Two persons meeting outside an office are looking at a laptop

Nordea Capital

Nordea Capital är en mångsidig och flexibel placeringslösning som särskilt lämpar sig för aktiv och långsiktig placering.

Varför Nordea Capital?

Dra nytta av fördelarna

  • Du får inom ett och samma avtal tillgång till ett brett utbud av placeringsobjekt, såsom fonder, placeringskorgar och placeringsobligationer.
  • Avgiftsfria byten av placeringsobjekt inom avtalet.
  • Eventuell avkastning beskattas inte vid byten av placeringsobjekt, och du behöver inte deklarera bytena. Avkastningen beskattas först då du tar ut medel eller avtalet upphör.
  • Du kan ta ut medlen helt eller delvis under avtalsperioden.

Nordea Capital passar dig som

vill placera långsiktigt, vårda avtalet aktivt och njuta av de förmåner som försäkringssparandet erbjuder.

Förmånerna med Nordea Capital framkommer bäst om du har som avsikt att placera på lång sikt, aktivt byta placeringsobjekt och vill att ditt sparkapital diversifieras mellan flera placeringsobjekt

När du byter placeringsobjekt behöver du inte tänka på beskattningen – avkastningen beskattas först då ditt avtal förfaller eller om du tar ut avkastning under avtalets giltighetstid.

Vi rekommenderar en placeringstid på minst tre år för Nordea Capital-avtal. Den exakta placeringstiden beror på vilka placeringsobjekt du väljer. 

Den minsta summan för en engångsplacering är 2 000 euro, och du kan göra tilläggsplaceringar när som helst. Det minsta beloppet vid månadssparande är 50 euro i månaden.

När du öppnar Nordea Capital-avtal får du efter ditt behov en personlig rekommendation om avtalet och beloppen och placeringsobjekten för det.

Placeringsobjekt

Du kan välja placeringsobjekt i Nordeas breda utbud utifrån dina placeringsmål, din risktolerans och hur aktiv du är som placerare.

Placeringskorgar

Till ditt Nordea Capital-avtal kan du anknyta färdiga placeringskorgar i vilka du kan placera endast via Nordea Livförsäkrings produkter. Placeringskorgarna är inte placeringsfonder utan placeringshelheter som försäkringsbolaget tagit fram och som har särskilda regler. De medel som placerats i placeringskorgarna placeras i andra placeringsinstrument såsom placeringsfonder, aktier, statsobligationer och företagsobligationer.

Avkastningskorgar 

Passar dig som vill att en expert väljer placeringsobjekten och förvaltar dina placeringar eller om du är intresserad av fastighetsplaceringar som en del av en väldiversifierad placeringsportfölj. I Avkastningskorgarna diversifieras placeringarna mellan statsobligationer, företagsobligationer, aktier och fastigheter.

Du kan välja det alternativ som lämpar sig för din risknivå bland tre Avkastningskorgar med olika riskprofiler:

  • Avkastningskorg söker måttlig avkastning, 
  • Avkastningskorg 50 söker avkastning med medelhög risk och 
  • Avkastningskorg 75 söker avkastning med hög risk.

Bekanta dig med Avkastningskorgarnas månadsöversikter och stadgar.

Aktiekorgar

Med Nordea Aktiekorgar kan du gynnas av värdeutvecklingen i stora finländska börsbolag. Aktiekorgar passar dig som 

  • är intresserad av att placera i finländska bolag, 
  • följer utvecklingen på aktiemarknaden i Finland och 
  • känner till riskerna med aktieplaceringar.

Du kan skapa en egen aktieportfölj genom att välja bland 14 noterade bolag på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen. Varje Aktiekorg som anknutits till ditt avtal består av aktier i ett börsbolag och korgarnas värdeutveckling beror på aktiens totalavkastning. Den totala avkastningen består av aktiens kursutveckling och direktavkastning.

Bekanta dig med Aktiekorgarnas stadgar.

Nordeas fonder 

Om du själv vill förvalta din placering kan du välja mellan ett brett urval av Nordeafonder. Du kan välja antingen en eller flera aktie-, ränte- eller blandfonder och byta valda fonder enligt marknadsläget. Mer information om fonderna finns i tjänsten Fonder Nytt.

Placeringsobligationer

Till ditt avtal kan du även anknyta placeringsobligationer valda av Nordea Livförsäkring Finland Ab under placeringsobligationernas teckningstid.

I Nordeas nätbank kan du läsa mer om de placeringsobligationer som kan väljas vid respektive tidpunkt.

Produktmaterial

Produktmaterial

Läs mer om Nordea Capital i villkoren (pdf, 97 KB)Öppnas i nytt fönster, produktbeskrivningen (pdf, 525 KB)Öppnas i nytt fönster och faktablad (pdf, 106 KB)Öppnas i nytt fönster.

Faktablad för Private Banking-kund: Nordea Capital Private (pdf, 105 KB)Öppnas i nytt fönster och Nordea Capital Private Portfolio (pdf, 106 KB)Öppnas i nytt fönster.

Nordea Capital är ett kapitaliseringsavtal, som beviljas av Nordea Livförsäkring Finland Ab, FO-nummer 0927072-8. Bolaget är en del av Nordeakoncernen som är den ledande finanskoncern i Norden och Östersjöregionen. Nordea Livförsäkring säljer Nordea Capital-placeringar via ombudet Nordea Bank Abp. 

De placeringsobligatoner som kopplats till Nordea Capital-avtalet emitteras av Nordea Bank Abp och Nordea Funds Ab förvaltar de Nordeafonder som anslutits till avtalet.

Placeringarna ger möjlighet till vinst då värdet på sparkapitalet ökar, men förknippas också med risk för att kapitalet går förlorat. Nordea Capital-avtalet omfattas inte av insättningsgarantin för bankkonton eller Ersättningsfonden för investerare. Beroende på marknadsläget kan värdet på placeringarna stiga eller sjunka, och den historiska avkastningen är ingen garanti för den framtida avkastningen. Skatteuppgifter enligt läget 1.1.2019. Beskattningen kan ändras under avtalstiden.

Priser

Öppna avtalet på Nordea Kundtjänst

Nordea Kundtjänst