Fonder som kan väljas till placeringsförsäkringar

Läs mer om det breda utbudet av fonder som du kan välja till placeringsförsäkringar. Du ser fonderna som du kan anknyta till ditt avtal i tjänsten Försäkringar genom att välja ”Ändra fördelningen av sparkapitalet” eller ”Placeringsplan”. Mer information om placeringskorgar som du kan välja till placeringsförsäkringar hittar du på sidan Placeringskorgarnas värden.