Firma i ett nötskal

 • Det är smidigt och förmånligt att starta en firma och du behöver nödvändigtvis inget startkapital.
 • Beskattningen är mycket enkel. Alla pengar som du tjänar via firman som enskild näringsidkare är dina personliga inkomster som beskattas tillsammans med dina övriga inkomster.
 • Även om en stor del av dem som startat en firma är företagare på heltid och får sina inkomster från företagsverksamheten kan man också bedriva en firma på deltid.
 • Då du startar en firma blir du företagare. Det påverkar dina stöd, till exempel arbetslöshetsersättningen.
 • Som firmaägare är du personligen ansvarig för firmans skulder och förbindelser. 
1. Registrering av firma
2. Banktjänster
3. Pensionsförsäkring för företagare (FöPL

Registrering av firma

Det är frivilligt att anmäla firma till handelsregistret. För att du ska kunna använda våra omfattande företagstjänster måste du ändå registrera din firma i handelsregistret. 

Fördelarna då firma anmäls till handelsregistret:

 • Ditt firmanamn skyddas. Då kan ingen annan använda samma firmanamn för att idka näringsverksamhet.
 • Ditt företag blir mer trovärdigt. Kunder och samarbetspartner som söker information om ditt företag kan bli förvånade om ditt företag inte har registrerats. 
 • Du sköter dina bankärenden lättare. Du kan digitalt underteckna avtal som gäller din firma utan att besöka kontoret.

Banktjänster för registrerade firmor

Fördelar då du öppnar ett företagskonto: 

 • Som företagskund hos oss kan du använda våra mångsidiga digitala tjänster, såsom den smidiga nät- och mobilbanken där du sköter alla företagets dagliga bankärenden, allt från att betala fakturor till att öppna tjänster. Dessutom betjänar experterna i Nordea Business Centre dig via chatten, per telefon och på nätet. 
 • Företagspaketet Nordea Digital (15,70 euro/mån. inkl. moms) innehåller nödvändiga grundläggande banktjänster för företagare. Du kan också enkelt komplettera paketet med tilläggstjänster för vilka vi debiterar avgifter enligt prislistan.
 • Läs mer om företagspaket här.

Pensionsförsäkring för företagare (FöPL)

 • Som företagare med firmanamn behöver du nästan uteslutande en FöPL-försäkring. 
 • FöPL-försäkringsskyldigheten uppfylls om företagsverksamheten pågår minst fyra månader och din uppskattade arbetsinkomst överstiger 8 261,71 euro per år (2022).
 • Läs mer om arbetspensionsförsäkringar.

Vill du starta eget?

Bli företagskund!