Automatiskt utbyte av skatteuppgifter (FATCA och CRS)

Är du förpliktigad av skattelagstiftningen i något annat land än Finland? Olika lagar och internationella avtal förpliktigar bankerna att samla in uppgifter om kundernas skatterättsliga hemvister.

USA som skatterättslig hemvist - FATCA

USA som skatterättslig hemvist - FATCA

USA och Finland har avtalat om informationsutbyte i enlighet med FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), dvs. lagen om beskattning av amerikanska personers konton utomlands. Enligt avtalet ska finansinstituten identifiera konton och placeringsförmögenhet som ägs av amerikanska personer och meddela beloppen av dessa till de lokala skattemyndigheterna. Skattemyndigheterna förmedlar sedan uppgifterna vidare till skattemyndigheten i USA, Internal Revenue Service (IRS).

Med amerikanska personer avses bland annat:

  • personer bosatta i Förenta staterna
  • personer med medborgarskap eller dubbelt medborgarskap i USA
  • personer med permanent uppehållstillstånd, s.k. Green Card
  • företag registrerade i USA.

Om du får ett brev gällande FATCA-ärenden från Nordea ber vi dig att fylla i den blankett som efterfrågas enligt anvisningarna i brevet. Du finner blanketten genom de bifogade länkarna.

Mer information om FATCA-lagen får du under vanliga frågor och svar. Du kan också ringa till Nordea Kundtjänst (lna/msa) mån-fre kl. 8-18.

Nordea får inte ge dig skatterådgivning. Om du har frågor om FATCA-lagen eller om hur den skatterättsliga hemvisten fastställs, kontakta en skatteexpert eller sök information på www.irs.gov.

OECD:s gemensamma rapporteringsstandard – CRS