Reklamationsblankett

Denna blankett är avsedd för reklamation. Om du vill sköta dina dagliga bankärenden, kontakta Nordea Kundtjänst. Reklamationsblanketten har krypterats med SSL-teknik, vilket betyder att förbindelsen till banken är skyddad.

9 siffror

Du är kanske också intresserad av

Berätta om dina erfarenheter av våra tjänster

Utifrån kundresponsen förbättrar vi vår service, utvecklar produkter och förmedlar beröm och utvecklingsidéer till rätt mottagare.

Läs mer om respons

Ge respons

Blanketten är avsedd för respons, om du vill sköta dagliga bankärenden ska du kontakta Nordea Kundtjänst. Utifrån kundresponsen förbättrar vi vår service och utvecklar våra produkter.

Till responsblankett

Besvärsinstans

Om du inte är nöjd med svaret från Nordea Kundtjänst kan du kontakta Nordea Kundombudsman eller en oberoende besvärsinstans.

Läs mer om besvärsinstans