Fastigheternas pantbrev som banken har som säkerhet är nu elektroniska

Äger du en fastighet - t.ex. ett egnahemshus eller en sommarstuga.

Om fastigheten står som säkerhet för lån i en bank har största delen av skriftliga pantbrev som sökts för lånet konverterats till elektroniska pantbrev.

Från början av juni 2017 har alla  pantbrev antecknats endast i elektronisk format. Ett elektroniskt pantbrev anser en anteckning i lagfarts- och inteckningsregistret och ersätter pantbrev i pappersform.

Hösten 2017 började bankerna och Lantmäteriverket i samråd att konvertera pantbrev som utgör säkerhet för lån i banker till elektroniska pantbrev.  Konverteringen av pantbreven fortsätter stegvis år 2018.

Pantbrev som banken har i förvar, t.ex. i bankfack, konverteras inte. 

Att ändra de pantbrev som utgör säkerhet i bankerna till digitala anteckningar kräver inga åtgärder av kunden, och denna centralt utförda åtgärd medför inga kostnader för kunden.

Efter att pantbreven digitaliserats kan man fortfarande tillställa banken skriftliga pantbrev och sådana kan komma till Nordea från andra banker. Pantbrev i pappersform kan användas som säkerhet för nya lån fram till slutet av 2019, men vi rekommenderat att de konverteras till elektroniska pantbrev. Från år 2020 kan endast elektroniska pantbrev användas som säkerhet för nya krediter. Kunden ska inte själv förstöra sina pantbrev i pappersform. Om kunden har skriftliga pantbrev som hen ställer som säkerhet för nya lån konverterar banken dem till elektroniska pantbrev.

Uppgiften om pantbrevets mottagare jämte gravationsbevis anger vem som har rätt att överlåta pantbrevet vidare. Motatagare kan vara en eller flera innehavare eller t.ex. en bank. Om en bank antecknats som mottagare har den rätta att överlåta pantbrevet.

Fastighetsägaren kan själv kontrollera om pantbrev som gäller hens fastighet omvandlats till elektronista pantbrev  i Lantmäteriverkets Fastighetsöverlåtelsetjänst på www.kiinteistoasiat.fiÖppnas i nytt fönster

Fastighet som säkerhet för lån

  • När en fastighet pantsätts som säkerhet för ett lån ansöker man om inteckningar i fastigheten. Pantbrevet är dokumentet på inteckningarna..
  • Inteckningar kan fastställas i fastigheter såsom lägenheter eller tomter, en kvotdel av fastighet eller ett outbrutet område som tillhör någon annan än fastighetsägaren. Även arrenderätter kan intecknas under vissa förutsättningar.
  • En fastställd inteckning antecknas elektroniskt i lagfarts- och inteckningsregistret.
  • Inteckningar kan ansökas av fastighetsägaren eller innehavaren av arrenderätten.
  • En inteckning gäller tills vidare