Aktuell information om lånetak

Finansinspektionens direktion har beslutat att återställa lånetaket från 85 till 90 procent. Ändringen träder i kraft omedelbart den 20 december 2023.

Sommaren 2021 sänkte Finansinspektionen den maximala belåningsgraden för bostadslån till 85 procent. I och med ändringen i december 2023 återställs lånetaket till den tidigare grundnivån.

I praktiken innebär detta att beloppet av bostadslånet kan vara högst 90 procent av det verkliga värdet av säkerheterna. I fortsättningen räcker 10 procent som självfinansieringsandel då kravet före förändringen var minst 15 procent. Självfinansieringsandelen kan utgöras av egna besparingar eller övriga säkerheter till ett motsvarande värde.

För förstagångsköpare är lånetaket fortfarande 95 procent varvid självfinansieringsandelen är 5 procent.

Lånetaket i korthet:

  • Du kan beviljas ett bostadslån vars belopp får uppgå till högst 90 procent av det verkliga värdet av säkerheterna.
  • Om du köper din första bostad är lånetaket högst 95 procent, i fråga om BSP-lån är det fortsättningsvis 90 procent.

Vid köp av bostaden avses med det verkliga värdet av säkerheterna bostadens anskaffningspris då bara den bostad som köps ställs som säkerhet.

Ett exempel på lånetak och säkerheter:

  • Bostadens köpepris är 100 000 euro.
  • Du kan beviljas ett bostadslån på högst 90 000 euro (lånetaket).
  • Bostadens säkerhetsvärde för banken är högst 75 000 euro.
  • För den andel som överskrider bostadens säkerhetsvärde, dvs. 15 000 euro, behöver du egna besparingar eller någon annan tilläggssäkerhet. Tilläggssäkerheten kan vara EgenGaranti.
  • Om lånebeloppet överskrider 90 000 euro, behöver du antingen egna besparingar eller övriga säkerheter för den andel som överskrider lånetaket.

Självfinansieringsandel  

Den som köper en bostad ska som självfinansieringsandel ha egna besparingar till ett värde av minst 10 procent (eller 5 procent om det handlar om lån för köp av en första bostad) av anskaffningspriset eller övriga säkerheter till ett motsvarande värde. För BSP-lån ska självfinansieringsandelen även framöver vara minst 10 procent av anskaffningspriset. Ett bostadsköp kan i sin helhet inte finansieras med lån på så sätt att säkerheten bara utgörs av den bostad som köps. Vid beräkning av lånetaket godkänns personsäkerhet inte som säkerhet.

Lånetaket gäller bara lån som tas upp för köp eller en grundlig renovering av en bostadsaktie eller en bostadsfastighet. Utöver bostäder som är avsedda för stadigvarande bruk tillämpas lånetaket också på lån som beviljas för köp av fritids- eller placeringsbostäder.

Den som ansöker om lån ska ha en tillräcklig förmåga att återbetala alla sina lån, inklusive alla befintliga och planerade lån. Den 10 procent som fattas kan vid sidan av självfinansieringsandelen också täckas med en säkerhet om tilläggssäkerheter finns att tillgå och låntagarens förmåga att återbetala lånet är tillräcklig.

Vad betyder handpenning?

I regel är handpenning det förskott som bostadsköparen betalar till säljaren. Handpenningen bekräftar köpeanbudet.

Läs mer om köpeanbud på bostad och handpenning.