Ändringar i dispositionsrätter och tjänster

Då bostadsaktiebolag får nya styrelser är det skäl att kontrollera att kontoinstrumenten och dispositionsrätterna är ajour. Vi behöver alltid ett specificerat styrelseprotokoll (eller protokoll från den ordinarie bolagsstämman) med beslut om ändringar i dispositionsrätter och tjänster. Av det specificerade protokollet ska det tydligt i detalj framgå vilka tjänster som ska öppnas och vem som får rätt att använda tjänster och konton. Vanligtvis kontaktar den nya personen som fått rätt att använda konton och tjänster banken. 

Då du har alla protokoll och andra dokument som behövs kan du ringa Nordea Business Centre på 0200 2525 för att göra ändringarna. Skicka protokollet till Nordea före samtalet via Omaposti eller tjänsten Företagets dokument.

Logga in på Omaposti 

Logga in på Företagets dokument

Ladda ner en protokollmall härÖppnas i nytt fönster

Uppdatering av bostadsaktiebolagets kunduppgifter
Finansiering för små bostadsaktiebolag
Öppna konton och tjänster för bostadsaktiebolag

Uppdatering av bostadsaktiebolagets kunduppgifter

Liksom alla andra banker är också Nordea skyldig att känna sina kunder och därför ber vi dig försäkra dig om att uppgifterna om styrelsemedlemmar är korrekt i handelsregistret innan du ringer Nordea Business Centre. I samband med uppdateringen av kunduppgifterna frågar vi också bl.a. om bolagets omsättning, betalningsrörelse och om styrelsemedlemmar är personer i politiskt utsatt ställning eller familjemedlem eller nära bolagspartner till en sådan person.

Länk till Kundkontroll – varför frågar banken?

Finansiering för små bostadsaktiebolag

Vi erbjuder inte små bostadsaktiebolag bostadsbolagslån. Istället för bostadsbolagslån rekommenderar vi att små bostadsaktiebolag finansierar projekt genom delägarnas privata lån, eftersom privata lån är ett tryggare alternativ för delägarna än ett bostadsbolagslån. 

Bostadsbolagslån är alla delägares gemensamma lån som alla delägare ansvarar gemensamt för fram till att lånet återbetalats helt. Även om en delägare redan skulle ha betalat sin andel av ett bostadsbolagslån helt ansvarar hen alltså för den kvarstående skulden. Därför ägnar vi särskild uppmärksamhet åt bostadsaktiebolagets storlek så att en enskild delägare inte är tvungen att ansvara för en alltför stor del av ett gemensamt bostadsbolagslån. 

Bostadsaktiebolagets delägare är varmt välkomna att bli privatkunder i Nordea. En privat låneansökan kan du göra här eller genom att ringa Nordeas kundtjänst för privatkunder på 0200 5000.

Ändringar i dispositionsrätter och tjänster

En ändring i befintliga tjänster eller dispositionsrätter förutsätter att handelsregisterutdraget är uppdaterat. Därtill ska följande dokument och information skickas till banken:

  • Ett specificerat styrelseprotokoll (eller protokoll från den ordinarie bolagsstämman) av vilket det tydligt framgår vilka tjänster som ska öppnas, vem som ska ha rätt att använda dem och vem som befullmäktigats att öppna dem. Här hittar du en mall för protokollet.Öppnas i nytt fönster
  • Information om styrelsemedlemmarna med personuppgifter (fullständigt namn, medborgarskap, hemvist, födelsedatum, PEP-uppgifter (är en medlem eller en nära anhörig till hen i politiskt utsatt ställning). 

Vänligen skicka oss ovan nämnda dokument eller information via tjänsten Omaposti eller Företagets Dokument.

Sedan kan du enkelt öppna konto och tjänster genom att ringa Nordea Business Centre.

Frågor och svar