Finansiering för olika situationer

Oavsett bransch och storlek, behöver ett företag tidvis lånefinansiering för att kunna fungera effektivt. Finansieringsbehovet är i regel störst då företaget grundas, men för att vara konkurrenskraftigt behövs investeringar också senare. Här har vi samlat lösningar för olika situationer och behov.

Investeringar

Investeringar hör traditionellt till företagets största enskilda utgifter och kräver ofta lånefinansiering. Vi erbjuder praktiska och mångsidiga lösningar för finansiering av företagets investeringar.

Läs mer om finansiering av investeringar

Startup&Growth

Finansiering av tillväxtföretag kräver skicklighet. Vi erbjuder flexibla finansieringslösningar för tillväxtfasen. Och vi kan koppla samman uppstartsföretag som ditt med lämpliga samarbetspartner.

Läs mer om finansiering för tillväxtföretag

Finansiering av försäljning

Vi erbjuder ditt företag olika alternativ för försäljningsfinansiering. Med försäljningsfinansiering avses i regel så kallat leverantörssamarbete via vilket du kan erbjuda dina kunder finansiering. Tjänsten tillhandahålls av Nordea Finance.

Läs mer om försäljningsfinansiering

Driftskapital

En av de mest typiska formerna av företagsfinansiering är finansiering av driftskapital. Nordea erbjuder exempelvis följande flexibla lösningar: konto med kredit, Företagets Flexkredit och lån.

Läs mer om finansiering av driftskapital

Utrikeshandel

Vill du att ditt företags export och import tar fart? Hos oss får du råd om finansiering av utrikeshandel och kan ta del av tjänsterna för export- och importhandel.

Läs mer om tjänster för utrikeshandel

Bostadsbolagslån

Bostadsbolagslån är ett produktpaket som skräddarsytts för bostadsbolagens behov och som innehåller flexibla Renoveringskonto och Renoveringslån som lämpar sig för bostadsbolag.

Läs mer om bostadsbolagslåner