Den som köper en bostad betalar överlåtelseskatt

Bostadsköparen betalar överlåtelseskatt då hen köper en bostad. Skatten beräknas som procent på köpepriset och betalas i samband med bostadsaffären.

Skattebeloppet har sänkts i början av 2024. Skatten på aktielägenheter sjönk från 2 % till 1,5 %. Skatten på fastigheter, såsom egnahemshus, sjönk från 4 % till 3 %.

Skatteförvaltningen återbetalar automatiskt extra överlåtelseskatt som betalats jämte ränta till kunder som gjort bostadsaffärer 12.10–31.12.2023 och betalat skatt enligt den tidigare, högre skattesatsen.

Deklaration av överlåtelseskatt och betalning av skatten vid bostadsköp

Du behöver ett personligt referensnummer för att betala överlåtelseskatten som du får i Skatteförvaltningens tjänst MinSkattÖppnas i nytt fönster. Överlåtelseskatt betalas i regel i samband med bostadsaffären.

Om en bostadsmäklare är inkopplad i en bostadsaffär om en aktielägenhet sörjer hen för deklarera överlåtelseskatten till Skatteförvaltningen. Du får Skatteförvaltningens kvittering på att de mottagit deklarationen och uppgifterna i den av mäklaren. 

Om ingen mäklare är inkopplad i affären eller om du håller på att köpa en fastighet ska du själv deklarera överlåtelseskatten i tjänsten MinSkatt.

I ett bostadsaktiebolag registreras ditt ägande utifrån överlåtelseskattedeklarationen och deklarationen ska skickas till det nya hemmets disponent. 

Ett exempel på överlåtelseskatt för en bostadsaktie

För en aktielägenhet som kostar exempelvis 100 000 euro är överlåtelseskatten i dagsläget 1 500 euro, alltså 1,5 %. Före skattereformen skulle den ha varit 2 000 euro (2 %).

Skatten betalas på det skuldfria priset (= köpepriset + eventuellt bostadsbolagslån) även om du skulle återbetala din andel av bostadsbolagslånet i samband med bostadsaffären.

Ett exempel på överlåtelseskatt för ett egnahemshus

Skatten på ett egnahemshus och andra fastigheter såsom sommarstugor är högre än för aktielägenheter. 

Skatten på ett egnahemshus som kostar exempelvis 200 000 euro är 6 000 euro (3 %). Före reformen skulle den ha varit 8 000 euro (4 %).