Fonder för kunder med placeringsförsäkring

I tjänsten Fonder för kunder med placeringsförsäkring hittar du fondkurser, beskrivningar av fondernas egenskaper och riskprofiler, placeringsinriktningar, fondandelarnas dagliga värden samt nyckeltal för avkastning och risk. I tjänsten ingår även figurer över den historiska utvecklingen.

Fonder som kan väljas till placeringsförsäkringar

Läs mer om det breda utbudet av fonder som du kan välja till placeringsförsäkringar. Du ser fonderna som du kan anknyta till ditt avtal i tjänsten Försäkringar genom att välja ”Ändra fördelningen av sparkapitalet” eller ”Placeringsplan”. Mer information om placeringskorgar som du kan välja till placeringsförsäkringar hittar du på sidan Placeringskorgarnas värden.