Elektroniskt kontoutdrag

Kontoutdraget fungerar också som kvitto på betalda räkningar. 

Om du har bankkoder kan du glömma kontoutdragen på papper och i stället börja använda e-kontoutdrag. Du får tillgång till det genast i den nätbanken. Nätbankens kontoutdrag arkiveras för dig avgiftsfritt i sex års tid. 

Då du sparar kontoutdraget på din egen terminal kan du själv bestämma hur länge det ska förvaras.