Fastigheternas pantbrev är elektroniska

Äger du en fastighet - t.ex. ett egnahemshus eller en sommarstuga.

Från början av juni 2017 har nya pantbrev antecknats i elektroniskt format. Ett elektroniskt pantbrev anser en anteckning i lagfarts- och inteckningsregistret och ersätter pantbrev i pappersform.

Fån år 2020 kan endast elektroniska pantbrev ställas som säkerhet för nya krediter. Kunden ska dock inte förstöra sina pantbrev i pappersform. Om kundens skriftliga pantbrev ställs som säkerhet för en ny kredit som banken beviljar, ska kunden ta pantbreven med sig till banken som digitaliserar dem. Då du köper en ny fastighet vars pantbrev ställs som säkerhet för ett lån som banken beviljat, ansöker vi om nya pantbrev för din räkning. Om du redan äger en fastighet, kan du i Fastighetsöverlåtelsetjänsten ansöka om elektroniska pantbrev som ställs som säkerhet för lånet i banken. Om pantbreven ställs som säkerhet hos Nordea, anteckna då du ansöker om pantbreven som mottagare:

Nordea Bank Abp och FO-nummer 2858394-9

Om fastigheten har ställts som säkerhet för ett lån i banken, har den största delen av de skriftliga pantbreven digitaliserats. Uppgiften on det elektroniska pantbrevets mottagare jämte gravationsbevis anger vem som har rätt att överlåta pantbrevet vidare. Mottagare kan vara en eller flera fastighetsägare eller t.ex. en bank. Om pantbrevet har ställts som säkerhet för ett lån i banken, har banken antecknats som mottagare av pantbrevet. Här kan du komma åt Fastighetsöverlåtelsetjänsten.

Fastighet som säkerhet för lån

  • När en fastighet pantsätts som säkerhet för ett lån ansöker man om inteckningar i fastigheten. Pantbrevet är dokumentet på inteckningarna.
  • Inteckningar kan fastställas i fastigheter såsom lägenheter eller tomter, en kvotdel av fastighet eller ett outbrutet område som tillhör någon annan än fastighetsägaren. Även arrenderätter kan intecknas under vissa förutsättningar.
  • En fastställd inteckning antecknas elektroniskt i lagfarts- och inteckningsregistret.
  • Inteckningar kan ansökas av fastighetsägaren eller innehavaren av arrenderätten.
  • En inteckning gäller tills vidare