, faktura på papper4,10 €
Betalningspåminnelse till gäldenären, borgensmannen eller den som ställt tredjemanspant (pris/st.)5,00 €
Ändring av betalningsplanen i nät- eller mobilbanken150,00 € 
Ändring av betalningsplanen på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst250,00 €
Ändring av förfallodagen eller låneskötselkontot i nät- eller mobilbanken (mindre ändring av betalningsplanen)
0,00 €
Ändring av förfallodagen eller låneskötselkontot på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst (mindre ändring av betalningsplanen)
50,00 €
Då gäldenären byts eller i en situation då endera gäldenären ensam åtar sig ansvaret för lånet **200,00 €
Ändring av räntan i nät- eller mobilbanken250,00 €
Ändring av räntan på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst300,00 €
Ändring av marginalen på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst250,00 €
Inhämtande av borgensmannens eller pantägarens samtycke till ändring av lånevillkoren, såsom ändrad betalningsplan eller ränteändring35,00 €
Överföring av lånet till en annan bank på kundens begäran Tas ut av den andra banken. **150,00 €
Sändning av kredithandling och säkerhet till en annan bank. Gäller inte lån som förmedlats ur statens medel.50,00 €
Intyg över skuldbelopp och ränta på beloppet på kundens begäran10,00 €
Sändning av aktiebrev till kunden på hens begäran då aktiebrevet digitaliseras50,00 €
Handläggningsavgift för bostadsaffär utan att lån tas i Nordea eller då affären görs i säljarens bank250,00 €

Avgifterna för bostadslån utan säkerhet som tagits ut efter 1.9.2019

SpecifikationPris
Betalningspåminnelse till gäldenären, borgensmannen eller den som ställt tredjemanspant (pris/st.)5,00 €
Överföring av lånet till en annan bank på kundens begäran Tas ut av den andra banken. **150,00 €
Intyg över skuldbelopp och ränta på beloppet på kundens begäran10,00 €
*) Uppläggningsavgift tas ut vid det första uttaget samt vid höjning eller omläggning av ett lån. 
*) Gäller inte lån som förmedlats ur statens medel.

Som kund i en annan bank än Nordea konkurrensutsätter du ditt lån enkelt hos oss.

 1. Fyll i en låneansökan på nätet. I ansökan ska du ange bl.a. dina månadsinkomster, besparingar, lån och säkerheter samt uppgifterna om bostaden. 
 2. Skicka låneansökan till oss. Vi kontaktar dig inom 1–2 dagar. 
 3. Vid behov bokar vi tid till låneförhandlingar med dig på ett onlinemöte eller per telefon.
 4. Efter låneförhandlingarna kan du få ett lånelöfte, dvs. en låneoffert.

  Läs mer om hur du konkurrensutsätter lån

Följ anvisningarna nedan så att vi kan handlägga din bolåneansökan snabbare.


Om du inte är kund i Nordea behöver vi ditt löneintyg för de tre senaste månaderna för att vi ska kunna handlägga din bolåneansökan. Om du ansöker om lån exempelvis tillsammans med din make, behöver vi bådas löneintyg, kontotransaktioner och låneuppgifter. Löneintyget får du av din arbetsgivare.

Efter att du har lämnat bolåneansökan kan du sända löneintygen och övriga dokument genom att logga in i Nordea Omaposti med din egen banks bankkoder. I Omaposti ska du välja ”Lån” och skriva in Bostadslån/löneintyg” som tema och bifoga dokumenten till meddelandet från din dator.

Valutakredit

Konsumenterna beviljas inte kredit i någon annan valuta än euro.

En bostadskredit betraktas som valutakredit om krediten beviljas i någon annan valutan i den medlemsstat i Europeiska unionen eller den stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där konsumenten är bosatt eller i annan valuta än valutan i den stat där konsumenten får sin utkomst eller där hen har de tillgångar med vilka krediten ska återbetalas. 

Valutarisk uppstår då gäldenärens inkomster och tillgångar som är avsedda för betalning av krediten inte är i samma valuta som krediten eller on krediten inte är i samma valuta som valutan i gäldenärens bosättningsland. Med valutarisk avses värdeförändringar mellan olika valutor. Värdet på krediten och beloppet av betatalningsraten kan under lånetiden stiga i förhållande till gäldenärens inkomster eller tillgångar eller valutan i gäldenärens bosättningsland. Om valutan för kredittagarens inkomster eller tillgångar sjunker med 20 procent i förhållande till euro får kredittagaren en varning att kredittagarens kreditbelopp ökar i kredittagarens nationella valuta.

Är du orolig för att räntorna stiger?

Du gör klokt i att förbereda dig för stigande räntor. Läs mer om hur du kan gardera dig mot ränteuppgång.

Så här garderar du dig mot stigande räntor

Säkerheter för bostadslån

Bostadens belåningsvärde är vanligtvis 75 procent av bostadens marknadsvärde. Du kan behöva annan säkerhet för resten av lånet.

Läs mer om säkerheter för bostadslån

Amorteringssätt

Nordea erbjuder flera sätt att amortera på bostadslån. Du kan välja det amorteringssätt som passar dig bäst.

Läs mer om olika amorteringssätt för bostadslån

Bolåneansökan

Läs mer om hur du fyller i bolåneansökan och ansök om bostadslån redan idag.

Läs mer och ansök om bostadslån