Two persons meeting outside an office are looking at a laptop

Nordea Capital

Ett avtal – många möjligheter. Du kan placera i flera placeringsobjekt inom ett avtal och byta dem utan att avkastningen beskattas omedelbart.

Varför Nordea Capital-avtal?

 • Du kan välja ett eller flera placeringsobjekt inom samma avtal. – Du kan välja till exempel fonder och placeringskorgar ur ett brett sortiment. Du kan placera i placeringskorgar bara via placeringsförsäkringar.
 • Byt placeringsobjekt kostnadsfritt och utan skattekonsekvenser. – Du kan kostnadsfritt lägga till och byta placeringsobjekt när som helst, till exempel då marknadsläget förändras. Du betalar skatt på avkastningen först när du tar ut tillgångar. 
 • Gör ändringar efter behov. – Du kan ändra sparbeloppet, göra ytterligare placeringar och vid behov ta ut sparkapital. Du kan göra ändringar lätt på nätet
 • Välj ditt sätt att spara. – Du kan spara regelbundet eller en större summa på en gång. Du kommer igång redan med 50 euro.
 • Börja spara enkelt. – Du kan teckna en försäkring på det sätt du vill – från början till slut på nätet eller personligen med hjälp av våra experter. 

Ingå ett avtal enkelt på nätet

När du vill börja placera enkelt och snabbt och inte behöver placeringsrådgivning kan du ingå ett Nordea Capital-avtal i mobil- eller nätbanken. 

 1. Ta del av Nordea Capital-avtalets egenskaper och se till att du har tillräcklig kännedom och erfarenhet för att ingå avtalet.
 2. Välj mellan två placeringskorgar den som passar dig bäst. Du kan välja mellan Globkorgar eller Granit Portföljer med fyra olika riskprofiler. Du kan jämföra den förväntade avkastningen med olika riskprofiler och välja det alternativ som passar dig. 
 3. Välj beloppet som du vill placera. Du kan börja placera med så lite som 50 euro i månaden.

Efter att du har ingått avtalet kan du fritt byta eller lägga till placeringsobjekt ur ett komplett utbud av placeringsobjekt.

Ingå avtalet med hjälp av en expert på placeringsmötet

Våra experter hjälper dig om du vill få en personlig rekommendation i fråga om placeringsobjekten för och beloppet som du ska placera i Nordea Capital-avtalet. 

Du kan boka tid för ett placeringsmöte eller be oss ringa dig. 

Placeringsobjekt

Du kan justera Nordea Capital-avtalet efter ditt behov genom att välja placeringsobjekt som passar dig.

Nordea har ett brett utbud av placeringsobjekt som omfattar fonder, placeringskorgar, obligationer och försäkringskonton. Du ser alla placeringskorgar som du kan anknyta till Nordea Capital i tjänsten Placeringskorgarnas värdenÖppnas i nytt fönster. Du ser fondutbudet i tjänsten Fonder för kunder med placeringsförsäkringÖppnas i nytt fönster.

Då du ingår Nordea Capital-avtalet på nätet kan du välja mellan placeringskorgarna Globkorg och Granit Portfölj. Efter att du har ingått avtalet kan du fritt lägga till och byta placeringsobjekt utifrån dina intressen, placeringsmål och din risktolerans.

Granit Portföljer

Granit Portföljer är placeringskorgar som bygger starkt på Nordea Livförsäkrings fastighetsplaceringar. De förbättrar relationen mellan risk och avkastning i placeringskorgen, genererar stabilt kassaflöde från hyresintäkter och tillför portföljen bättre diversifiering utöver traditionella tillgångsslag. Tillgångarna som placerats i Granit Portföljer diversifieras brett och internationellt över flera tillgångsslag. 

Du kan välja det alternativ som passar din risknivå bland fem Granit Portföljer med olika riskprofiler.

Läs mer av Granit PortföljerÖppnas i nytt fönster

Globkorgar

Globkorgarna är bekymmersfria och hållbara placeringskorgar där experter beaktar miljöfrågor, socialt ansvar och bolagsstyrning när de väljer placeringsobjekt. Genom att välja en Globkorg som passar dig kan du påverka miljön och samhället positivt. Globkorgarna bjuder på utmärkt diversifiering mellan tillgångsslag och ett bra förhållande mellan pris och kvalitet. 

Du kan välja det alternativ som passar din risknivå bland fem Globkorgar med olika riskprofiler. 

Läs mer av GlobkorgarÖppnas i nytt fönster

Aktiekorgar

Aktiekorgarna passar dig som är intresserad av att placera i finländska bolag, följer utvecklingen på aktiemarknaden i Finland och känner till riskerna med aktieplaceringar.

Du kan skapa en egen aktieportfölj genom att välja bland 14 noterade bolag på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen. Varje Aktiekorg som anknutits till ditt avtal består av aktier i ett börsbolag och korgarnas värdeutveckling beror på aktiens totalavkastning. Den totala avkastningen består av aktiens kursutveckling och direktavkastning.

Ta del av stadgarna för Aktiekorgarna (pdf, 96 KB)Öppnas i nytt fönster

Försäkringskonto

Försäkringskontot lämpar sig för sparare eller placerare som vill ha ett placeringsobjekt med låg risk för sitt sparkapital. Särskilt bra passar Försäkringskontot som ett tillfälligt förvar för dina placeringstillgångar då du söker ett nytt placeringsobjekt eller vill vänta på att turbulensen på marknaden lättar.

Placeringsobligationer

Till ditt placeringsavtal kan du även ansluta placeringsobligationer som Nordea Livförsäkring har valt under deras teckningstid. I tjänsten Försäkringar kan du läsa mer om de placeringsobligationer som kan väljas vid respektive tidpunkt.

Vanliga frågor om Nordea Capital

Hurdana placerare passar Nordea Capital?

Hurdana placerare och sparare är Nordea Capital avsett för?

Nordea Capital lämpar sig för både erfarna placerare och nybörjare med olika slags spar- och placeringsbehov. En gemensam faktor för alla är en lång spartid på minst tre år. Den rekommenderade minsta placeringstiden beror på vilka placeringsobjekt du väljer.

Nordea Capital passar till exempel 

 • regelbundet månadssparande
 • förberedelser inför pensionen
 • sparande till barn eller barnbarn
 • utveckling av förmögenheten och 
 • sabbatsledighet eller större anskaffningar i framtiden.

Genom att välja mellan flera olika placeringsobjekt till Nordea Capital-avtalet kan du bygga upp avtalet utifrån dina värderingar, förväntningar på avkastningen och din risktolerans.

 • Om du är en erfaren, aktiv placerare och vill dra nytta av marknadsrörelser genom att aktivt byta placeringsobjekt kan du dra nytta av många möjligheter med Nordea Capital.
 • För mer passiva placerare och nybörjare finns det också lämpliga placeringsobjekt, till exempel brett diversifierade placeringskorgar som våra proffs förvaltar.
Priser
Beskattning
Nordea Capital-avtal för företag
Produktmaterial

Hurdana placerare och sparare är Nordea Capital avsett för?

Nordea Capital lämpar sig för både erfarna placerare och nybörjare med olika slags spar- och placeringsbehov. En gemensam faktor för alla är en lång spartid på minst tre år. Den rekommenderade minsta placeringstiden beror på vilka placeringsobjekt du väljer.

Nordea Capital passar till exempel 

 • regelbundet månadssparande
 • förberedelser inför pensionen
 • sparande till barn eller barnbarn
 • utveckling av förmögenheten och 
 • sabbatsledighet eller större anskaffningar i framtiden.

Genom att välja mellan flera olika placeringsobjekt till Nordea Capital-avtalet kan du bygga upp avtalet utifrån dina värderingar, förväntningar på avkastningen och din risktolerans.

 • Om du är en erfaren, aktiv placerare och vill dra nytta av marknadsrörelser genom att aktivt byta placeringsobjekt kan du dra nytta av många möjligheter med Nordea Capital.
 • För mer passiva placerare och nybörjare finns det också lämpliga placeringsobjekt, till exempel brett diversifierade placeringskorgar som våra proffs förvaltar.

Beskattning av Nordea Capital-avtalet

 • Inbetalningarna i Nordea Capital-avtalet är inte avdragsgilla i beskattningen. 
 • Det går att byta placeringsobjekt som avgör hur värdet på avtalet utvecklas utan att avkastningen beskattas.
 • Du behöver inte separat anmäla ändringarna av placeringsobjekten i skattedeklarationen.
 • Avkastningen beskattas då du tar ut tillgångar från din placeringsförsäkring eller den upphör.
 • Om du tar ut tillgångar från avtalet mitt under spartiden, verkställer vi förskottsinnehållningen för dig och betalar nettobeloppet till ditt konto.
 • Om det samlats avkastning på det kapital som du placerat i avtalet innehåller ett partiellt återköp alltid också skattebelagd avkastning utöver kapital. Den del av partiellt återköp som vid uttagstidpunkten motsvarar avkastningens andel av avtalets värde anses vara skattepliktig kapitalinkomst.

Exempel: Du har placerat 10 000 euro i ditt Nordea Capital-avtal och värdet på sparkapitalet har under avtalstiden ökat till 12 000 euro. Om du vill återköpa 1 200 euro, anses kapitalet utgöra 1 000 euro och avkastningen 200 euro och kapitalinkomstskatt tas ut på denna andel.

Nordea Capital-avtal vid dödsfall

Nordea Capital-avtalet upphör inte om avtalsägaren dör utan de avtalsenliga rättigheterna övergår till avtalsägarens dödsbo. Nordea Capital-avtalet förblir i kraft i dödsboets namn fram till antingen avtalets ursprungliga slutdatum eller fullständigt återköp som utförs före det. 

Skatteuppgifterna enligt 1.1.2022. Beskattningen kan ändras under avtalstiden.

Nordea Capital-avtal för företag

Ett kapitaliseringsavtal passar även företags långsiktiga spar- och placeringsmål. Ta del av Nordea Capital Corporate-avtalet för företag och organisationer.

Öppna Nordea Capital-avtal

Börja placera enkelt och snabbt på nätet.

Öppna avtalet på nätet Öppnas i nytt fönster

Behöver du hjälp?

Öppna avtalet med hjälp av en expert på placeringsmötet.

Lämna intresseanmälan