Reklamationsblankett

På den här blanketten kan du berätta vad du tycker om våra produkter och tjänster. Om du vill sköta dina dagliga bankärenden ber vi dig kontakta Nordea Kundtjänst. Blanketten har krypterats med SSL-teknik, vilket betyder att förbindelsen till banken är skyddad.

Valitse asiakkuus
9 siffror

Du är kanske också intresserad av

Ge respons

Blanketten är avsedd för respons, om du vill sköta dagliga bankärenden ska du kontakta Nordea Kundtjänst. Utifrån kundresponsen förbättrar vi vår service och utvecklar våra produkter.

Till responsblankett

Besvärsinstans

Om du inte är nöjd med svaret från Nordea Kundtjänst kan du kontakta Nordea Kundombudsman eller en oberoende besvärsinstans.

Läs mer om besvärsinstans