Ett solvent finländskt försäkringsbolag

Vi är ett solvent finskt livförsäkringsbolag och en del av den starka europeiska finanskoncernen Nordea. Vi betjänar privat- och företagskunder på Nordea Banks kontor samt i Nordeas kundtjänst och nätbank. Vi erbjuder livförsäkringslösningar efter kundernas behov på ett effektivt och lönsamt sätt.

Vi gör det möjligt för våra kunder att nå sina mål och trygga ekonomin för pensionstiden, ge ekonomiskt skydd för nära anhöriga, öka förmögenhet och skapa beredskap för otrevliga överraskningar – vi tryggar din framtid och hjälper dig öka din förmögenhet.

Vi vill vara ett försäkringsbolag som våra kunder rekommenderar.

New Component

Kundtjänst
Bolagsinformation
Behandling av personuppgifter

Kundtjänst för Nordeas försäkringar

Kundtjänsten för Nordeas försäkringar ger dig hjälp och praktiska råd i olika försäkrings- och ersättningsfrågor. Vi betjänar dig i försäkringsärenden på 0200 22320 (lna/msa).

  • mån–tors kl. 8.30–16.30
  • fre kl. 10–16.30

Du får personlig betjäning genom att identifiera dig med nätbankskoderna i början av samtalet. 

Du kan sköta dina ärenden i fråga om person- och placeringsförsäkringar också på nätet i tjänsten Försäkringar eller genom att skicka oss ett meddelande i nät- eller mobilbanken. 

Uppgifter om bolaget

Bolagets namn och adress:

Nordea Livförsäkring Finland Ab

Aleksis Kivis gata 9, 00020 Nordea.

Hemort Helsingfors

FO-nummer: 0927072-8
Momsnummer: FI09270728
Telefon: 0200 5000
E-post: L2478@nordea.fi

Försäkringarna och kapitaliseringsavtalen beviljas av Nordea Livförsäkring Finland Ab vars ombud är Nordea Bank Abp.

Försäkringsverksamheten övervakas av Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors, telefon 09 183 51. Social- och hälsovårdsministeriet har 18.3.1993 beviljat Nordea Livförsäkring Finland Ab koncession. Bolaget är infört i försäkringsbolagens koncessionsregister med numret 93.