Kuvituskuva, jossa naurava mies taluttaa polkupyörää

Granit Portfölj – en grundsten för dina placeringar

Dra enkelt och smidigt nytta av marknadssynen hos Nordeas placeringsproffs genom att placera i Granit Portfölj som diversifierar tillgångarna brett. Nordeas fastighetsplaceringar förbättrar förhållandet mellan risk och avkastning i portföljen. Bland Granit Portföljer kan du välja ett alternativ som passar din riskvilja.

Placera smidigt och effektivt som proffs

Uppskattar du lätta och smidiga placeringar men vill du också få gedigen expertis när du placerar? Granit Portfölj är en lätt och nyckefärdig lösning där din förmögenhet förvaltas professionellt och aktivt med beaktande av din riskvilja och dina förväntningar på avkastningen. Granit Portfölj är en placeringskorg som du kan anknyta till en placeringsförsäkring som ett placeringobjekt.

Våra placeringsproffs står till din tjänst

Granit Portfölj ger dig strategisk placeringsexpertis enkelt. Du kan dra nytta av de stora resurserna och den starka placeringsexpertisen hos den största finanskoncernen i Norden.

Starkt fundament med fastighetsplaceringar

Fundamentet för Granit Portfölj är fastigheter i Finland som tillför din portfölj stabilitet och en bättre relation mellan risk och avkastning. Grundstenarna för fastighetsplaceringar är kostnadseffektivitet och en balanserad strategi utan hävstång.  

En portfölj som passar din riskvilja

Bland Granit Portföljer kan du välja ett alternativ som passar dig. Då din livssituation eller dina mål förändras kan du lätt och kostnadsfritt byta portföljens risknivå, och du betalar skatt på avkastningen först då du tar ut medel.

Utnyttja expertisen hos våra placeringsproffs

Utnyttja expertisen hos våra placeringsproffs

Granit Portföljer förvaltas i enlighet med Nordeas syn på internationella investeringar. Nordeas placeringsproffs följer och analyserar marknadsläget ständigt. Tillgångarna som placerats i Granit Portföljer diversifieras brett och internationellt över flera tillgångsslag. Tack vare omfattande diversifiering är risken med ett enskilt placeringsobjekt låg i förhållande till värdet på hela placeringen. Utöver ränte- och aktieplaceringar utgör fastighetsplaceringar en grundsten i portföljen.

En bättre relation mellan risk och avkastning
En portfölj som passar din riskvilja
Dra nytta av fördelarna med placeringsförsäkringar
Mer information

Blev du intresserad av Granit Portföljer?

Om du ännu inte har en placeringsförsäkring, kan du teckna en i Nordea Kundtjänst.

Kontakta Nordea Kundtjänst Öppnas i nytt fönster