Nordeas kundombudsman

Nordea har en kundombudsman som ser till att din reklamation beaktas och behandlas behörigt.

Om du är missnöjd med kundtjänstens lösning på din reklamation deltar kundombudsmannen senare i utredningen av ditt ärende. Kundombudsmannen avgör om banken skött reklamationen korrekt och enligt god banksed.

Kontakta kundombudsmannen med denna blankett eller per post Kundombudsman, Hamnbanegatan 5, 00020 Nordea.

Observera att blanketten är avsedd för bankverksamhet i Finlands Nordea.

Oberoende besvärsinstans

Du kan kontakta följande utomstående, av banken oberoende parter om du är missnöjd med bankens lösning.

FINE – Försäkrings- och finansrådgivningen ger råd till försäkrings-, bank- och värdepapperskunder i problemsituationer och utreder deras klagomål. I anslutning till rådgivningsbyrån fungerar Försäkringsnämnden, Banknämnden och Värdepappersnämnden som ger rekommendationer till avgörande.
Ytterligare information finns på adressen www.fine.fiÖppnas i nytt fönster.

Konsumenttvistenämnden kan ge en lösningsrekommendation till en meningsskiljaktighet mellan en konsument och en näringsidkare då meningsskiljaktigheten gäller förvärv av en konsumtionsvara såsom en finansieringstjänst eller som anknyter till ett avtal om konsumentvara. Den behandlar dock inte värdepappersfrågor.

Om ditt besvär till företaget inte ger önskat resultat kan du kontakta Konkurrens- och konsumentverket konsumentrådgivning. Konsumenträttsrådgivaren ger dig avgiftsfritt handledning och hjälp vid jämkning av en meningsskiljaktighet.
Ytterligare information finns på adressen www.kkv.fi/sv/konsumentradgivning.

Vid missnöje med Nordeas beslut kan kunden alltid föra sitt ärende till tingsrätten för avgörande om meningsskiljaktigheten inte kunnat lösas genom förhandlingar eller genom att kunden sökt ändring enligt ovan. Kunden kan föra ärendet till tingsrätten för avgörande oberoende av om hen har sökt ändring enligt ovan.
Ytterligare information finns på adressen www.oikeus.fiÖppnas i nytt fönster.

Du är kanske också intresserad av

Berätta om dina erfarenheter av våra tjänster

Utifrån kundresponsen förbättrar vi vår service, utvecklar produkter och förmedlar beröm och utvecklingsidéer till rätt mottagare.

Läs mer om respons

Ge respons

Blanketten är avsedd för respons, om du vill sköta dagliga bankärenden ska du kontakta Nordea Kundtjänst. Utifrån kundresponsen förbättrar vi vår service och utvecklar våra produkter.

Till responsblankett

Göra ett klagomål

Nordea Kundtjänst behandlar ditt klagomål och svarar så snart som möjligt, senast inom 14 dagar.

Skicka ett klagomål