Återbäring på garanterat sparkapital 2023 och årlig ränta 2024

Enligt Nordea Livförsäkring Finland Ab:s beslut betalas återbäring på garanterat sparkapital 2023 enligt tabellerna nedan. De årliga räntorna 2024 framgår av den sista tabellen.

Pensionförsäkringar, total avkastningsprocent på garanterat sparkapital 2023
TeckningsdatumAvkastningsprocent
Före 1.1.19994,5 %
1.1.1999 - 31.12.20023,5 %
1.1.2003 - 4.5.20033,0 %
5.5.2003 –>3,0 %
Sparlivförsäkringar, total avkastningsprocent på garanterat sparkapital 2023
TeckningsdatumMed beräkningsränta*
Med årlig ränta**
Före 1.1.19994,5 %2,5 %
1.1.1999 - 31.12.20023,5 %2,5 %
1.1.2003 - 4.5.20032,5 %2,5 %
5.5.2003 –>-2,5 %

*) Försäkringar med beräkningsränta 
Försäkringar med beräkningsränta avser de försäkringar som tecknats före 5.5.2003 och vars totala avkastning består av fast beräkningsränta och kundåterbäring som fastställs årligen i efterhand.

**)Försäkringar med årlig ränta

Försäkringar med årlig ränta avser de försäkringar som tecknats från och med 5.5.2003 samt de försäkringar som tecknats före 5.5.2003 som konverterats till försäkringar med årlig ränta. Den totala avkastningen på försäkringar med årlig ränta består av årlig ränta som fastställs i förväg för högst ett år och tilläggsränta som fastställs årligen i efterhand.

Kapitaliseringsavtal, total avkastning på garanterat sparkapital 2023*
Allt garanterat sparkapital2,5 %*

*) Den totala avkastningen på kapitaliseringsavtal med garanterat sparkapital består av årlig ränta som fastställs i förväg för högst ett år och eventuell tilläggsränta som fastställs årligen i efterhand.

Årliga räntör fastställda för 2024
Pensionförsäkringar 2,1 %  
Sparlivförsäkringar 
1,8 %
Kapitaliseringsavtal1,8 %