Vad är Globkorgarna?

Nordea Globkorgar är förvaltade placeringskorgar som kan anslutas till sparlivförsäkringar och kapitaliseringsavtal. Nordea Livförsäkring Finland Ab ansvarar för portföljförvaltningen av Globkorgarna. 

Dra nytta av fördelarna med Globkorgar

Nordea Globkorgar ger mångsidiga fördelar. Dina placeringar förvaltas aktivt av vårt erfarna och professionella portföljförvaltningsteam med beaktande av dina förväntningar och din riskvilja. Globkorgarna bjuder på utmärkt diversifiering mellan tillgångsslag och ett bra förhållande mellan pris och kvalitet. Utöver Nordeas egna fonder använder portföljförvaltarna också noggrant utvalda samarbetspartners fonder.

Globkorgarna passar dig som tycker att hållbarhet är mycket viktigt och vill i synnerhet att dina investeringar fokuserar på att påverka samhället och jordklotet positivt samt främja god bolagsstyrning.

Utöver fördelarna med Globkorgarna kan du njuta av de mångsidiga fördelarna med placeringsförsäkringar. Ett exempel på fördelarna är att eventuell avkastning inte beskattas vid byte av placeringsobjekt, och du behöver inte deklarera bytena.

Genom att välja en Globkorg som passar dig kan du påverka miljön och samhället positivt samt främja god bolagsstyrning. Vissa hållbarhetskriterier beaktas vid diversifierad portföljförvaltning.

Hållbarhet med investeringsobjekt och genomförande av ESG-egenskaper

  • Globkorgarna främjar miljömässiga och sociala egenskaper. Minst 40 procent av Globkorgarnas investeringar görs i hållbara investeringsobjekt.
  • Vi har förbundit oss till klimatåtgärder och att Globkorgarna är koldioxidneutrala senast år 2050, och detta gäller alla tillgångsslag. Detta är vårt viktigaste mål i anslutning till ansvarsfulla investeringar.
  • Vi säkerställer att vi tar vårt samhällsansvar genom att kontrollera att de bolag som utgör investeringsobjekt för Globkorgarna följer internationella standarder och avtal samt beaktar mänskliga rättigheter och arbetsrätt. Dessutom följer vi hur könsfördelningen i styrelsen i dessa bolag utvecklas.
  • Utbudet av investeringsobjekt omfattar inte sådana sektorer eller bolag som bedriver verksamhet som väsentligt skadar miljön och/eller samhället. Restriktioner som hör hit är till exempel investeringar i produktion och distribution av kontroversiella och illegala vapen, framställning av tobak, kolbrytning samt prospektering och produktion av okonventionella fossila bränslen. 

Globkorgarnas placeringsprofiler

Bland Globkorgarnas fem olika placeringsprofiler kan du välja det alternativ som bäst passar ditt avkastningsmål och din risknivå. Portföljförvaltarteamet väljer placeringsobjekten för din räkning och förvaltar placeringskorgarna med gedigen expertis. Globkorgarnas placeringsobjekt diversifieras brett. Om ditt avkastningsmål eller din riskvilja ändrar kan du under placeringstiden smidigt övergå från en Globkorg till en annan utan kostnader och beskattning av avkastningen. 

maapallokorit-osuudet

Globkorg 15 Öppnas i nytt fönster

Globkorg 15 är ett lämpligt val när du vill minimera nedgången i värdet på dina placeringar och accepterar låg förväntad avkastning. Den här globkorgens aktievikt är 15%.

Öppna presentationen och läs mer Öppnas i nytt fönster

Globkorg 30 Öppnas i nytt fönster

Globkorg 30 är ett lämpligt val när du siktar på en måttlig förväntad avkastning på dina placeringar och vill att kapitalet ska utvecklas utan att värdet på placeringarna fluktuerar kraftigt. Den här globkorgens aktievikt är 30 %.

Öppna presentationen och läs mer Öppnas i nytt fönster

Globkorg 50 Öppnas i nytt fönster

Globkorg 50 är ett lämpligt val när du siktar på en ganska hög förväntad avkastning på dina placeringar. Du accepterar att värdet på portföljen fluktuerar måttligt på både kort och lång sikt. Den här globkorgens aktievikt är 50 %.

Öppna presentationen och läs mer Öppnas i nytt fönster

Globkorg 75 Öppnas i nytt fönster

Globkorg 75 är ett lämpligt val när du vill få hög avkastning och accepterar att värdet på portföljen fluktuerar på kort och lång sikt. Den här globkorgens aktievikt är 75 %.

Öppna presentationen och läs mer Öppnas i nytt fönster

Globkorg 90 Öppnas i nytt fönster

Globkorg 90 är ett lämpligt val när ditt viktigaste mål är hög avkastning och du är förberedd på en längre placeringstid. Du accepterar att värdet på portföljen fluktuerar och att värdeutvecklingen på lång sikt kan vara negativ.

Öppna presentationen och läs mer Öppnas i nytt fönster

Placeringskorgarnas värden

I tjänsten Placeringskorgarnas värden hittar du mer information om placeringskorgarna som Nordea Livförsäkring Finland Ab tillhandahåller. Du ser utvecklingen av placeringskorgarnas värden under olika perioder samt information om innehållet i placeringskorgarna. Portföljförvaltarens kommentar publiceras om de flesta korgar med jämna mellanrum.

Placeringskorgarnas värden

Har du redan en placeringsförsäkring?

Du kan anknyta Globkorgar till din placeringsförsäkring i tjänsten Försäkringar.

Logga in i tjänsten Försäkringar Öppnas i nytt fönster

Vill du teckna en placeringsförsäkring?

Läs mer om Nordeas placeringsförsäkringar, ingå avtal på nätet eller med hjälp av en expert och anknyt Globkorgen till den.

Välj den Placeringsförsäkring som passar dig
Hur kan jag placera i Globkorgarna?
Dra nytta av fördelarna med placeringsförsäkringar
Mer information

Hyödy sijoitusvakuutuksen eduista

Du kan välja Globkorgen som ett placeringsobjekt endast för en placeringsförsäkring i Nordea. En placeringsförsäkring ger dig mångsidiga fördelar:

  • Du kan byta placeringsobjekt kostnadsfritt – skatt betalar du först när du tar ut avkastning.
  • Anpassa din portfölj när som helst om marknadsläget eller din livssituation förändras. Om du vill njuta av dina tillgångar kan du ta ut sparmedel i en eller flera poster. 
  • Om du tar ut tillgångar från avtalet mitt under spartiden, verkställer vi förskottsinnehållningen för dig och betalar nettobeloppet till ditt konto.
  • Du kan välja objekten för placeringsförsäkringen ur ett brett utbud av fonder och placeringskorgar. Du kan också välja Försäkringskonto för att tillfälligt skydda dina tillgångar.

Läs mer om placeringsförsäkringar