Registrerade föreningar (Rf) och lokalt verksamma stiftelser

Vi erbjuder flexibelt mindre registrerade föreningar heltäckande banktjänster i anknytning till såväl betalningsrörelse och placeringar som finansiering. Du sköter ärenden smidigt i Nordea Business Centre.

Hur kan föreningens firmatecknare ändra dispositionsrätter och tjänster?

För att du ska kunna ändra dispositionsrätter och banktjänster behöver banken uppdaterade uppgifter om föreningens styrelse och ändringarna i den.

Följ anvisningarna nedan om föreningens dispositionsrätter eller tjänster behöver ändras (anvisningar till föreningens firmatecknare).

1. Samla alla nödvändiga dokument

Samla alla nödvändiga dokument

 • Specificerat och undertecknat styrelseprotokoll som fastställer ändringsbehovet
 • Ett undertecknat protokoll eller ett protokollsutdrag med uppgifterna om valet av styrelsen
 • Ett uppdaterat utdrag ur föreningsregistret
 • Föreningens stadgar
 • Information om styrelsemedlemmarna med personuppgifter (namn, nationalitet, hemvistland, födelsedatum och uppgift om politiskt ställning (PEP))
 • Den nya dispositionsrättsinnehavarens kontaktuppgifter

Alla dokument ska levereras till banken för att de begärda ändringarna ska kunna göras. Vi rekommenderar att du har dokumenten nära till hands.

2. Skicka dokumenten till Nordea via Omaposti
3. Vi skickar dig ett användar-ID och en inloggningskod för att uppdatera kunduppgifterna
4. Uppdatera kunduppgifterna då du har fått användar-ID:t och inloggningskoden
5. Ring Nordea Business Centre för att ändringarna ska träda i kraft

Samla alla nödvändiga dokument

 • Specificerat och undertecknat styrelseprotokoll som fastställer ändringsbehovet
 • Ett undertecknat protokoll eller ett protokollsutdrag med uppgifterna om valet av styrelsen
 • Ett uppdaterat utdrag ur föreningsregistret
 • Föreningens stadgar
 • Information om styrelsemedlemmarna med personuppgifter (namn, nationalitet, hemvistland, födelsedatum och uppgift om politiskt ställning (PEP))
 • Den nya dispositionsrättsinnehavarens kontaktuppgifter

Alla dokument ska levereras till banken för att de begärda ändringarna ska kunna göras. Vi rekommenderar att du har dokumenten nära till hands.

Skicka dokumenten till Nordea via Omaposti

 • Logga in i Omaposti med dina personliga bankkoder här
  • Välj ”Registrerade föreningar och stiftelser” som rubrik.
  • Ange föreningens namn och ditt aktuella telefonnummer i meddelandefältet för eventuell kontakt.
  • Om flera personer ska få dispositionsrätter, ange allas telefonnummer.
 • Skicka följande dokument:
  • Specificerat och undertecknat styrelseprotokoll som fastställer ändringsbehovet 
  • Ett protokoll eller ett protokollsutdrag med uppgifterna om valet av styrelsen
  • Föreningens stadgar

Vi skickar dig ett användar-ID och en inloggningskod för att uppdatera kunduppgifterna

 • Vi skickar dig användar-ID:t via Omaposti och inloggningskoden per sms.
 • Vi skickar Användar -ID och inloggningskoden inom tre bankdagar (vänligen observera att vår tjänst kan tidvis vara överbelastad)

Ring Nordea Business Centre för att ändringarna ska träda i kraft

 • Du behöver dina personliga bankkoder för att identifiera dig.
 • Nordea Business Centre 0200 2525 (mån–fre kl. 9–16).

Vanliga frågor om registrerade föreningars bankärenden