Bankgaranti

Erbjud din avtalspart Nordeas bankgaranti så att avtalsparten vet att hen har att göra med en pålitlig samarbetspartner.

För vilka behov lämpar sig en bankgaranti?

Nordeas bankgaranti ger trygghet och hjälper med riskhanteringen i synnerhet då du har en ny avtalspart eller då det handlar om en betydande affär.

Bankgarantier kan användas i flera sammanhang, till exempel som säkerhet för olika typer av leveranser, entreprenader, köpepriser och andra betalningsförpliktelser. Garantin kan också användas för att fullgöra skyldigheten att ställa säkerhet enligt olika myndighetsföreskrifter och lagstiftningen.

Du kan också själv kräva en bankgaranti av din avtalspart för att säkerställa att den kan agera enligt avtalet. Garantin ger önskat skydd för affärsverksamheten särskilt då du ännu inte känner din avtalspart så bra. Garantin är en pålitlig och trygg säkerhet ur båda parternas synvinkel.

I inrikeshandeln används i regel proprieborgen.

I utrikeshandeln brukar man använda On demand-garantier. Vi har utarbetat färdiga texter för garantier som kan användas i utrikeshandelnÖppnas i nytt fönster. Dem kan du erbjuda dina handelspartner runt om i världen. Färdiga texter för garantier försnabbar hanteringen av uppdrag och är en bra lösning för alla parter.

Hur ansöker jag om bankgaranti?

Du kan ansöka om bankgaranti för ditt företag genom att fylla i och skicka ansökan nedan till din kontaktperson i Nordea eller genom att boka tid för ett onlinemöte i Nordea Business Centre. För mötet kan du behändigt fylla i ansökan om bankgaranti via länken nedan. Efter att du har fyllt i blanketten, skriv ut ett pdf-dokument till dig själv. 

AnsökanÖppnas i nytt fönster 

Om du behöver bankgarantier regelbundet i din affärsverksamhet, kan vi bevilja ditt företag en bankgarantilimit. Inom ramen för limiten kan du få garantier snabbt och pålitligt. Om du behöver mer information om bankgarantilimit ring Nordea Business Centre eller hör av dig till din kontaktperson.

Du får också tillgång till Trade Finance Global -tjänstenÖppnas i nytt fönster där du kan ansöka om garantier digitalt när det bäst passar dig.

Läs mer om garantier i broschyrerna som du hittar nertill på den här sidan. I broschyrerna finns närmare information om bland annat olika former av garantier, förutsättningarna för att bevilja en garanti och de vanligaste användningsändamålen. Du kan när som helst kontrollera priserna på företagets bankgaranti och bankgarantilimit i Nordeas prislista.

Vid behov ger vi dig gärna mer information också personligen. Kontakta oss om du är intresserad av att ansöka om bankgaranti för ditt företag.

Behöver du finansiering för ditt företag?

Fyll i ansökan och vi kommer att kontakta dig!

Ansök om finansiering