Automatiskt utbyte av skatteuppgifter (FATCA och CRS)

Är du förpliktigad av skattelagstiftningen i något annat land än Finland? Olika lagar och internationella avtal förpliktigar bankerna att samla in uppgifter om kundernas skatterättsliga hemvister.

USA som skatterättslig hemvist - FATCA
OECD:s gemensamma rapporteringsstandard – CRS
Ofta ställda frågor - FATCA
Ofta ställda frågor - CRS