Byt till Nordea

När du blir kund hos oss bokar vi tid för ett samtal om dina förväntningar och målsättningar. Vi vill ge dig en helhetsbild av vad Nordea kan erbjuda dig – och hur lätt det är att byta till Nordea Bank.

När du beslutar att bli kund hos oss, tar vi hand om alla praktiska arrangemang.

  • Vi sköter bytet av bank med en fullmakt undertecknad av dig
  • Vi öppnar nya konton och beställer nya kreditkort för dig
  • Vi överför dina lån och ditt sparkapital
  • Vi överför samtliga direktdebiteringar och återkommande betalningar

Samla dina ärenden hos Nordea

Ju mer bank- och försäkringsärenden du samlar hos Nordea, desto fler förmåner får du.

Om du är 18–28 år gammal kan du bli Check-in kund då du börjar sköta din ekonomi självständigt. Dessutom får du många prisvärda förmåner på Nordeas bank- och försäkringstjänster.