Effektiv och flexibel

Du kan byta placeringsobjekt enkelt utan omedelbara skattekonsekvenser och dra nytta av ränta-på-ränta-effekten.

Flera alternativ

I vårt breda utbud kan du välja en eller flera placeringskorgar, Nordeafonder, aktiekorgar eller placeringsobligationer.

Enkelt att ta hand om

Du kan ingå ett avtal och ta hand om dina placeringar smidigt på nätet när det passar dig.

Vad är Nordea Capital?

Kapitaliseringsavtalet Nordea Capital är en placeringsförsäkring som inte har en försäkrad person.

 Kapitaliseringsavtalet lämpar sig för att spara och placera på lång sikt under minst tre år för att förverkliga större drömmar. Det passar också för sparande till barn. Du kan välja att själv sköta ditt avtal aktivt eller placera i de placeringskorgar som våra proffs förvaltar. Det finns många möjligheter.

Varför Nordea Capital-avtal?

 • Du kan välja ett eller flera placeringsobjekt inom samma avtal – Du kan välja till exempel fonder och placeringskorgar ur ett brett sortiment. Du kan placera i placeringskorgar bara via placeringsförsäkringar.
 • Byt placeringsobjekt kostnadsfritt och utan skattekonsekvenser – Du kan kostnadsfritt lägga till och byta placeringsobjekt när som helst, till exempel då marknadsläget förändras. Du betalar skatt på avkastningen först när du tar ut tillgångar. 
 • Gör ändringar efter behov – Du kan ändra sparbeloppet, göra ytterligare placeringar och vid behov ta ut sparkapital. Du kan göra ändringar lätt på nätet
 • Välj ditt sätt att spara – Du kan spara regelbundet eller en större summa på en gång. Du kommer igång redan med 10 euro.
 • Börja spara enkelt – Du kan teckna en försäkring på det sätt du vill – från början till slut på nätet eller personligen med hjälp av våra experter. 

Specialpris för under 30 år gamla

Nu kan du som är under 30 år gammal dra nytta av denna prisvärda förmån – du får 50 % rabatt på förvaltningsavgiften för Nordea Capital för sparkapital under 100 000 euro.

Hurdana placerare och sparare är Nordea Capital avsett för?

Nordea Capital lämpar sig för både erfarna placerare och nybörjare med olika slags spar- och placeringsbehov. En gemensam faktor för alla är en lång spartid på minst tre år. Den rekommenderade minsta placeringstiden beror på vilka placeringsobjekt du väljer.

Nordea Capital passar till exempel 

 • regelbundet månadssparande
 • förberedelser inför pensionen
 • sparande till barn eller barnbarn
 • utveckling av förmögenheten och 
 • sabbatsledighet eller större anskaffningar i framtiden.

Du kan bygga upp Capital-avtalet utifrån dina värderingar, förväntningar på avkastningen och din risktolerans.

 • Om du är en erfaren, aktiv placerare och vill dra nytta av marknadsrörelser genom att aktivt byta placeringsobjekt kan du dra nytta av många möjligheter med Nordea Capital.
 • För mer passiva placerare och nybörjare finns det också lämpliga placeringsobjekt, till exempel brett diversifierade placeringskorgar som våra proffs förvaltar.

Ingå ett avtal enkelt på nätet

När du vill börja placera enkelt och snabbt och inte behöver placeringsrådgivning kan du ingå ett Nordea Capital-avtal i mobil- eller nätbanken. 

 1. Ta del av Nordea Capital-avtalets egenskaper och se till att du har tillräcklig kännedom och erfarenhet för att ingå avtalet.
 2. Välj mellan två placeringskorgar den som passar dig bäst. Du kan välja mellan Globkorgar eller Granit Portföljer med fyra olika riskprofiler. Du kan jämföra den förväntade avkastningen med olika riskprofiler och välja det alternativ som passar dig. 
 3. Välj beloppet som du vill placera. Du kan börja placera med så lite som 10 euro i månaden.

Efter att du har ingått avtalet kan du fritt byta eller lägga till placeringsobjekt ur ett komplett utbud av placeringsobjekt.

Ingå avtalet med hjälp av en expert på placeringsmötet

Våra experter hjälper dig om du vill få en personlig rekommendation i fråga om placeringsobjekten för och beloppet som du ska placera i Nordea Capital-avtalet. 

Du kan boka tid för ett placeringsmöteÖppnas i nytt fönster

Placeringsobjekt
Kostnader
Beskattning
Nordea Capital för barn
Nordea Capital-avtal för företag
Produktmaterial

Placeringsobjekt

Du kan välja placeringsobjekt ur Nordeas omfattande utbud som omfattar fonder och placeringskorgar utifrån dina värderingar och intressen. Du kan också välja placeringsobligationer, och när marknaden fluktuerar kan du skydda dina placeringar med Försäkringskonto.

Placeringskorgar

Placeringskorgar är unika placeringsobjekt som tagits fram för placeringsförsäkringar.

Hörnstenen i till exempel placeringskorgen Granit Portfölj utgörs av fastighetsplaceringar. Tillgångarna som placerats i Granit Portföljer diversifieras brett och internationellt över flera tillgångsslag. 

Globkorgen främjar faktorer i anslutning till miljön och samhället samt bjuder på en utmärkt diversifiering mellan tillgångsslag och ett bra förhållande mellan pris och kvalitet. 

Ta del av hela utbudet av placeringskorgarna i tjänsten Placeringskorgarnas värden.

Placeringskorgarna är inte placeringsfonder utan placeringshelheter som försäkringsbolaget tagit fram och som har särskilda regler. Medlen i placeringskorgarna allokeras till flera placeringsinstrument såsom placeringsfonder, aktier, statsobligationer och företagsobligationer. Du kan placera i placeringskorgar bara via placeringsförsäkringar. Våra experter väljer placeringskorgarnas placeringsobjekt och förvaltar placeringarna för din räkning.

Aktiekorgar

Du kan skapa en egen aktieportfölj genom att välja bland 14 noterade bolag på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen. Varje Aktiekorg som anknutits till ditt avtal består av aktier i ett börsbolag och korgarnas värdeutveckling beror på aktiens totalavkastning. Ta del av hela utbudet av aktiekorgar i tjänsten Placeringskorgarnas värden.

Fonder

Välj lämpliga fonder ur Nordeas breda utbud. I tjänsten Fonder för kunder med placeringsförsäkring kan du läsa mer om de fonder som du kan välja till placeringsförsäkringar. 

Placeringsobligationer

Till din placeringsförsäkring kan du även ansluta placeringsobligationer som Nordea Livförsäkring har valt under deras teckningstid. I tjänsten Försäkringar kan du läsa mer om de placeringsobligationer som kan väljas vid respektive tidpunkt 

Försäkringskonto

FörsäkringskontoÖppnas i nytt fönster med låg risk passar som ett tillfälligt förvar för dina medel då du söker ett nytt placeringsobjekt eller vill vänta på att fluktuationen på marknaden lättar. För tillfället avkastningen på försäkringskontot består av en veckas euriborränta minskat med 0,40 % avgifter.

Öppna Nordea Capital-avtal

Börja placera enkelt och snabbt på nätet.

Öppna avtalet på nätet Öppnas i nytt fönster

Behöver du hjälp?

Öppna avtalet med hjälp av en expert på placeringsmötet.

Boka ett möte Öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor om Nordea Capital

Ta också del av sparlivförsäkringen Nordea Visio

Är du intresserad av arvsplanering? Bekanta dig med sparlivförsäkringen Nordea Visio som är en flexibel lösning för att spara och placera på lång sikt samt överföra förmögenhet till nära anhöriga.

Läs mer om sparlivförsäkringen Nordea Visio