Fördelar med en lång spartid

Du kan välja och byta olika placeringsobjekt utan omedelbara skattekonsekvenser. På så sätt får du ränta på ränta på lång sikt.

Arvsplanering

Du kan välja förmånstagare som får sparkapitalet vid dödsfall oberoende av annat arv.

Trygga beloppet av arvet

Du kan välja Arvsskyddsegenskapen som vid dödsfall skyddar det kapital som du har placerat.

Vad är sparlivförsäkringen Nordea Visio?

 • Sparlivförsäkringen Nordea Visio är ett avtal om försäkringssparande som är avsett för placering och sparande på lång sikt på över fem år. 
 • Nordea Visio omfattar livförsäkringsskydd som täcker ditt försäkringskapital i sin helhet. Du är den försäkrade.
 • Du får välja förmånstagarna som ditt sparkapital betalas till när du dör. Ditt sparkapital kan betalas ut till dem redan före bouppteckningen. 
 • Du kan placera i flera olika placeringsobjekt inom ett avtal och byta dem kostnadsfritt och utan skattekonsekvenser. På så sätt kan du fortsätta att placera med ett större belopp och dra nytta av ränta på ränta-effekten. Du betalar skatt på avkastningen först när du tar ut medel eller avtalet går ut.
 • Den minsta placeringen i Nordea Visio är 10 euro och den rekommenderade spartiden är minst 5 år. Placeringen har ingen övre gräns i euro.

Varför sparlivförsäkring?

 • Du får genom ett avtal tillgång till ett brett utbud av placeringsobjekt, t.ex. fonder, placeringskorgar och placeringsobligationer.
 • När marknaden fluktuerar eller du funderar på ett nytt placeringsobjekt kan du överföra dina medel till ett Försäkringskonto med låg risk.
 • Eventuell avkastning beskattas inte vid byten av placeringsobjekt, och du behöver inte deklarera bytena. Du betalar skatt på avkastningen först när du tar ut medel eller avtalet går ut.
 • Du kan styra medlen till arvingarna på önskat sätt utan separat testamente.

 • Du kan göra tilläggsplaceringar när som helst under spartiden och du kan också vid behov ta ut medel under avtalsperioden.
 • Du kan placera en större summa på en gång eller spara regelbundet.
 • Specialpris för under 30 år gamla – 50 % rabatt på förvaltningsavgiften för sparlivförsäkringen för sparkapital under 100 000 euro.

Arvsskydd ger trygghet vid kurssvackor

Sparlivförsäkringen Nordea Visio kan kompletteras med Arvsskyddsegenskapen som vid din död tryggar det kapital du placerat.

Oberoende av hur ditt sparkapital utvecklas får förmånstagarna minst den summa som du betalat i försäkringspremier, med avdrag för eventuella återköp. Du betalar för skyddet endast om ditt sparkapital är mindre än det kapital som du placerat i avtalet. Arvsskyddet är en avgiftsfri egenskap då sparkapitalet utvecklas positivt.

arvskydd-exemplel

Du kan välja ett placeringsobjekt ur de följande aktivt förvaltade och brett diversifierade placeringskorgarna: AvkastningskorgÖppnas i nytt fönster, Allokering RäntaÖppnas i nytt fönster, Allokering MåttligÖppnas i nytt fönsterAllokering Måttlig GlobalÖppnas i nytt fönster eller Allokering Måttlig HållbarÖppnas i nytt fönster.

Arvsskydd kan anslutas till ett avtal om Nordea Visio i samband med att avtalet öppnas.

Nordea Visio lämpar sig för dig som vill

 •  placera på lång sikt,
 • diversifiera ditt sparkapital mellan flera placeringsobjekt,
 • byta placeringsobjekt aktivt och
 • överföra förmögenhet smidigt till efterkommande generationer med hjälp av förmånstagarförordnandet.

Arvsskyddsegenskapen lämpar sig för dig som vill

 • överföra förmögenhet smidigt till efterkommande generationer med hjälp av förmånstagarförordnandet och
 • välja ett placeringsobjekt ur de följande aktivt förvaltade och brett diversifierade placeringskorgarna: Avkastningskorg, Allokering Ränta, Allokering Måttlig, Allokering Måttlig Global eller Allokering Måttlig Hållbar.

Hur kan jag teckna sparlivförsäkringen Nordea Visio?

Du kan teckna sparlivförsäkringen Nordea Visio genom att boka ett möte med våra experter.

Boka ett möte Öppnas i nytt fönster
Nordea Visio placeringsobjekt
Arvsplanering
Beskattning av sparlivförsäkringen
Kostnader
Produktmaterial

Vanliga frågor om sparlivförsäkringen Nordea Visio

Ta del av och teckna Nordea Capital

Ta också del av kapitaliseringsavtalet Nordea Capital som är en fullständigt digital placeringsförsäkring. Nordea Capital innefattar inte försäkrade personer eller förmånstagare. Du kan ingå avtal om Nordea Capital enkelt på nätet.

Läs mer och teckna Nordea Capital