Ansök om First Card

  • 1 Uppgifter om krediten
  • 2 Uppgifter om den sökande
  • 3 Bekräftelsesida
  • 4 Tack!

Uppgifter om krediten

Efter att du har skickat din ansökan, logga in i Nordea OmapostiÖppnas i nytt fönster och skicka ett meddelande med rubriken ”Bilagorna till First Card ansökan” och bifoga det senaste bokslutet till meddelandet. Om det är fråga om ett nytt företag, skicka affärs- och budgetplanen.  

Hanteringen av din ansökan försnabbas om dokumenten skickas i samband med finansieringsansökan. Finansieringsbeslutet kan inte fattas utan de senaste ekonomiska uppgifterna (resultat- och balansräkning).

 

Med företagets ansvarspersoner menar vi de personer som har beslutsrätt i företaget, så som styrelseledamöter och ägare.

OBS. Vi finansierar inte företag som har betalningsanmärkningar. 

Uppgifter om den sökande

Ifall det är frågan om ett nytt företag, kan du välja den kategorin som du uppskattar att bäst motsvarar ditt företags omsättning under det första året.