Ansök om First Card

  • 1 Uppgifter om kort
  • 2 Kontaktuppgifter
  • 3 Bekräftelsesida
  • 4 Tack!

Uppgifter om kort

Efter att du har skickat din kontaktbegäran, logga in i Nordea OmapostiÖppnas i nytt fönster och skicka ett meddelande med rubriken ”Bilagorna till First Card” och bifoga det senaste bokslutet till meddelandet. Om det är fråga om ett nytt företag, skicka affärs- och budgetplanen.  

Hanteringen försnabbas om dokumenten skickas i samband med kontaktbegäran. Beslutet om First Card -kort kan inte fattas utan de senaste ekonomiska uppgifterna (resultat- och balansräkning).

Observera att vi erbjuder First Card-kort bara till befintliga Nordeakunder. Om ditt företag ännu inte är kund hos Nordea kan du öppna en kundrelation i tjänsten Bli kund på nätet

 

Med bruksgräns avses den limit inom vilken ett betaltidskort kan användas under kalendermånaden.
Med bruksgräns avses den limit inom vilken ett betaltidskort kan användas under kalendermånaden.
Med bruksgräns avses den limit inom vilken ett betaltidskort kan användas under kalendermånaden.
Med bruksgräns avses den limit inom vilken ett betaltidskort kan användas under kalendermånaden.
Med bruksgräns avses den limit inom vilken ett betaltidskort kan användas under kalendermånaden.
Med bruksgräns avses den limit inom vilken ett betaltidskort kan användas under kalendermånaden.
Med företagets ansvarspersoner menar vi de personer som har beslutsrätt i företaget, så som styrelseledamöter och ägare.

OBS. Vi finansierar inte företag som har betalningsanmärkningar. 

Kontaktuppgifter

Ifall det är frågan om ett nytt företag, kan du välja den kategorin som du uppskattar att bäst motsvarar ditt företags omsättning under det första året. 

Om ditt företag ännu inte är kund hos Nordea kan du öppna en kundrelation i tjänsten Bli kund på nätetÖppnas i nytt fönster. Vi erbjuder First Card-kort bara till befintliga Nordeakunder.