Aktuellt

Underhållsarbeten på sparkonton den 14 augusti

14.8.2022  Vi genomför underhållsarbeten i våra system söndagen den 14 augusti kl. 1.00–5.00. 

En del av våra kunder ser inte transaktioner från sina sparkonton i mobil- och nätbanken under perioden i fråga. Brukskonton och kort fungerar normalt. 

Vi beklagar den olägenhet som underhållsarbetena eventuellt medför.

Utbetalning av skatteåterbäringar 

30.6.2022  Återbäring av förskottsskatt för 2021 betalas på bankkonton: 4.7., 3.8., 5.9., 3.10., 5.11. eller 5.12.. Du ser utbetalningsdagen för din skatteåterbäring i ditt beskattningsbeslut.  

Skatteåterbäring som betalas på kontot

Skatteåterbäringen betalas på ditt konto om Skatteförvaltningen har ditt giltiga kontonummer. Om skatteåterbäringen inte genast syns på ditt konto kan du kontrollera situationen på nytt om en stund. Återbäringarna betalas under dagen i fråga. Det kan också hända att utbetalningsdagen har ändrats om du exempelvis har kompletterat din skattedeklaration senare. Läs mer på webbplatsen skatt.fi.Öppnas i nytt fönster 

Återbäring som betalas ut i form av en betalningsanvisning

Om du inte har meddelat Skatteförvaltningen ditt kontonummer betalas återbäringen till dig som en betalningsanvisning. Även utbetalning av förskottsåterbäring som betalas i form av betalningsanvisningar fördelas över flera dagar. Efter att du har fått ett meddelande om betalningsanvisningen kan du lösa in din skatteåterbäring på många olika sätt. Kolla närmare anvisningar och inlösenalternativ samt priserna på dem.  

Inloggningen i den gamla nätbanken har ändrats 7.6.

7.6.2022 Nästa gång logga in i den nya nätbanken. Det gör du med appen Nordea ID eller kodkalkylatorn.

Du kan logga in i den gamla nätbanken bara med kodkortet eller lösenordet tills den gamla nätbanken slopas helt och hållet.

Börja använda den nya nätbanken – du gillar den säkert! 

Även de bästa tjänsterna behöver underhåll – därför utför vi underhållsarbete den 12 juni 

6.6.2022  Vi vill försäkra oss om att du har tillgång till högklassiga banktjänster nu och i framtiden. Därför utför vi underhållsarbete kommande veckoslut. Myndigheter som utför tillsyn över banker kräver också att banker utför regelbundet underhållsarbete.

Underhållsarbetena börjar söndagen den 12 juni vid midnatt och pågår till förmiddagen. Under underhållsarbetena kan du inte använda banktjänster såsom nät- och mobilbanken. 

Du kan betala normalt med kort, men betalningarna kan ske långsamt. Du kan inte betala med kort på nätet om säljaffären kräver stark elektronisk autentisering med Nordea ID eller kodkalkylatorn. Du kan ta ut pengar i Nosto-automater och spärrtjänsten för kort på 020 333 fungerar som vanligt.

Vi strävar efter att utföra sådana här underhållsarbeten under lördag och söndag natt så att de orsakar dig så lite besvär som möjligt.

Du kan förbereda dig för underhållsarbetena genom att sköta dina bankärenden och övriga ärenden som kräver elektronisk identifiering på förhand. Om du är på resa gör du klokt i att betala hotellräkningen redan före söndagen.

Vi förstår att underhållsarbetena kan medföra olägenhet och vi ber om tålamod.

Korta avbrott i banktjänster under veckoslutet – kortbetalningar fungerar normalt

Uppdaterat 22.5.2022 kl. 15.35: Tillfälliga avbrott kan fortfarande förekomma i Siirto-betalningar och Nordea Wallet. Vi strävar efter att få tjänsterna att fungera så fort som möjligt. 

Kortbetalningar, kontantuttag i automater och spärrtjänsten för kort fungerar normalt.

Vi förstår att redan korta avbrott kan medföra olägenheter. Vi beklagar och ber om tålamod.

---

20.5.2022  Vi genomför tekniskt underhåll i våra banktjänster under veckoslutet. Det kan förekomma tillfälliga avbrott från lördag kl. 20 till söndag kl. 15 i  

  • nät- och mobilbanken för privat- och företagskunder  
  • elektronisk identifiering  
  • Siirto- och nätbetalningar.  

Om tjänsten inte fungerar försök på nytt om en stund. Kortbetalningar, kontantuttag i automater och spärrtjänsten för kort fungerar normalt. 

Alla tekniska system, tjänster och enheter måste underhållas och testas regelbundet. Detta veckoslut kommer vi enligt den planerade tidtabellen att genomföra underhållsarbeten i våra banksystem som myndigheter som utför tillsyn över banker kräver. Eftersom underhållsarbetena innebär korta avbrott i vissa banktjänster genomför vi dem på nätter och veckoslut. Då orsakar de dig så lite olägenheter som möjligt.  

Du kan förbereda dig för avbrotten genom att sköta bankärenden och ärenden som kräver identifiering redan innan underhållsarbetet börjar.  

Vi utför underhållsarbete i våra digitala tjänster på natten mellan lördag och söndag

6.5.2022  För att säkerställa att våra kunder kan använda digitala tjänster utför vi underhållsarbete. Därför fungerar elektronisk identifiering inte kl. 1.00–5.00 den 8 maj. Du kan inte logga in i tjänsterna under tiden.

Du kan betala normalt med kort i butiker samt ta ut kontanter i automat och butiker. Spärrtjänsten för kort fungerar också normalt.

Du kan förbereda dig för underhållsarbetet genom att sköta bankärenden och ärenden som kräver identifiering redan innan det börjar.

Vi utför underhållsarbete i våra system regelbundet och gör det under nattetid så att arbetet orsakar så lite besvär som möjligt för dig. 

Vi förstår att underhållsarbetet kan medföra olägenhet – vi ber om tålamod..

Kundbrev april–maj 2022

25.4.2022 Vi skickar i april–maj våra privatkunder ett brev om aktuella ärenden och ändringar i tjänster. Du får brevet i mobil- och nätbanken eller på papper per post. Du får ett sms om att ett brev har skickats till dig i nät- och mobilbanken. 

Läs mer om kundbrevet

Störningarna i saldouppgifterna på sparkonton är förbi

19.4.2022 Störningarna i saldouppgifterna på sparkonton som dök upp under veckoslutet fortsatte ännu i början av tisdagskvällen. För en del kunder syntes saldouppgifterna på sparkonton inte i nät- och mobilbanken. Problemet åtgärdades på tisdagskvällen.

Kortbetalningar, brukskonton och andra banktjänster fungerade normalt hela tiden.

Vi beklagar olägenheten och tackar kunderna för tålamodet. 

En del av våra tjänster utsattes för externt angrepp 

Uppdaterat 3.3.2022 (1.3.2022) På grund av angreppet tog det längre än normalt att logga in i mobil- och nätbanken. 

Vi beklagar det besvär som situationen orsakat kunderna.

Behöver kunderna oroa sig för detta?

Nej, uppgifterna om dem och deras tillgångar har inte äventyrats. En del kunder har haft svårigheter i att logga in i tjänster.

Vad är överbelastningsattack?

En överbelastningsattack går ut på att störa till exempel en nättjänst genom att överbelasta den med irrelevant nättrafik som gör att det inte går att använda tjänsten normalt.

Vad berodde överbelastningsattacken på?

Vi håller på att reda ut attacken. Vi förhåller oss allvarligt till situationen och reder ut orsakerna till den.

Kontonamnet saknas i nät- och mobilbanken

25.2.2022 Du kan namnge dina konton i nät- och mobilbanken. En del kontonamn syns tyvärr inte i nät- och mobilbanken. Att kontonamnet saknas påverkar inte dina tjänster och kontoegenskaper.

Du kan namnge kontona på nytt och kolla de tidigare kontonamnen i den gamla nätbanken. Du kan namnge kontot

  • i mobilbanken genom att välja konto > Kontouppgifter > tryck på pennikonen > uppdatera namnet > Spara 
  • i nätbanken genom att välja konto > Visa kontouppgifter > Ändra.

Vi beklagar olägenheten.

Nordea Debit-kort ersätter Nordea Electron-kort

9.2.2022 Visa Electron är en produkt av det internationella kortbolaget Visa som slutar att tillhandahålla dessa kort.  

Vi byter automatiskt ut ditt Nordea Electron-kort mot ett Debit-kort efter att giltighetstiden för kortet har gått ut eller om kortet av någon anledning måste förnyas under kortets giltighetstid. Du kan inte betala med Visa Electron efter april 2024. 

Nordea Debit har samma egenskaper som Nordea Electron. Den enda skillnaden är namnet och layouten på kortet.

Som kortinnehavare behöver du inte göra någonting i samband med att kortet förnyas. 

Fick du brevet om att RänteExtra-konton blir FörmånsKonton?

17.1.2022 Vi förtydligar vårt kontourval och slopar RänteExtra-konton ur vårt sortiment. Den automatiska förnyelsen av RänteExtra-kontona har upphört redan tidigare och kontona är numera räntefria.

Vi konverterar RänteExtra-konton med tillgångar till FörmånsKonton 1.4.2022. På samma gång avslutar vi de RänteExtra-konton som inte har tillgångar. Vi har skickat ett brev om detta till de kontoinnehavare som har haft ett giltigt RänteExtra-konto 30.11.2021. 

Du behöver inte göra någonting, och ditt kontonummer ändras inte trots att kontot konverteras. Från FörmånsKontot kan du betala räkningar och göra gireringar utan begränsningar. Mer information om FörmånsKontot och kontovillkoren hittar du på nordea.fi/förmånskonto

Hur vet jag att mitt RänteExtra-konto har ändrats till FörmånsKonto?

Vi konverterar RänteExtra-konton med tillgångar till FörmånsKonton 1.4.2022 varefter ditt konto heter FörmånsKonto i nät- och mobilbanken och på kontoutdraget. 

Jag har redan ett FörmånsKonto och inte behöver ett extra konto. Vad ska jag göra?

Om du överför alla tillgångar från ditt RänteExtra-konto senast 31.3.2022, avslutar vi 1.4.2022 ditt RänteExtra-konto med nollsaldo. Du kan också meddela att du vill avsluta kontot genom att skicka ett meddelande i nät- eller mobilbanken eller ringa Nordea Kundtjänst. 

RänteExtra-kontot har varit mitt sparkonto – vilka andra alternativ finns det? 

Du hittar information om olika sparalternativ på webbplatsen nordea.fi under Besparingar och placeringar. Vår digitala placeringsrådgivare Nora hjälper dig på adressen nordea.fi/nora. Då du svarar på några frågor som Nora ställer får du enkelt och snabbt en rekommendation om lämpliga sparalternativ för dig. Du kan också ringa Nordea Kundtjänst. Vi berättar gärna mer om olika spar- och placeringsalternativ.

Fick du en begäran om att uppdatera dina kunduppgifter?

3.1.2022: Det är viktigt att kunduppgifterna är uppdaterade så att du kan sköta dina ärenden så smidigt och tryggt som möjligt. Som en del av den kontinuerliga uppdateringen av uppgifterna för kundkontroll skickar vi under början av året en begäran om uppdatering av uppgifter per brev till en del av våra kunder. Om du får ett brev per post ska du noggrant bekanta dig med det. 

Du uppdaterar dina kunduppgifter enkelt på nätet eller per telefon. Vid uppdatering av en minderårigs kundinformation kan en av föräldrarna / vårdnadshavarna uppdatera uppgifterna genom att ringa Nordea Kundtjänst.

  1. Enklast uppdaterar du dina kunduppgifter på vår webbplatsÖppnas i nytt fönster om du har Nordeas eller en annan finländsk banks bankkoder. 
  2. Du kan också uppdatera dina kunduppgifter genom att ringa Nordea Kundtjänst på 0200 5000 (lna/msa).

Observera att du inte kan uppdatera uppgifterna på kontoret utan att boka tid. 

Du hittar mer information på vår webbplats under Kundkontroll.

Inloggningskoden lanseras stegvis också i tredje parters tjänster

20.10.2021 Du använder inloggningskoden på fyra tecken för att logga in i nätbanken med appen Nordea ID. 

Hädanefter används inloggningskoden också då du loggar in i tredje parters tjänster (t.ex. Klarna). 

Försäkra dig om att du ser samma fyra tecken både i appen Nordea ID och på nätbankens eller tredje parts inloggningssida och fortsätt att logga in som vanligt. Du behöver inte knappa in inloggningskoden någonstans.

Mer information om inloggningskoden