Konton och betalningar

Med Nordeas omfattande tjänster kan du effektivt ta hand om dagliga konto- och betalningsrörelsetransaktioner både i Finland och utomlands. E-fakturan gör faktureringen lättare, och du kan kolla kontoutdraget direkt i nätbanken. Fakturorna betalar du enkelt genom filöverföring eller i nätbanken 24/7.

Konton

Brukskonto

Ett mångsidigt betalningsrörelsekonto för små och medelstora foretag med alla betalningsrörelesetjänster.

Läs mer

Checkkonto

Checkkonto är ett lämpligt betalningsrörelsekonto för medelstora och stora företag. Till checkkontot kan du ansluta alla tjänster som behövs för daglig betalningsrörelse.

Läs mer

Valutakonto

För betalningsrörelse utanför euroländerna behöver du valutakonto. Valutakontot kan också användas för administration av valutapositioner.

Läs mer

Fakturering och betalning

E-faktura

Med e-fakturatjänsten kan du sända och ta emot fakturor elektroniskt mellan företag i alla storlekar.

Läs mer

Girering

Du betalar på samma sätt vare sig mottagarens bank är i Finland eller utomlands.

Läs mer

Valutabetalning

En betalningsorder är det lättaste sättet för ditt företag att ta emot och betala valutabetalningar till utlandet eller till andra banker i Finland.

Läs mer

E-betalning

E-betalning kan användas i nästan all handel på internet.

Läs mer

SEPA-direktdebitering

Direktdebiteringstjänst för fakturor i euro inom hela eurobetalningsområdet.

Läs mer

E-lön

Med e-lön sänder du lönespecifikationer i elektronisk form till löntagarna via nätbanken.

Läs mer

Tjänster för säljföretag

Tjänster för säljföretag

Med Kortinlösen kan du erbjuda dina kunder möjlighet att betala med kort.

Läs mer

Kontanttjänster

Ta penning-försörjningstjänster i bruk. Dagskassa-redovisningar krediteras ditt konto tryggt och smidigt.

Läs mer