Kontanttjänster

Börja använda vår penningförsörjningstjänst för företag. Dagskassaredovisningar krediteras ditt konto tryggt och smidigt.

Information om kontanttjänster

Nordea erbjuder följande kontanttjänster: 

  • Dagskassan kan redovisas i nattfack eller insättningsautomater. 
  • Växelpengar kan du beställa av din värdetransportör (Loomis/Nokas) enligt avtal till facket för växelpengar eller direkt till ditt företags butik. 
  • Obs. För att använda vissa kontanttjänster måste du ha ett avtal om dem med Nordea och/eller värdetransportören.
  • Observera att det inte är möjligt att redovisa dagskassan eller få växelpengar på Nordeas kassakontor.

Du kan läsa mer om Nordeas kontanttjänster längre ner på den här sidan.

Momsbeskattningen av avgifterna för penninghanterings- och räkningstjänster ändras

Skatteförvaltningen/Koncernskattecentralen har preciserat sina anvisningar för momsbeskattningen av räkningstjänster. I enlighet med Skatteförvaltningens anvisningar blir debiteringen av avgifterna för penninghanterings- och räkningstjänster momspliktig från och med 1.1.2020. Nordea följer Skatteförvaltningens anvisningar och lägger till moms på 24 % på de nuvarande momsfria priserna på penninghanterings- och räkningstjänster från och med 1.1.2020. Den nya prislistan träder i kraft 1.1.2020. Om du har frågor ring Nordea Business Centre på 0200 2525 (mån–fre kl. 9–16.30).

Penningförsörjning

Du ska ingå ett avtal med oss om du vill anlita penningförsörjningstjänsten. I samband med att avtalet ingås informerar banken dig om hur redovisningarna ska göras och hur du får de växelpengar du behöver. 

Dagskassaredovisning

Det lönar sig att använda de mynt som fåtts av kunderna som växelpengar till andra kunder. På så sätt sparar företaget kostnader, eftersom redovisningarna endast omfattar sedlar, och växelpengar behövs mera sällan.

Vi erbjuder ditt företag tre olika redovisningssätt 

Redovisningar med enbart sedlar och enbart mynt är förmånligast.

Om ditt företag har Business Debit-kort kan du sätta in dagskassaredovisningen på kontot via en TalletusOtto-automatÖppnas i nytt fönster.

Då krediteras pengarna genast på företagets konto.

Direkttransporter

Direkttransporter

Om ditt företag hanterar mycket kontanter ska du avtala om transporttjänster med en värdetransportör. Värdetransportören kommer då till företaget vid avtalade tidpunkter och lämnar de i förväg beställda växelpengarna och hämtar dagskassaredovisningarna. 

Om värdetransportören lyckas ordna besöket på så sätt att det passar in i den rutt som bilen kör, blir transporten förmånligare för kunden. Direkttransporten passar företag av alla storlekar.

Säkerhetspåsar
Utredningar av redovisningar
Nattfack

Växelpengar direkt av värdetransportören

När du ingår avtal om transporttjänster med en värdetransportör levereras växelpengar automatiskt till ditt företag.

Du kan beställa pengarna via värdetransportörens internetportal eller per e-post.

För att värdetransportören ska kunna leverera växelpengarna behöver banken en direktdebiteringsfullmakt av ditt företag.

Beställda växelpengar debiteras ditt konto när pengarna packas. Du förbinder dig att se till att det finns täckning på kontot. Om täckning saknas, kan pengarna inte levereras.

Vill du veta mer?

Kontakta oss