Registrerade föreningar (Rf) och lokalt verksamma stiftelser

Vi erbjuder flexibelt mindre registrerade föreningar heltäckande banktjänster i anknytning till såväl betalningsrörelse och placeringar som finansiering. Du sköter ärenden smidigt i Nordea Business Centre.

Hur kan föreningens firmatecknare ändra dispositionsrätter och tjänster?

För att du ska kunna ändra dispositionsrätter och banktjänster behöver banken uppdaterade uppgifter om föreningens styrelse och ändringarna i den.

Följ anvisningarna nedan om föreningens dispositionsrätter eller tjänster behöver ändras (anvisningar till föreningens firmatecknare).

1. Samla alla nödvändiga dokument

Samla alla nödvändiga dokument

 • Specificerat och undertecknat styrelseprotokoll som fastställer ändringsbehovet
 • Ett undertecknat protokoll eller ett protokollsutdrag med uppgifterna om valet av styrelsen
 • Ett uppdaterat utdrag ur föreningsregistret
 • Föreningens stadgar
 • Information om styrelsemedlemmarna med personuppgifter (namn, nationalitet, hemvistland, födelsedatum och uppgift om politiskt ställning (PEP))
 • Den nya dispositionsrättsinnehavarens kontaktuppgifter

Alla dokument ska levereras till banken för att de begärda ändringarna ska kunna göras. Vi rekommenderar att du har dokumenten nära till hands.

2. Skicka dokumenten till Nordea via Omaposti
3. Vi skickar dig ett användar-ID och en inloggningskod för att uppdatera kunduppgifterna
4. Uppdatera kunduppgifterna då du har fått användar-ID:t och inloggningskoden
5. Ring Nordea Business Centre för att ändringarna ska träda i kraft

Vanliga frågor om registrerade föreningars bankärenden

1. Hur går det att ändra föreningens banktjänster?

Personer i föreningen med firmateckningsrätt kan göra det enkelt enligt anvisningarna ovan. Följ anvisningarna noggrant punkt för punkt. Efter att du har skickat alla nödvändiga uppgifter och dokument ring Nordea Business Centre på 02000 2525 (mån–fre kl. 9–16) för att ändringarna ska träda i kraft.

2. Hurdant är ett tillräckligt specificerat protokoll?

Av protokollet ska specificerat framgå vilka banktjänster som öppnas och för vem. Om man på samma gång vill ta bort tjänster och dispostionsrätter ska även det specificeras i protokollet. Protokollet ska vara undertecknat.

Vi rekommenderar protokollmallen som du hittar här. (docx, 32 KB)Öppnas i nytt fönster

3. Varför måste jag uppdatera kunduppgifter?

Likt andra banker är vi enligt lagen skyldiga att känna våra kunder. Banken ska alltid ha uppdaterade uppgifter om föreningar. Vi behöver detaljerade uppgifter om t.ex. föreningens styrelsemedlemmar. Sådana är exempelvis personbeteckning, hemvistland, nationalitet och uppgift om politiskt utsatt ställning.

4. Varför har jag inte fått ett användar-ID och en inloggningskod för att kunna uppdatera kunduppgifterna såsom det står ovan?

Om du inte har fått användar-ID:t och inloggningskoden inom tre bankdagar efter att du skickat dokumenten, observera att:

 • Du har gett rätt telefonnummer via Omaposti
 • Användar-ID:t skickas via Omaposti och inloggningskoden per sms
 • Vår tjänst tidvis kan vara överbelastad
5. Hur kan jag öppna ett konto för en förening?

För att kunna öppna ett konto behöver vi följande dokument av föreningen:

 • Ett uppdaterat utdrag ur föreningsregistret
 • Föreningens stadgar
 • Undertecknat protokoll från årsstämman/protokoll över valet av styrelsen
 • Lista över styrelsemedlemmar: Information om styrelsemedlemmarna med personuppgifter (fullständigt namn, medborgarskap, hemvist, födelsedatum, PEP-uppgifter (är en medlem eller en nära anhörig till hen i politiskt utsatt ställning). Därtill de styrelsemedlemmars personbeteckning som namnges i föreningsregisterutdraget.  Specificerat styrelseprotokoll
 • Specificerat och undertecknat styrelseprotokoll (vilka tjänster man vill öppna och vem som har behörighet att sköta dem) (se Styrelsens protokollmall nedan)
 • En kopia av föreningens representants identitetshandling

Skicka dokumenten via Omaposti genom att logga in här.

 1. Logga in i Omaposti med dina personliga bankkoder.
 2. Välj ”Registrerade föreningar och stiftelser” som rubrik.
 3. Ange föreningens namn och ditt aktuella telefonnummer i meddelandefältet. 

Identitetshandlingar som Nordea godkänner hittar du här. 

Styrelsens protokollmall hittar du här. (docx, 32 KB)Öppnas i nytt fönster

Efter att du skickat dokumenten kan du öppna konto genom att ringa Nordea Business Centre på 0200 2525 (mån–fre kl. 9–16).

6. Vad kostar föreningens bankärenden?

Vi har förenklat vår prissättning genom att övergå till servicepaket som innehåller de vanligaste banktjänsterna för registrerade föreningar. Vid behov kan vi tillsammans diskutera ytterligare tjänster.

7. Hur kan en oregistrerad förening sköta sina bankärenden?

Tjänster för en oregistrerad förening öppnas för den person som utsetts till ansvarsperson. Du kan öppna konton och tjänster genom att ringa Nordea Kundtjänst på 0200 5000.

Observera: En oregistrerad förening kan varken ha rättigheter eller skyldigheter. Eftersom det inte är fråga om en juridisk person kan föreningen inte agera i eget namn. Personer som deltagit i åtgärder eller beslutat om en åtgärd för en oregistrerad förenings räkning ansvarar personligen eller solidariskt för skyldigheter som föranleds av dessa. Andra medlemmar i föreningen ansvarar inte för en sådan skyldighet. En oregistrerad förening kan inte heller förvärva egendom.