Fördelar med frivilliga personförsäkringar för företagare och företag

 • En personförsäkring ger skydd till företagaren och hens närstående utöver det lagstadgade minimiskyddet. Försäkringen lämpar sig också som tilläggsskydd för bolagspartner som en del av delägaravtalet.
 • I Nordea får du skydd vid allvarlig sjukdom, permanent arbetsoförmåga och dödsfall. Du får flexibelt enskilda försäkringsskydd samt mer omfattande skydd efter ditt behov.
 • Med stöd av en livförsäkring kan du säkerställa att din familj och ditt företag klarar sig ekonomiskt om du dör. Som tilläggsförmån med livförsäkringen får du 25 % högre ersättningsbelopp. 
 • Du kan ansöka om försäkringen om du är 18–63 år gammal och bor i Finland. 
Livförsäkring det vill säga dödsfallsskydd
Skydd vid allvarlig sjukdom
Skydd vid permanent arbetsoförmåga
Gratis tilläggsförmån i MyLife-försäkringen
Produktmaterial och försäkringsgivare

En unik förmån i försäkringen

 • Den enda försäkringen i Finland som belönar dig för motion – du rör på dig och vi belönar dig med bättre försäkringsskydd.
 • En halvtimme aktiv motion per dag höjer försäkringsskyddet med 15 %. En timme aktiv motion per dag höjer försäkringsskyddet med 25 %.

Mer information om Nordea MyLife

Du kan ansöka om personförsäkringen Nordea MyLife om du är 18–63 år gammal och stadigvarande bosatt i Finland. Beloppet av försäkringsskyddet har ingen övre gräns. Priset på försäkringen bildas individuellt och det påverkas av din ålder, antalet försäkringsskydd och i fråga om skydd vid allvarlig sjukdom även av rökning. Försäkringspremierna kan i regel dras av i företagets beskattning. 

Om vi på grund av ditt hälsotillstånd inte kan bevilja dig dödsfallsskydd eller skydd vid permanent arbetsoförmåga i hela sin omfattning kan du välja dessa skydd vid olycksfall.

Skydd vid arbetslöshet och tillfällig arbetsoförmåga, allvarlig sjukdom, permanent arbetsoförmåga till följd av olycksfall och dödsfall till följd av olycksfall beviljas av Nordea Försäkring Finland Ab (FO-nummer 2868440-8). Dödsfallsskyddet tillhandahålls av Nordea Livförsäkring Finland Ab (FO-nummer 0927072-8). Välmåendeförmån som kan anslutas till Nordea MyLife-försäkringen tillhandahålls av Nordea Livförsäkring Finland Ab eller Nordea Försäkring Finland Ab. Bolaget säljer försäkringar via ombudet Nordea Bank Abp. Fullständiga uppgifter om grunderna för försäkringsersättningarna och ersättningsbegränsningarna i de olika skydden finns i försäkringsvillkoren och i ett förtydligande produktblad. Bestämmelser om de allmänna ersättningsbegränsningarna finns i lagen om försäkringsavtal. Finansinspektionen övervakar verksamheten av Nordea Livförsäkring Finland Ab och Nordea Försäkring Finland Ab ombud, www.finanssivalvonta.fi. Skatteuppgifterna enligt läget 1.1.2024. Beskattningen kan ändras under avtalstiden.

Benify Ab levererar appen Nordea MyLife till Nordea.

Vad kostar en försäkring?

Nedan finns exempel på försäkringsskydd för företagare och priser på dem. 

Vänligen notera att priset på personförsäkringen bildas individuellt och det påverkas av din ålder, beloppet av försäkringsskyddet och i fråga om skydd vid allvarlig sjukdom även av rökning.

Företagarens försäkringspremier är i regel avdragsgilla i företagets beskattning. 

Företagare med firma – ansök om försäkring på nätet

Teckna en försäkring snabbt och enkelt med dina Nordeas bankkoder för privatkunder. Du kan fylla i både ansökan och lämna en hälsoutredning på nätet. Med hjälp av vår kalkylator kan du välja ett enskilt försäkringsskydd eller bygga upp en helhet av olika skydd utifrån din livssituation.

Mats 39 år

Happy man enjoying weekend surfing small overlay

Mats lever med sin fru och son i förskoleåldern i ett egnahemshus som ursprungligen har ställts som säkerhet för finansiering av företagsverksamheten.

Mats valde livförsäkring och skydd vid allvarlig sjukdom.

 • Livförsäkring 100 000 € + 25 000 € som avgiftsfri tilläggsförmån
 • Skydd vid allvarlig sjukdom 35 000 €

32,95 € / mån

Tina 30 år

Woman taking a break from painting small overlay

Tina är singel och hon har jobbat som målare ända sedan hon utexaminerades. Tina bor med sin hund på hyra i stadscentrum. 

Tina valde skydd vid allvarlig sjukdom och skydd vid

 • Skydd vid allvarlig sjukdom 30 000 €
 • Skydd vid permanent arbetsoförmåga 30 000 €

10,88 € / mån

Peter 52 år

Senior couple moving small overlay

Den erfarna företagaren Peter bor med sin fru i ett egnahemshus. Under årens lopp har paret så småningom blivit förmögnare och kunnat återbetala sina lån fullständigt. Helgerna tillbringar de på sin stuga.

Peter valde livförsäkring.

 • Livförsäkring 80 000 € + 20 000 € som avgiftsfri tilläggsförmån

35,69 € / mån

Tre orsaker till att företagaren bör teckna en frivillig personförsäkring

1. Det lagstadgade skyddet räcker ofta inte

Vet du hur stort ditt lagstadgade skydd är t.ex. vid allvarlig sjukdom eller permanent arbetsoförmåga? Till exempel FPA:s sjukdagpenning fastställs utifrån FöPL-arbetsinkomsten under de föregående 12 månaderna. Det är ofta en överraskning för den insjuknade att beloppet av sjukdagpenningen är så pass litet.

2. Ingen är odödlig

Mer än 10 000 finländare i arbetsför ålder dör årligen på grund av sjukdom eller olycksfall. Sannolikheten för att dö ung är visserligen relativt liten, men om det sker är det en chock för de närstående, familjens ekonomi och företagets verksamhet. När det ekonomiska ansvaret är som störst och företagaren har familj och bostadslån är det klokt att skapa beredskap genom att teckna en livförsäkring.

Nu får du som avgiftsfri tilläggsförmån 25 % högre ersättningsbelopp för livförsäkringen. 

3. Det gäller att vara tidigt ute

Det lönar sig att teckna en personförsäkring redan idag. När det gäller personförsäkring stämmer påståendet ”ju förr desto bättre”. När olyckan varit framme är det för sent att försäkra sig. Även motion påverkar ditt välmående och din hälsa och gör att du orkar bättre på jobbet och hemma. Vardagsmotion har positiv inverkan på både kropp och själ och studier visar att motion ökar antalet friska levnadsår. Att öka den dagliga motionen ens litet förebygger sjukdomar och håller hjärnan skarp.

Utöver konditionen och humöret kan motion också förbättra försäkringsskyddet. Genom att röra på sig mer i vardagen kan kunder med personförsäkringen Nordea MyLife höja beloppet av sitt försäkringsskydd.