Varför Nordea Capital Corporate?

Capital Corporate passar företag och organisationer som vill placera på lång sikt, aktivt byta placeringsobjekt och diversifiera sparkapitalet mellan flera placeringsobjekt. 

  • Du har ett brett urval av placeringsobjekt, såsom fonder, placeringskorgar och placeringsobligationer. Du kan placera i placeringskorgar bara via placeringsförsäkringar. När marknaden fluktuerar eller du funderar på ett nytt placeringsobjekt kan du överföra dina medel till ett Försäkringskonto med låg risk.
  • Lägg till och byt placeringsobjekt utan kostnader och skattekonsekvenser. Du betalar skatt på eventuell avkastning först då du tar ut tillgångar.
  • Lätt att bokföra – under avtalstiden behöver du inte separat föra in uppgifter om placeringen i bokföringen och bokslutet.
  • Du kan göra en engångsplacering eller spara månatligen – minimibeloppet för en engångsplacering är 5 000 euro och 50 euro om du sparar månatligen.
  • Passar företag som vill spara och placera på lång sikt – vi rekommenderar en placeringstid på minst tre år. Den exakta placeringstiden beror på de valda placeringsobjekten.

Placeringsobjekt

När andra företag än professionella placeringsföretag ingår avtal om Nordea Capital Corporate får de en personlig rekommendation om avtalet samt om de placeringsobjekt och belopp som ska placeras i det.

Till avtalet kan du välja fonder, obligationer och färdiga placeringskorgar i vilka du kan placera bara via placeringsförsäkringar. Du ser alla placeringskorgar som du kan välja till Nordea Capital i tjänsten Placeringskorgarnas värden

Granit Portföljer

Granit Portföljer är placeringskorgar som bygger starkt på Nordea Livförsäkrings fastighetsplaceringar. De förbättrar relationen mellan risk och avkastning i placeringskorgen, genererar stabilt kassaflöde från hyresintäkter och tillför portföljen bättre diversifiering utöver traditionella tillgångsslag. Tillgångarna som placerats i Granit Portföljer diversifieras brett och internationellt över flera tillgångsslag. 

Du kan välja det alternativ som passar din risknivå bland fem Granit Portföljer med olika riskprofiler.

Läs mer av Granit Portföljer.

Globkorgar

Globkorgarna är bekymmersfria och hållbara placeringskorgar där experter beaktar miljöfrågor, socialt ansvar och bolagsstyrning när de väljer placeringsobjekt. Genom att välja en Globkorg som passar dig kan du påverka miljön och samhället positivt. Globkorgarna bjuder på utmärkt diversifiering mellan tillgångsslag och ett bra förhållande mellan pris och kvalitet. 

Du kan välja det alternativ som passar din risknivå bland fem Globkorgar med olika riskprofiler. 

Läs mer av Globkorgar.

Aktiekorgar

Aktiekorgarna passar dig som är intresserad av att placera i finländska bolag, följer utvecklingen på aktiemarknaden i Finland och känner till riskerna med aktieplaceringar.

Du kan skapa en egen aktieportfölj genom att välja bland 14 noterade bolag på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen. Varje Aktiekorg som anknutits till ditt avtal består av aktier i ett börsbolag och korgarnas värdeutveckling beror på aktiens totalavkastning. Den totala avkastningen består av aktiens kursutveckling och direktavkastning.

Ta del av stadgarna för AktiekorgarnaÖppnas i nytt fönster.

Försäkringskonto

Försäkringskontot lämpar sig för sparare eller placerare som vill ha ett placeringsobjekt med låg risk för sitt sparkapital. Särskilt bra passar Försäkringskontot som ett tillfälligt förvar för dina placeringstillgångar då du söker ett nytt placeringsobjekt eller vill vänta på att turbulensen på marknaden lättar.

Placeringsobligationer

Till ditt placeringsavtal kan du även ansluta placeringsobligationer som Nordea Livförsäkring har valt under deras teckningstid. I tjänsten Försäkringar kan du läsa mer om de placeringsobligationer som kan väljas vid respektive tidpunkt.

Produktmaterial
Priser