Registrerade föreningar (Rf) och lokalt verksamma stiftelser

Vi erbjuder flexibelt mindre registrerade föreningar heltäckande banktjänster i anknytning till såväl betalningsrörelse och placeringar som finansiering. Du sköter ärenden smidigt i Nordea Business Centre.

Nya kunder

Öppna konto och tjänster

För att ett konto och tjänster kan öppnas för en registrerad förening ska du skicka nödvändiga dokument till banken via Nordea Omaposti efter att du har identifierat dig. Det kostar 300 euro att öppna en ny kundrelation för en registrerad förening.

Se närmare anvisningar om att öppna en ny kundrelation för föreningar under Vanliga frågor.

Befintliga kunder

Ändringar i dispositionsrätter och tjänster

För att du ska kunna ändra dispositionsrätter och banktjänster behöver banken uppdaterade uppgifter om föreningens styrelse och ändringarna i den.


Följ anvisningarna nedan om föreningens dispositionsrätter eller tjänster behöver ändras.

Ansökan om finansiering

En förening ska besluta om att ansöka om finansiering på sitt ordinarie möte över vilken ett protokoll ska undertecknas och skickas till banken. Med stöd av protokollet över det ordinarie mötet går det att befullmäktiga antingen föreningens styrelse eller exempelvis en namngiven person att förhandla om finansiering och godkänna finansieringsanbudet med banken. Även lånesumman eller lånetaket som söks samt eventuella säkerheter och/eller borgensman/-män ska framgå av protokollet över föreningens ordinarie möte. Skicka det undertecknade protokollet till banken via Omaposti.

Fyll i ansökan om finansiering här.

1. Samla alla nödvändiga dokument

Samla alla nödvändiga dokument

Alla dokument ska levereras till banken för att de begärda ändringarna ska kunna göras. Vi rekommenderar att du har dokumenten nära till hands.

2. Skicka dokumenten till Nordea via Omaposti
3. Vi skickar dig ett användar-ID och en inloggningskod för att uppdatera kunduppgifterna
4. Uppdatera kunduppgifterna då du har fått användar-ID:t och inloggningskoden
5. Ring Nordea Business Centre för att ändringarna ska träda i kraft

Samla alla nödvändiga dokument

Alla dokument ska levereras till banken för att de begärda ändringarna ska kunna göras. Vi rekommenderar att du har dokumenten nära till hands.

Skicka dokumenten till Nordea via Omaposti

Logga in i Omaposti med dina personliga bankkoder här

 • Välj ”Registrerade föreningar och stiftelser” som rubrik.
 • Ange föreningens namn och ditt aktuella telefonnummer i meddelandefältet för eventuell kontakt.
 • Skicka in alla dokument som nämns i föregående avsnitt.

Vi skickar dig ett användar-ID och en inloggningskod för att uppdatera kunduppgifterna

 • Vi skickar dig användar-ID:t via Omaposti och inloggningskoden per sms.
 • Vi skickar Användar -ID och inloggningskoden inom fem bankdagar (vänligen observera att vår tjänst kan tidvis vara överbelastad)

Uppdatera kunduppgifterna då du har fått användar-ID:t och inloggningskoden

 • Uppdatera kunduppgifterna genom att logga in härÖppnas i nytt fönster.
 • Bifoga ett uppdaterat utdrag ur föreningsregistret 
  *Om den befintliga informationen om styrelse inte stämmer med informationen i föreningsregistret, vänligen bifoga ett undertecknat protokoll eller ett protokollsutdrag med uppgifterna om valet av styrelsen.
 • Fyll också i uppgifterna om alla styrelsemedlemmarna i kanalen för uppdatering av kunduppgifterna.

Ring Nordea Business Centre för att ändringarna ska träda i kraft

 • Du behöver dina personliga bankkoder för att identifiera dig.
 • Nordea Business Centre 0200 2525 (mån–fre kl. 8–16.30).

Vanliga frågor om registrerade föreningars bankärenden