Varför frågar banken?

Uppdaterade uppgifter förbättrar kundens säkerhet. Vi strävar efter att trygga samfunds ekonomiska intressen och skydda dem mot kriminell verksamhet såsom identitetsstöld, bedrägerier och nätfiske.

Vissa frågor ställer vi dock av andra orsaker. Nordea är en av de största bankerna i Europa och vill ta sitt samhällsansvar. Bankerna måste följa många olika lagar i syfte att förhindra till exempel penningtvätt, terrorism och ekonomisk brottslighet.

Banken kan också i tillämpliga delar använda de uppgifter som du gett i samband med de banktjänster där vi som bank har en skyldighet att utreda vissa saker om dig, till exempel då vi bedömer om en placeringsprodukt eller en placeringstjänst lämpar sig för dig. Då behöver vi inte fråga samma saker flera gånger.

Vi ställer alltid frågor då vi inleder ett nytt kundförhållande och efter det uppdaterar vi uppgifterna regelbundet då representanten eller företagaren uträttar sina ärenden vid Nordea Business Centre (0200 2525) eller på kontoret. Vi kan också ringa eller skicka kunden blanketten om basuppgifter för ifyllning. Frågorna är desamma som de som vi går igenom då vi träffar kunder.

Var alert på webben

Se till att enheten du använder är skyddad, att antivirusprogrammet är uppdaterat och att brandväggen fungerar. Var på alerten när du sköter dina ärenden på nätet och öppnar e-post och länkar från obekanta källor. 

Vi vill ännu påminna dig om att vi aldrig kontaktar våra kunder per e-post eller telefon för att be om dina personliga/företagets bankkoder eller kortuppgifter. 

Varför frågar banken?
Frågor och svar

Identitetshandlingar som Nordea godkänner

Banken måste alltid kontrollera kundens identitet i en identitetshandling som banken godkänner och som är intakt när kunden sköter ärenden på banken.

Nordea godkänner följande giltiga identitetshandlingar för kontroll av kundens identitet:

Utfärdade av finsk myndighet
Utfärdade av utländsk myndighet
E-identifiering

Handlingar utfärdade av finsk myndighet

 • Pass (inte Främlingspass)
 • ID-kort (utfärdat efter 1.3.1999)
 • Sjömanspass

Resedokument som utländsk myndighet har utfärdat och som Finland godkänner

 • Pass (inte Främlingspass)
 • ID-kort utfärdat i EES-området (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet), även San Marino och Schweiz, om det är
  • försett med bild
  • giltigt under en viss tid
  • försett med chip, hologram eller andra säkerhetsdetaljer

Eftersom följande europeiska länder inte har ID-kort, accepteras endast pass som identitetshandling från dessa länder: Storbritannien, Irland, Norge och Danmark.

E-identifiering

För e-identifiering krävs finsk personbeteckning eftersom bankerna har utvecklat den tekniska plattformen för e-identifiering för att kunna identifiera kunderna i enlighet med lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster. E-identifiering fungerar bara med finsk personbeteckning. För tillfället kan e-identifiering bara beviljas med identitetshandlingar som utfärdats av myndigheter inom EES, i San Marino eller Schweiz.

Nordea jämför transaktioner med sanktionslistor. På detta sätt ser banken till att den följer sanktionsbestämmelserna. Banken ska följa EU:s finanssanktioner och nationella bestämmelser om frysning av tillgångar samt kontrollera betalningsrörelsen för att se till att transaktioner inte förmedlas till instanser som är föremål för sanktioner.

Enligt de allmänna villkoren för betalningsrörelse kan banken jämföra betalningsuppgifterna med Europeiska unionens eller Förenta Nationernas ekonomiska sanktioner och andra sanktioner eller med sanktioner, meddelanden och bestämmelser från andra motsvarande finländska och utländska myndigheter. Banken kan vid behov kräva tilläggsuppgifter om betalningen av betaltjänstanvändaren och vidta åtgärder som föranleds av de internationella sanktionerna.

Sanktionskontrollen kan orsaka dröjsmål med vissa enskilda betalningar. Nordea gör sitt bästa för att undvika dröjsmål med betalningarna.