Fonder för kunder med placeringsförsäkring

I tjänsten Fonder för kunder med placeringsförsäkring hittar du fondkurser, beskrivningar av fondernas egenskaper och riskprofiler, placeringsinriktningar, fondandelarnas dagliga värden samt nyckeltal för avkastning och risk. I tjänsten ingår även figurer över den historiska utvecklingen.

Fonder som kan väljas till placeringsförsäkringar

Läs mer om fonderna som ingår i Livförsäkrings utbud i tjänsten Fonder för kunder med placeringsförsäkring. Mer information om placeringskorgarna får du i tjänsten Placeringskorgarnas värden. Till tjänsten Placeringkorgarnas värden