Vi erbjuder bostadsbolagen

  • Omfattande elektroniska tjänster för lättare skötsel av dagliga penningärenden
  • Stöd för planering och uppföljning av ekonomin
  • Finansieringslösningar för byggande och grundlig sanering

Så här tjänar vi

I huvudstadsregionen är tjänsterna för bostadsbolag under professionell fastighetsförvaltning koncentrerade till BostadsbolagskontoretBostadsbolagskontoret har specialiserat sig på behovet av banktjänster för bostadsbolag under professionell fastighetsförvaltning. Syftet med specialiseringen har varit att garantera utmärkt service för det stora antalet bostadsbolag i regionen. Den breda erfarenhet av olika typers bostadsbolag som specialiseringen medfört utnyttjas dagligen vid planeringen av lösningar för nya servicebehov.

Nordeas hela expertnätverk står till Bostadsbolagskontorets förfogande enligt kundernas behov.

Utanför huvudstadsregionen är tjänsterna för bostadsbolag inte centraliserade, utan bred expertis är tillgänglig på flera kontor. 

Serviceutbudet omfattar alla bankärenden:

Ta kontakt!