Extern part

Du kan kontakta följande utomstående, av banken oberoende parter om du är missnöjd med bankens lösning.

FINE – Försäkrings- och finansrådgivningen ger råd till försäkrings-, bank- och värdepapperskunder i problemsituationer och utreder deras klagomål. I anslutning till rådgivningsbyrån fungerar Försäkringsnämnden, Banknämnden och Värdepappersnämnden som ger rekommendationer till avgörande.
Ytterligare information finns på adressen www.fine.fiÖppnas i nytt fönster.

Konsumenttvistenämnden kan ge en lösningsrekommendation till en meningsskiljaktighet mellan en konsument och en näringsidkare då meningsskiljaktigheten gäller förvärv av en konsumtionsvara såsom en finansieringstjänst eller som anknyter till ett avtal om konsumentvara. Den behandlar dock inte värdepappersfrågor.
Ytterligare information finns på adressen www.kuluttajariita.fiÖppnas i nytt fönster.

Om ditt besvär till företaget inte ger önskat resultat kan du kontakta magistraternas konsumentrådgivning. Konsumenträttsrådgivaren ger dig avgiftsfritt handledning och hjälp vid jämkning av en meningsskiljaktighet.
Ytterligare information finns på adressen www.kkv.fi/sv/konsumentradgivningÖppnas i nytt fönster.

Vid missnöje med Nordeas beslut kan kunden alltid föra sitt ärende till tingsrätten för avgörande om meningsskiljaktigheten inte kunnat lösas genom förhandlingar eller genom att kunden sökt ändring enligt ovan. Kunden kan föra ärendet till tingsrätten för avgörande oberoende av om hen har sökt ändring enligt ovan.
Ytterligare information finns på adressen www.oikeus.fiÖppnas i nytt fönster.

Ge respons

Utifrån kundresponsen förbättrar vi vår service, utvecklar produkter och förmedlar beröm och utvecklingsidéer till rätt mottagare.

Läs mer om respons

Kundombudsman

Om du inte är nöjd med svaret, kan du kontakta Nordeas kundombudsman.

Läs mer

Responsblankett

Blanketten är avsedd för respons - om du vill sköta dagliga bankärenden ska du kontakta kundtjänsten.

Till responsblankett