Ung kvinne i leilighet i Paris

Aktuell information om lånetak för bostadslån

Lånetaket framhäver vikten av att spara och det blir allt viktigare att spara i förväg. Regelbundet sparande ger en ekonomisk buffert också för ökade räntekostnader och överraskande utgifter. Syftet med lånetaket är att främja det finansiella systemets stabilitet och hejda hushållens överdrivna skuldsättning och en överhettning av bostadsmarknaden. Lånetaket gäller nya lån som beviljas.

Lånetaket i korthet:

  • Du beviljas ett bostadslån vars belopp får uppgå till högst 85 procent av det verkliga värdet av säkerheterna.
  • Om du köper din första bostad är lånetaket högst 95 procent, i fråga om BSP-lån är det fortsättningsvis 90 procent.

Med det verkliga värdet av säkerheterna avses bostadens anskaffningspris vid köp av bostaden.

Ett exempel på lånetak och säkerheter:

  • Bostadens köpepris är 100 000 euro.
  • Du kan beviljas ett bostadslån på högst 85 000 euro (lånetaket).
  • Bostadens säkerhetsvärde för banken är högst 75 000 euro.
  • För den andel som överskrider bostadens säkerhetsvärde, dvs. 10 000, behövs det egna besparingar eller någon annan tilläggssäkerhet. Tilläggsäkerhete kan vara EgenGaranti.
  • Om lånebeloppet överstiger 85 000 euro, behövs det antingen egna besparingar eller övriga säkerheter för den andel som överskrider lånetaket.

Självfinansieringsandel  

Den som köper en bostad ska ha egna besparingar till ett värde av minst 15 procent (eller 5 procent om det handlar om lån för köp av en första bostad) av anskaffningspriset eller övriga säkerheter till ett motsvarande värde. För BSP-lån ska självfinansieringsandelen även framöver vara minst 10 procent av anskaffningspriset. Ett bostadsköp kan i sin helhet inte finansieras med lån på så sätt att säkerheten bara utgörs av den bostad som köps. Vid beräkning av lånetaket godkänns personsäkerhet inte som säkerhet.

Lånetaket gäller bara lån som tas upp för köp eller en grundlig renovering av en bostadsaktie eller en bostadsfastighet. Utöver bostäder som är avsedda för stadigvarande bruk tillämpas lånetaket också på lån som beviljas för köp av fritids- eller placeringsbostäder.

Den som ansöker om lån ska ha en tillräcklig förmåga att återbetala alla sina lån, inklusive alla befintliga och planerade lån. Den 15 procent som fattas kan vid sidan av självfinansieringsandelen också täckas med en säkerhet om tilläggssäkerheter finns att tillgå och låntagarens förmåga att återbetala lånet är tillräcklig.

Spara under lånetiden

Genom att månadsspara medan du amorterar på ditt bostadslån ger du ditt sparkapital en chans att växa över tid. Dessutom får du redan under lånetiden en buffert för oväntade utgifter.