Nordea Livförsäkring

Vi är ett solvent finskt livförsäkringsbolag och en del av den starka europeiska finanskoncernen Nordea. Vi betjänar privat- och företagskunder på Nordea Banks kontor samt i Nordeas kundtjänst och nätbank. Vi erbjuder livförsäkringslösningar efter kundernas behov på ett effektivt och lönsamt sätt.

Vi gör det möjligt för våra kunder att nå sina mål och trygga ekonomin för pensionstiden, ge ekonomiskt skydd för nära anhöriga, öka förmögenhet och skapa beredskap för otrevliga överraskningar – vi tryggar din framtid och hjälper dig öka din förmögenhet.

Vi vill vara ett försäkringsbolag som våra kunder rekommenderar.

Uppgifter om bolaget
Nordea Livförsäkring Finland Ab

Aleksis Kivis gata 9, 00020 NORDEA. Hemort Helsingfors.

FO-nummer: 0927072-8
Momsnummer: FI09270728
Telefon: 0200 5000

E-post: L2478@nordea.fi

Kundtjänst  
Privatkunder: Nordea Kundtjänst 0200 5000 (lna/msa) mån-fre kl. 8.00-18.00
Företagskunder: Nordea Business Centre 0200 2525 (lna/msa) mån-fre kl. 9.00-16.30

Du får personlig betjäning genom att identifiera dig med nätbankskoderna i början av samtalet. Du kan också kontakta oss via den krypterade postfunktionen i nätbanken. Vänligen notera att personliga försäkringsärenden inte kan skötas per okrypterad e-post.

Försäkringarna och kapitaliseringsavtalen beviljas av Nordea Livförsäkring Finland Ab och säljs via ombudet Nordea Bank Abp.

Finansinspektionen övervakar försäkringsverksamheten. Adressen är Snellmansgatan 6 och Mikaelsgatan 8, PB 103, 00101 Helsingfors, telefon 09 183 51. Social- och hälsovårdsministeriet har 18.3.1993 beviljat bolaget koncession. Bolaget är infört i försäkringsbolagens koncessionsregister med numret 93.