Nordea Kundombudsman

Om du redan har gjort en reklamation men är missnöjd med lösningen som du fick av Nordea Kundtjänst kan du kontakta Nordeas kundombudsman. Kundombudsmannen avgör om banken skött reklamationen korrekt och enligt god banksed. Du kan kontakta kundombudsmannen med denna blankett eller per post Kundombudsman, Hamnbanegatan 5, 00020 Nordea.

Responsblanketten har krypterats med SSL-teknik, vilket betyder att förbindelsen till banken är skyddad.

Du är kanske också intresserad av

Berätta om dina erfarenheter av våra tjänster

Utifrån kundresponsen förbättrar vi vår service, utvecklar produkter och förmedlar beröm och utvecklingsidéer till rätt mottagare.

Läs mer om respons

Ge respons

Blanketten är avsedd för respons, om du vill sköta dagliga bankärenden ska du kontakta Nordea Kundtjänst. Utifrån kundresponsen förbättrar vi vår service och utvecklar våra produkter.

Till responsblankett

Göra ett klagomål

Nordea Kundtjänst behandlar ditt klagomål och svarar så snart som möjligt, senast inom 14 dagar.

Skicka ett klagomål