Hur skiljer sig en digital fastighetsaffär från en traditionell affär?

Det är enklare och snabbare att sköta fastighetsaffären digitalt. Du kan sköta affären digitalt i Lantmäteriverkets Fastighetsöverlåtelsetjänst som är tillgänglig för alla.

Den största skillnaden mellan en digital och en traditionell fastighetsaffär är att ett köpslut på kontoret inte behövs. Du sparar tid och möda då du inte behöver ta dig till kontoret och få tidtabellerna att passa ihop.

Du kan ingå och underteckna nästan alla avtal och ansökningar i fråga om köp av egnahemshus eller annan fastighet digitalt. Du behöver exempelvis inte separat söka lagfart utan ansökan skickas automatiskt vidare från nättjänsten.

Därtill kan du underteckna digitalt även alla andra kredithandlingar som behövs för affären så de kräver inte heller nödvändigtvis ett besök på kontor.

Digitala fastighetsaffärer

 • Köpebrev i den digitala Fastighetsöverlåtelsetjänsten
 • Köpvittne behövs inte
 • Handlingarna kan undertecknas var och när som helst
 • Lagfart blir anhängig automatiskt

Köpslut på plats

 • Ett fysiskt köpebrev
 • Köpvittne behövs
 • Handlingarna ska undertecknas i banken vid en överenskommen tidpunkt
 • Banken söker lagfart

Förberedelser inför fastighetsaffären

Kontakta oss med blanketten Hittat ny bostad då du håller på att köpa en bostad och säljaren har godkänt ditt anbud. Du kan använda blanketten vare sig det gäller en digital fastighetsaffär eller en traditionell affär i banken.

Vi bokar ett onlinemöte för dig där vi ännu går igenom lånedetaljerna och uppgifterna om andra ärenden och tjänster i anslutning till lånet. Vi kontrollerar bland annat tillsammans att lånehandlingar, såsom skuldebrev och säkerheter är i skick.

Kontakta oss med blanketten Hittat ny bostad

Så här undertecknar du lånehandlingar

Vi skickar dig lånehandlingarna för genomgång och underskrift till mobil- och nätbanken. Där kan du ta del av handlingarna och underteckna dem med dina bankkoder. 

Du ska underteckna digitala handlingar senast 24 timmar före bostadsaffären. Försäkra dig också om att andra parter för lånet och exempelvis de som ställt tilläggssäkerhet har undertecknat handlingarna i tid före fastighetsaffären. 

Se anvisningar för hur du undertecknar dokument och avtal digitalt från NordeaÖppnas i nytt fönster.

Om du har kommit överens om att du undertecknar lånehandlingarna i samband med köpslutet reserveras tid för att du i lugn och ro kan gå igenom handlingarna innan de andra parterna i affären anländer.

Faser i fastighetsaffären

Affären framskrider lite olika beroende på om den görs digitalt eller på kontoret.

Digitala fastighetsaffärer
Köpslut på plats

Köpebrev, avtal och underskrifter

Att göra upp ett köpebrev i Lantmäteriverkets tjänst

Mäklaren eller säljaren kan upprätta ett utkast till köpebrevet i Lantmäteriverkets Fastighetsöverlåtelsetjänst. Gå noggrant igenom uppgifterna i köpebrevet så snart som möjligt.

 • Kom ihåg att ge banken rätt att granska köpebrevet i tjänsten.
 • Som köpare ska du lägga till Nordea som ombud till ansökan om lagfart.
 • Som köpare kan du också samtycka till att banken ansöker om pantbrev i tjänsten.

Banken kan delta i processen genom att kontrollera köpebrevet och godkänna förbindelsen om överföring av digitala pantbrev. Banken kan också upprätta ansökan om inteckning som köparen ska underteckna digitalt. 

Digital underskrift av köpebrevet

Köpebrevet kan undertecknas då du har avtalat om och skött alla ärenden med banken. Meddela även din mäklare när du är redo att underteckna. Du kan underteckna köpebrevet i Lantmäteriverkets Fastighetsöverlåtelsetjänst.

Registrering av ägande till köparen (dvs. lagfart) börjar med att komplettera lagfartsansökan efter att köpebrevet undertecknats.

Om säljarens bank har pantbreven i sin besittning godkänner den förbindelsen om överföring av digitala pantbrev som en del av köpebrevet i samband med att det undertecknas. Förbindelsen om överföringen behövs så att pantbreven kan överföras till köparen eller hens bank.

Slutförande av affären

Efter att köpebrevet har undertecknats sköter vi tillsammans med dig resten av ärendena som hänför sig till affären, till exempel tar ut krediten samt betalar köpesumman, förmedlingsavgiften och överlåtelseskatten. 

Traditionella fastighetsaffärer

Upprättande av köpebrev

I regel tar säljaren eller fastighetsmäklaren köpebrevet på papper med sig till köpslutet. 

Kallelse av köpvittne och genomgång av köpebrev

Vid ett traditionellt köpslut är ett köpvittne närvarande på bankkontoret. Hens uppgift är att bestyrka överlåtelsen av fastigheten. Köparen och säljaren betalar hälften var av köpvittnets arvode.

Efter att affären har bestyrkts skickar banken ansökan om lagfart vidare. Med lagfart avses att äganderätten till fastigheten registreras i lagfarts- och inteckningsregistret.

Underskrift av köpebrevet och betalning av köpesumman vid köpslutet

Köpebrevet kan undertecknas då du har avtalat om och skött alla ärenden med banken. Meddela även din mäklare när du är redo att underteckna.

Parterna i affären, köpvittnet och en eventuell fastighetsmäklare går igenom villkoren för köpebrevet och undertecknar det.

Överlåtelseskatt och andra ärenden som du ska komma ihåg efter köpslutet

Du ska betala överlåtelseskatten genast i banken då fastigheten ställs som säkerhet för lånet, dock senast inom 6 månader från den inledande affären. Du ska själv göra anmälan om överlåtelseskatt i tjänsten MinSkatt.

Läs mer om överlåtelseskatten och beloppet av den.

Digital fastighetsaffär utan köpvittne

I affärer som gjorts via Fastighetsöverlåtelsetjänsten behövs inget köpvittne utan affären bestyrks med parternas underskrifter i tjänsten. Tjänsten gör behövliga kontroller i olika bakgrundsregister.

Med bekräftelse av affären avses att överlåtelsen av fastigheten bestyrks och det sker då alla undertecknare av överlåtelsebrevet är närvarande.

Hemförsäkring

If Hemförsäkring kommer till din hjälp vid överraskningar i vardagen hemma och på stugan.

Läs mer om Hemförsäkring

Nu får du 50 % rabatt på livförsäkringar för ett halvt år, erbjudandet gäller till 17.6

Teckna en livförsäkring för att skydda dina närståendes ekonomi. Som bolånekund får du en fortlöpande rabatt på 15 % på en ny försäkring. Dessutom får du nu 50 % rabatt för ett halvt år.

Läs mer och beräkna priset

Behöver du fixa lite i ditt nya hem?

Nytt kök eller badrum? Kolla alternativ för renoveringslån

Ansök om renoveringslån