Guy in record store large

Konton och betalningar

Med Nordeas omfattande tjänster kan du effektivt ta hand om dagliga konto- och betalningsrörelsetransaktioner både i Finland och utomlands. E-fakturan gör faktureringen lättare, och du kan kolla kontoutdraget direkt i nätbanken. Fakturorna betalar du enkelt genom filöverföring eller i nätbanken 24/7.

Konton

Brukskonto Öppnas i nytt fönster

Ett mångsidigt betalningsrörelsekonto för små och medelstora foretag med alla betalningsrörelesetjänster.

Läs mer om brukskonto Öppnas i nytt fönster

Checkkonto Öppnas i nytt fönster

Checkkonto är ett lämpligt betalningsrörelsekonto för medelstora och stora företag. Till checkkontot kan du ansluta alla tjänster som behövs för daglig betalningsrörelse.

Läs mer om checkkonto Öppnas i nytt fönster

Valutakonto Öppnas i nytt fönster

För betalningsrörelse utanför euroländerna behöver du valutakonto. Valutakontot kan också användas för administration av valutapositioner.

Läs mer om valutakonto Öppnas i nytt fönster

Fakturering och betalning

Taimer faktureringsprogram Öppnas i nytt fönster

Ett faktureringaprogram som sparar tid och pengar. Underlätta företagets vardag med hjälp av Taimer.

Läs mer om Taimer Öppnas i nytt fönster

E-faktura Öppnas i nytt fönster

Med e-fakturatjänsten kan du sända och ta emot fakturor elektroniskt mellan företag i alla storlekar.

Läs mer om e-fakturering Öppnas i nytt fönster

Valutabetalning Öppnas i nytt fönster

En betalningsorder är det lättaste sättet för ditt företag att ta emot och betala valutabetalningar till utlandet eller till andra banker i Finland.

Läs mer om valutabetalning Öppnas i nytt fönster

Girering Öppnas i nytt fönster

Du betalar på samma sätt vare sig mottagarens bank är i Finland eller utomlands.

Läs mer om girering Öppnas i nytt fönster

E-betalning Öppnas i nytt fönster

E-betalning kan användas i nästan all handel på internet.

Läs mer om E-betalning Öppnas i nytt fönster

SEPA-direktdebitering Öppnas i nytt fönster

Direktdebiteringstjänst för fakturor i euro inom hela eurobetalningsområdet.

Läs mer om SEPA-direktdebitering Öppnas i nytt fönster

SEPA expressbetalning för företag Öppnas i nytt fönster

SEPA expressbetalning är en ny europeisk betaltjänst i realtid där du tar emot gireringar i euro på några sekunder.

Läs mer om SEPA expressbetalning för företag Öppnas i nytt fönster

E-lön Öppnas i nytt fönster

Med e-lön sänder du lönespecifikationer i elektronisk form till löntagarna via nätbanken.

Läs mer om E-lön Öppnas i nytt fönster