Företagets pensionsförsäkring

En frivillig pensionsförsäkring är ett utmärkt verktyg för att utvidga företagarens eget pensionsskydd och belöna arbetstagarna i företaget. Det är både enkelt och smidigt att hantera pensionsförsäkringen – läs mer om hur det fungerar i praktiken!

Praktisk information om pensionsförsäkringar för företag och företagare

Drömmer du som företagare om att du kan fortsätta leva aktivt också efter pensioneringen? Funderar du på olika möjligheter att belöna och motivera din personal? Nordea Livförsäkring beviljar inte längre nya frivilliga pensionsförsäkringar, men det lönar sig att dra full nytta av förmånerna med befintliga försäkringar. Om du behöver information om till exempel Inkomstregistret eller överföring av äganderätten eller om du snart går i pension ser du på denna sida praktiska anvisningar om hur du hanterar pensionsförsäkringen.

Flexibla försäkringsavgifter

Försäkringsavgifterna för den frivilliga pensionsförsäkringen flexar efter företagets situation. Försäkringsavgifterna är avdragsgilla för företaget upp till 8 500 euro och betalningsplanen kan behändigt redigeras i tjänsten Försäkringar på nätet. 

I tjänsten Försäkringar ser du också de inbetalda försäkringsavgifterna och den gällande betalningsplanen. Företagaren kan redigera betalningsplanen för sin egen försäkring även med ett meddelande via nätbanken. Du kan också göra extra engångsplaceringar i enlighet med anvisningarna i tjänsten Försäkringar. 

Det går att ändra betalningsplanen även med en ändringsblankett. 

Öppna ändringsblanketten (pdf, 996 KB)Öppnas i nytt fönster.  

Mer information om möjligheten att dra av försäkringsavgifterna i beskattningen hittar du på denna sida under Beskattning av försäkringsavgifter.  

Val av placeringsobjekt

Se till att uppgifterna i din pensionsförsäkring är uppdaterade – också vad gäller valen av placeringsobjekt. Du kan antingen själv ändra fördelningen av pensionsförsäkringens sparkapital och placeringsplanen för kommande inbetalningar, eller ge dina medarbetare rätt att göra ändringar. 

Det är enkelt att göra ändringar i placeringsobjekten i tjänsten Försäkringar på nätet. Där kan du avgiftsfritt byta fonder och andra placeringsobjekt så ofta du vill.

Gå till tjänsten Försäkringar härÖppnas i nytt fönster.

Kontakta Nordea Business CentreÖppnas i nytt fönster om du behöver hjälp då du väljer placeringsobjekt.

Den försäkrades anställningsförhållande upphör

Då anställningsförhållandet upphör kan äganderätten till pensionsförsäkringen överföras till medarbetarens nya arbetsgivare eller den försäkrade själv. Företaget som tecknat pensionsförsäkringen kan be om att överföra försäkringen med blanketten för överföring av äganderätt.

Öppna blanketten för överföring av äganderätt (pdf, 1 MB)Öppnas i nytt fönster.

Se närmare anvisningar under Överföring av äganderätt på denna sida.

Anvisningar om hantering av pensionsförsäkringar

Behöver du hjälp med Inkomstregistret eller funderar du på att överföra äganderätten? Nedan finns svar på vanliga frågor om hanteringen av pensionsförsäkringar.

Beskattning av försäkringsavgifter

Beskattning av försäkringsavgifter

Företagens rätt att dra av försäkringspremier i beskattningen

I regel är frivilliga pensionsförsäkringsavgifter som företaget betalat till förmån för arbetstagarna avdragsgilla kostnader på samma sätt som arbetstagarnas löner och andra personalkostnader.

Försäkringsavgifter i arbetstagarens beskattning

Arbetsgivaren kan till den frivilliga individuella pensionsförsäkringen som tecknats till förmån för arbetstagaren i regel betala sammanlagt 8 500 euro per år utan att betalningarna anses vara arbetstagarens eller ägarföretagarens lön.

Om arbetsgivaren betalar avgifter till en individuell pensionsförsäkring som arbetsgivaren tecknat för sin arbetstagare minskar beloppet som arbetstagaren kan dra av i beskattningen för sina egna pensionssparavtal till 2 500 euro ifrågavarande år. I annat fall skulle rätten att dra av försäkringsavgifter vara 5 000 euro per år.

Affärsidkare och yrkesutövare

Affärsidkare och yrkesutövare som tecknat frivillig pensionsförsäkring för sin arbetstagare kan dra av försäkringsavgifterna på samma sätt som en arbetsgivare i bolagsform. Försäkringsavgifter för en pensionsförsäkring som affärsidkaren eller yrkesutövaren tecknat för sig själv, sin make eller sitt barn under 14 år kan inte dras av som näringsverksamhetens utgifter.

Affärsidkare och yrkesutövare kan teckna en frivillig pensionsförsäkring endast som privatpersoner.

Inkomstregistret
Nätfakturering av försäkringsavgifter
Överföring av äganderätt
Förmånstagarförordnanden
Återköp av pensionsförsäkring
Pensioneringen närmar sig
Årsanmälan
Blanketter

Sköt din försäkring på nätet

I många situationer kan pensionsförsäkringen hanteras i tjänsten Försäkringar på nätet. 

Om du behöver hjälp med att hantera pensionsförsäkringen betjänar Nordea Business Centre dig gärna på numret 0200 2525 (lna/msa). Du får personlig betjäning genom att identifiera dig med nätbankskoderna i början av samtalet. Gå till Nordea Business Centres webbplatsÖppnas i nytt fönster.

Sköt din pensionsförsäkring på nätet

Logga in i tjänsten Försäkringar Öppnas i nytt fönster