Information om kontanttjänster

Nordea erbjuder följande kontanttjänster: 

  • Dagskassan kan redovisas i nattfack eller insättningsautomater. 
  • Växelpengar kan du beställa av din värdetransportör (Loomis/Nokas) enligt avtal till facket för växelpengar eller direkt till ditt företags butik. 
  • Obs. För att använda vissa kontanttjänster måste du ha ett avtal om dem med Nordea och/eller värdetransportören.
  • Observera att det inte är möjligt att redovisa dagskassan eller få växelpengar på Nordeas kassakontor.

Du kan läsa mer om Nordeas kontanttjänster längre ner på den här sidan.

Momsbeskattningen av avgifterna för penninghanterings- och räkningstjänster

I enlighet med Skatteförvaltningens anvisningar är debiteringen av avgifterna för penninghanterings- och räkningstjänster momspliktig.

Penningförsörjning

Du ska ingå ett avtal med oss om du vill anlita penningförsörjningstjänsten. I samband med att avtalet ingås informerar banken dig om hur redovisningarna ska göras och hur du får de växelpengar du behöver. 

Dagskassaredovisning

Det lönar sig att använda de mynt som fåtts av kunderna som växelpengar till andra kunder. På så sätt sparar företaget kostnader, eftersom redovisningarna endast omfattar sedlar, och växelpengar behövs mera sällan.

Vi erbjuder ditt företag tre olika redovisningssätt 

Redovisningar med enbart sedlar och enbart mynt är förmånligast.

Om ditt företag har Business Debit-kort kan du sätta in dagskassaredovisningen på kontot via en TalletusOtto-automat. Då krediteras pengarna genast på företagets konto.

Direkttransporter
Säkerhetspåsar
Utredningar av redovisningar
Nattfack

Växelpengar direkt av värdetransportören

När du ingår avtal om transporttjänster med en värdetransportör levereras växelpengar automatiskt till ditt företag.

Du kan beställa pengarna via värdetransportörens internetportal eller per e-post.

För att värdetransportören ska kunna leverera växelpengarna behöver banken en direktdebiteringsfullmakt av ditt företag.

Beställda växelpengar debiteras ditt konto när pengarna packas. Du förbinder dig att se till att det finns täckning på kontot. Om täckning saknas, kan pengarna inte levereras.

Vill du veta mer?

Kontakta oss