Smä bostadsaktiebolag

Vi erbjuder små bostadsaktiebolag smidigt omfattande banktjänster. Små bostadsaktiebolag är sådana bolag som har 5 eller färre bostäder. Du sköter ärenden smidigt i Nordea Business Centre på 0200 2525. Fr.o.m. 1.2.2021 kostar ingående av företagskundförhållande 100 euro.

Ändringar i dispositionsrätter och tjänster

Då bostadsaktiebolag får nya styrelser är det skäl att kontrollera att kontoinstrumenten och dispositionsrätterna är ajour. Vi behöver alltid ett specificerat styrelseprotokoll (eller protokoll från den ordinarie bolagsstämman) med beslut om ändringar i dispositionsrätter och tjänster. Av det specificerade protokollet ska det tydligt i detalj framgå vilka tjänster som ska öppnas och vem som får rätt att använda tjänster och konton. Vanligtvis kontaktar den nya personen som fått rätt att använda konton och tjänster banken. 

Då du har alla protokoll och andra dokument som behövs kan du ringa Nordea Business Centre på 0200 2525 för att göra ändringarna. Skicka protokollet till Nordea före samtalet via Omaposti eller tjänsten Företagets dokument.

Logga in på Omaposti 

Logga in på Företagets dokument

Ladda ner en protokollmall här (docx, 33 KB)Öppnas i nytt fönster

Checklista Bostadsaktiebolags dokument

  • Uppdaterat handelsregisterutdrag
  • Specificerat mötesprotokoll 
Uppdatering av bostadsaktiebolagets kunduppgifter

Uppdatering av bostadsaktiebolagets kunduppgifter

Liksom alla andra banker är också Nordea skyldig att känna sina kunder och därför ber vi dig försäkra dig om att uppgifterna om styrelsemedlemmar är korrekt i handelsregistret innan du ringer Nordea Business Centre. I samband med uppdateringen av kunduppgifterna frågar vi också bl.a. om bolagets omsättning, betalningsrörelse och om styrelsemedlemmar är personer i politiskt utsatt ställning eller familjemedlem eller nära bolagspartner till en sådan person.

Länk till Kundkontroll – varför frågar banken?

Finansiering för små bostadsaktiebolag
Öppna konton och tjänster för bostadsaktiebolag

Frågor och svar

1. Vad behöver jag göra då sammansättningen av bostadsaktiebolagets styrelse ändras?

I egenskap av bank är vi enligt lagen skyldig att känna våra kunder. I fråga om bostadsaktiebolag behöver banken aktuella uppgifter om bl.a. styrelsemedlemmarna. Då uppgifterna om styrelsemedlemmarna och disponenten är ajour i handelsregistret kan bolagets representant uppdatera uppgifterna om styrelsemedlemmar enkelt i självbetjäningskanalen som hen får inloggningskoder till genom att ringa Nordea Business Centre på 0200 2525. För att uppdatera kunduppgifterna behövs ett uppdaterat utdrag ur handelsregistret och uppgifter om styrelsemedlemmarna (namn, personbeteckning, hemvistland, medborgarskap och uppgift om politiskt utsatt ställning).

2. Vad behöver jag göra då disponenten/kontoanvändaren byts?

Meddela banken om byte av disponent/kontoanvändare. Personer i bostadsaktiebolaget med firmateckningsrätt kan uppdatera uppgifterna om nya ansvarspersoner enkelt i Nordeas självbetjäningskanal som de får inloggningskoder till genom att ringa Nordea Business Centre på 0200 2525. Efter det kan dispositionsrätter uppdateras per telefon i Nordea Business Centre. Vänligen se till att du skickat oss styrelseprotokoll (eller protokoll från den ordinarie bolagsstämman) där man beslutat vem som har rätt att använda konto i Nordea antingen via Omaposti eller tjänsten Företagets dokument.

3. Jag har fått begäran att uppdatera bostadsaktiebolagets kunduppgifter.

I egenskap av bank är vi enligt lagen skyldiga att känna våra kunder och det innebär att vi måste uppdatera uppgifterna om våra kunder regelbundet. Då uppgifterna om styrelsemedlemmarna och disponenten är ajour i handelsregistret kan bolagets representant uppdatera identifieringsuppgifterna enkelt i självbetjäningskanalen som hen får inloggningskoder till genom att ringa Nordea Business Centre på 0200 2525.

4. Vilka dokument behöver banken av bostadsaktiebolaget?

I samband med nya tjänster eller ändringar i dispositionsrätt behöver vi ett undertecknat styrelseprotokoll (eller protokoll från den ordinarie bolagsstämman) där ändringarna som ska göras har specificerats. I protokollet ska specificeras vilka tjänster som ska öppnas, vem som ska ha rätt att använda tjänsterna och vem som får öppna dem. En mall för protokollet finns upptill på sidan.

5. Vad kostar bostadsaktiebolagets bankärenden?

Avgifterna baserar sig på de tjänster bostadsaktiebolaget använder. Närmare uppgifter om priser får du genom att ringa Nordea Business Centre på 0200 2525.

6. Vilka betalningsrörelsetjänster kan bostadsaktiebolag få?

Betalningsrörelsetjänsterna skräddarsys efter varje bostadsaktiebolags behov och närmare uppgifter får du genom att ringa Nordea Business Centre på 0200 2525.

7. Vad ska finnas med i ett specificerat styrelseprotokoll (eller protokoll från den ordinarie bolagsstämman)?

Av det specificerade protokollet ska det tydligt framgå vilka ändringar i tjänsterna som ska göras, vem som ska få rätt att använda tjänsterna, vem som inte längre ska ha rätt att använda tjänsterna och vem som har rätt att göra ändringarna. En mall för protokollet finns upptill på sidan.