Bankgarantier

Erbjud din avtalspart Nordeas bankgaranti så att avtalsparten vet att hen har att göra med en pålitlig samarbetspartner.

Nordeas bankgaranti ger trygghet och hjälper med riskhanteringen i synnerhet då du har en ny avtalspart eller då det handlar om en betydande affär.

För vilka behov?

Bankgarantier kan användas som säkerhet för betalning av köpepriset eller andra betalningsförpliktelser i flera sammanhang, till exempel vid olika typer av leveranser och entreprenader. Bankgarantier lämpar sig också för att fullgöra skyldigheten att ställa säkerhet enligt olika myndighetsföreskrifter och lagstiftningen.

Du kan också själv kräva bankgarantier av din avtalspart för att säkerställa att den kan agera enligt avtalet. Hör dig för om vi kan ta utrikes land- och bankrisken i ditt ställe.

I inrikeshandeln används i regel proprieborgen. I utrikeshandel brukar man använda On demand-garantier. Vi har utarbetat färdiga texter för garantier som kan användas i utrikeshandeln. Dem kan du erbjuda dina handelspartners runt om i världen – du hittar dem härÖppnas i nytt fönster. Färdiga texter för garantier försnabbar behandling av ärenden och är bra för alla parter.

Läs mer om bankgarantier i våra broschyrer.

Hur ansöker jag om bankgaranti

Fyll i och skriv ut ansökan om bankgaranti behändigt via länken nedan.

Ansökan (pdf, 1 MB)Öppnas i nytt fönster

Om du behöver bankgarantier regelbundet kan du ringa Nordea Business Centre eller kontakta din kontaktperson.

Du får också tjänsten  Trade Finance Global där du kan ansöka om garantier digitalt när det bäst passar dig.

Vi berättar gärna mera, ta kontakt!