Lånetaket i korthet:

  • Du kan beviljas ett bostadslån vars belopp får uppgå till högst 85 procent av det verkliga värdet av säkerheterna.
  • Om du köper din första bostad är lånetaket högst 95 procent, i fråga om BSP-lån är det fortsättningsvis 90 procent.

Med det verkliga värdet av säkerheterna avses bostadens anskaffningspris vid köp av bostaden.

Ett exempel på lånetak och säkerheter:

  • Bostadens köpepris är 100 000 euro.
  • Du kan beviljas ett bostadslån på högst 85 000 euro (lånetaket).
  • Bostadens säkerhetsvärde för banken är högst 75 000 euro.
  • För den andel som överskrider bostadens säkerhetsvärde, dvs. 10 000 euro, behöver du egna besparingar eller någon annan tilläggssäkerhet. Tilläggssäkerheten kan vara EgenGaranti.
  • Om lånebeloppet överskrider 85 000 euro, behöver du antingen egna besparingar eller övriga säkerheter för den andel som överskrider lånetaket.

Självfinansieringsandel  

Den som köper en bostad ska som självfinansieringsandel ha egna besparingar till ett värde av minst 15 procent (eller 5 procent om det handlar om lån för köp av en första bostad) av anskaffningspriset eller övriga säkerheter till ett motsvarande värde. För BSP-lån ska självfinansieringsandelen även framöver vara minst 10 procent av anskaffningspriset. Ett bostadsköp kan i sin helhet inte finansieras med lån på så sätt att säkerheten bara utgörs av den bostad som köps. Vid beräkning av lånetaket godkänns personsäkerhet inte som säkerhet.

Lånetaket gäller bara lån som tas upp för köp eller en grundlig renovering av en bostadsaktie eller en bostadsfastighet. Utöver bostäder som är avsedda för stadigvarande bruk tillämpas lånetaket också på lån som beviljas för köp av fritids- eller placeringsbostäder.

Den som ansöker om lån ska ha en tillräcklig förmåga att återbetala alla sina lån, inklusive alla befintliga och planerade lån. Den 15 procent som fattas kan vid sidan av självfinansieringsandelen också täckas med en säkerhet om tilläggssäkerheter finns att tillgå och låntagarens förmåga att återbetala lånet är tillräcklig.

Vad är handpenning?

Med handpenning avses det belopp som bostadsköparen betalar till säljaren i förskott och som fungerar som säkerhet för att det egentliga bostadsköpet genomförs senare. Om bostadsköparen inte längre vill köpa bostaden förlorar hen oftast det belopp som betalats i handpenning.

Handpenning vid bostadsköp

Då säljaren har tagit emot handpenningen förbinder sig hen i enlighet med lagen om förmedling av fastigheter och hyreslägenheter att inte ta emot nya anbud på bostaden. Om säljaren inte godkänner köparens anbud återbetalas handpenningen till köparen. Beloppet av handpenningen avtalas då köparen ger anbudet och om bostadsköpet genomförs enligt avtalet beräknas handpenningen som en del av köpepriset. Ett köpeanbud kan lämnas också utan handpenning. Då kommer man ofta överens om en standardersättning.