Återbäring på garanterat sparkapital 2018 och årlig ränta 2019

Enligt Nordea Livförsäkring Finland Ab:s beslut betalas återbäring på garanterat sparkapital 2018 enligt tabellerna nedan. De årliga räntorna 2019 framgår av den sista tabellen.

Pensionförsäkringar, total avkastningsprocent på garanterat sparkapital 2018
TeckningsdatumAvkastningsprocent
Före 1.1.19994,5 %
1.1.1999 - 31.12.20023,5 %
1.1.2003 - 4.5.20032,5 %
5.5.2003 –>0,95 %
Sparlivförsäkringar, total avkastningsprocent på garanterat sparkapital 2018
TeckningsdatumMed beräkningsränta*
Med årlig ränta**
Före 1.1.19994,5 %0,65 %
1.1.1999 - 31.12.20023,5 %0,65 %
1.1.2003 - 4.5.20032,5 %0,65 %
5.5.2003 –>-0,65 %

*) Försäkringar med beräkningsränta 
Försäkringar med beräkningsränta avser de försäkringar som tecknats före 5.5.2003 och vars totala avkastning består av fast beräkningsränta och kundåterbäring som fastställs årligen i efterhand.

**)Försäkringar med årlig ränta

Försäkringar med årlig ränta avser de försäkringar som tecknats från och med 5.5.2003 samt de försäkringar som tecknats före 5.5.2003 som konverterats till försäkringar med årlig ränta. Den totala avkastningen på försäkringar med årlig ränta består av årlig ränta som fastställs i förväg för högst ett år och tilläggsränta som fastställs årligen i efterhand.

Kapitaliseringsavtal, total avkastning på garanterat sparkapital 2018*
Allt garanterat sparkapital0,65 %*

*) Den totala avkastningen på kapitaliseringsavtal med garanterat sparkapital består av årlig ränta som fastställs i förväg för högst ett år och eventuell tilläggsränta som fastställs årligen i efterhand.

Årliga räntör fastställda för 2019
Pensionförsäkringar 0,7 %  
Sparlivförsäkringar 
0,4 %
Kapitaliseringsavtal0,4 %