Kundombudsman

Nordeas kundombudsman ser till att din respons samt dina idéer och åsikter beaktas och behandlas behörigt. Kundombudsmannen finns till för dig och deltar senare i utredningen om kundtjänstens lösning på din respons inte känns rätt. Kundombudsmannen avgör alltså om banken skött problemsituationen korrekt och enligt god banksed.

Kontrollera att du har fyllt i alla punkter med asterisk *. Responsblanketten har krypterats med SSL-teknik, vilket betyder att förbindelsen till banken är skyddad.

Ge respons

Utifrån kundresponsen förbättrar vi vår service, utvecklar produkter och förmedlar beröm och utvecklingsidéer till rätt mottagare.

Läs mer om respons

Kontakta en besvärsinstans

Kunden kan tycka att den lösning banken erbjuder inte är tillfredställande. Då kan kunden fortsätta utredningen med en part eller myndighet som är oberoende av banken.

Läs mer om besvärsinstans

Responsblankett

Blanketten är avsedd för respons - om du vill sköta dagliga bankärenden ska du kontakta kundtjänsten.

Till responsblankett