Ett köpeanbud på bostaden är bindande och det är bra att lämna det skriftligen

Du gör klokt i att lämna ett skriftligt köpeanbud då det är svårt att verifiera giltigheten och villkoren för ett muntligt anbud. 

Köpeanbudet kan vara fritt formulerat och du behöver alltså inte något officiellt formulär för det. Ofta har mäklaren ett färdigt anbudsunderlag som du kan använda för att lämna ditt anbud. Lika bra kan du skicka ett e-postmeddelande som innehåller uppgifterna om anbudet.

Bl.a. följande ska framgå av köpeanbudet för bostaden

  • det objekt som köps, dvs. bostadens exakta adress 
  • beloppet som erbjuds 
  • uppgifter om både köparen och säljaren
  • övergångstid för ägande- och besittningsrätt 
  • köpdatum
  • anbudets giltighetstid.

Du kan även lämna ett villkorligt anbud

Du kan ange villkor i anbudet som måste uppfyllas för att anbudet ska vara bindande. Om du känner till något som gör att affären eventuellt inte genomförs ska du ange ett hävningsvillkor i anbudet. Ofta har villkoret att göra med finansieringen för den bostad som köps.

Du kan till exempel lämna ett köpeanbud även om du ännu väntar på pengar från försäljningen av din nuvarande bostad för att betala köpesumman. Då ska du komplettera anbudet med ett villkor där det står att anbudet är giltigt om du får din bostad såld under köpeanbudets giltighetstid.

Villkoret för affären kan också gälla beviljandet av lån. Om dina låneförhandligar med banken ännu pågår kan du som villkor för att affären genomförs ange att du ska få banklån.

Med hjälp av lånelöftet kan du lämna ett bindande köpeanbud på bostadsvisningen

Lånelöftet binder banken att bevilja dig bostadslån. När du har ett lånelöfte är det enkelt och tryggt att lämna ett köpeanbud på en bostad eller fastighet. Lånelöftet binder dig ändå inte till att ta lån. 

Om du redan vet vilket objekt du vill köpa när du ansöker om lån är det bra att du nämner det i låneförhandlingarna. Då säkerställer vi att vi kan godkänna objektet som säkerhet för lånet.

Efter det ger vi dig ett lånelöfte och du kan lämna ett bindande köpeanbud på objektet. Vårt löfte om att bevilja lån gäller sex månader, men priset på bostadslånet i lånelöftet, dvs. räntan och marginalen, gäller en månad.

Om du inte har ett lånelöfte kan du lämna ett villkorligt köpeanbud där villkoret är att banken beviljar dig lån för bostaden i fråga.

Läs mer om lånelöftet och den preliminära låneofferten

Vad ska du i synnerhet ägna uppmärksamhet åt då du lämnar ett anbud?

Bekanta dig noggrant med bostaden och bostadsbolaget. Ta reda på huruvida stora renoveringar planeras i bostadsbolaget och vilka renoveringar som redan har gjorts. Du hittar information om gjorda renoveringar i disponentintyget och kommande renoveringar framgår av den långsiktiga renoveringsplanen (PTS). 

För fastighetsköpare är det mycket viktigt att kartlägga fastighetens skick så att eventuella brister är kända redan då affären görs. 

Hur lämnar du ett anbud?

Läget på bostadsmarknaden och olika orter kan variera. Om bostaden ändå har varit länge till salu kan du alltid lämna ett anbud som är lägre än priset som lagts ut.   

Om säljaren inte godkänner ditt köpeanbud lämnar hen i regel ett motanbud som du kan fundera på. Om efterfrågan på bostaden däremot är stor och förhållandet mellan pris och kvalitet är i sin ordning kan bostaden gå till salu till det ursprungliga priset som säljaren har fastställt eller till och med till ett högre pris.

Vid bostadsaffären bekräftar handpenningen köpeanbudet

Om säljaren godkänner ditt anbud ska du bekräfta det genom att betala handpenning som är högst fyra procent av köpepriset. Genom handpenningen lovar du att köpa bostaden. 

Köpeanbudet är bindande för båda parterna och om säljaren häver köpet måste hen betala kompensation till dig. Och om du häver köpet utan att du har satt upp ett hävningsvillkor i anbudet kan du gå miste om en del av den handpenning som du betalat.

Då bostadsköpet genomförs enligt avtalet beräknas handpenningen som en del av köpepriset. Du kan också lämna ett köpeanbud utan handpenning. Då kommer du och säljaren ofta överens om en standardersättning.

Handpenningen kan också vara en del av lånebeloppet. Då tar du ut en del av det beviljade bostadslånet på förhand för att betala handpenningen. Det går ändå inte att ta ut medel från ett BSP-konto för att betala handpenningen. 

Föravtal om fastighet

Parterna i en fastighetsaffär binds av ett föravtal om fastigheten, alltså inte av ett köpeanbud. Innehållet i föravtalet följer avtalet om fastighetsaffären och det ska göras upp på en standardiserad blankett. 

I föravtalet avtalar parterna om fastighetsaffären till ett visst pris och på vissa villkor. Parterna i avtalet förbinder sig till affären som av någon anledning genomförs senare. 

Både säljaren och köparen undertecknar avtalet och det ska bekräftas av ett köpvittne. 

Anbudstävling skiljer sig från ett normalt anbudsförfarande

Vid ett traditionellt bostadsköp lägger säljaren upp ett pris och köparen kommer med sitt motanbud. Ofta erbjuder potentiella köpare ett lägre pris än prisbegäran och säljaren antingen godkänner eller avslår anbuden. 

Anbudstävling fungerar tvärtom: Bostaden ges ett utgångspris, varefter potentiella köpare lämnar anbud som är högre än startpriset. Säljaren ger inga motanbud. 

Anbudstävlingen lämpar sig bra för objekt där man väntar en kraftig efterfrågan på marknaden eller vars prissättning är utmanande till exempel på grund av att få objekt är till salu i området. Anbudstävlingen är ett bra alternativ då det också annars är sannolikt att det uppstår konkurrens mellan potentiella köpare. 

I annonserna för köpeobjekten anges om det är fråga om en anbudstävling. Startpris vid anbudstävlingen, dvs. det lägsta priset som säljaren kan godkänna, syns i bostadsannonsen på offentliga handelsplatser, såsom Etuovi.com och Oikotie.com. 

Lånelöfte

Förhandla med banken om ett lånelöfte så att du kan förverkliga dina bostadsdrömmar. Det är lättare att söka ett nytt hem om du redan har ett lånelöfte.

Läs mer om lånelöfte

Bostadslån

Hos Nordea får du ett förmånligt bostadslån som är som skapat för dig.

Läs mer om bostadslån

Nordeas förmåner för bolånekunder

Som bolånekund får du lån och tjänster efter dina behov och din ekonomiska situation. Dessutom kommer bostadslånet med många särskilda förmåner. Ta del av våra tjänster och välj de som passar dig.

Läs mer om förmåner för bolånekunder