Uppdaterade uppgifter förbättrar kundens säkerhet. Vi strävar efter att trygga samfunds ekonomiska intressen och skydda dem mot kriminell verksamhet såsom identitetsstöld, bedrägerier och nätfiske.

Vissa frågor ställer vi dock av andra orsaker. Nordea är en av de största bankerna i Europa och vill ta sitt samhällsansvar. Bankerna måste följa många olika lagar i syfte att förhindra till exempel penningtvätt, terrorism och ekonomisk brottslighet.

Banken kan också i tillämpliga delar använda de uppgifter som du gett i samband med de banktjänster där vi som bank har en skyldighet att utreda vissa saker om dig, till exempel då vi bedömer om en placeringsprodukt eller en placeringstjänst lämpar sig för dig. Då behöver vi inte fråga samma saker flera gånger.

Vi ställer alltid frågor då vi inleder ett nytt kundförhållande och efter det uppdaterar vi uppgifterna regelbundet då representanten eller företagaren uträttar sina ärenden vid Nordea Business Centre (0200 2525) eller på kontoret. Vi kan också ringa eller skicka kunden blanketten om basuppgifter för ifyllning. Frågorna är desamma som de som vi går igenom då vi träffar kunder.

Var alert på webben

Se till att enheten du använder är skyddad, att antivirusprogrammet är uppdaterat och att brandväggen fungerar. Var på alerten när du sköter dina ärenden på nätet och öppnar e-post och länkar från obekanta källor. 

Vi vill ännu påminna dig om att vi aldrig kontaktar våra kunder per e-post eller telefon för att be om dina personliga/företagets bankkoder eller kortuppgifter. 

Varför frågar banken?
Frågor och svar