Viktig information om placeringsprodukter och -rådgivning samt hållbarhetsrisker – SFDR

Här kan du ta del av hur vi på Nordea tar hänsyn till och hanterar hållbarhetsrisker i våra placeringsbeslut och placeringsrådgivningen samt hur vi identifierar och hanterar negativa hållbarhetseffekter.

Introduktion

Som Nordens största bank har vi ett ansvar att åstadkomma förändring och möjliggöra en hållbar framtid. Vi är också engagerade i detta.

På den här sidan hittar du information om hur vi tar hänsyn till hållbarhetsrisker i våra placeringsbeslut och placeringsrådgivning, och hur vi identifierar och hanterar potentiella negativa effekter på miljön och socialt ansvar.

Informationen vi tillhandahåller är i överensstämmelse med EU-förordning om hållbarhetsrelaterade uppgifter (på engelska Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR), som trädde i kraft den 10 mars 2021.

Nordea Livförsäkring Finland Ab